Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Бакалаврська програма "Фінанси і Кредит"

Кафедра фінансів готує бакалаврів за  спеціальністю “Фінанси і кредит”. Основний наголос робиться на підготовці фінансистів-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи на високо конкурентному ринку праці. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які авторами підручників, навчальних посібників, монографій, методичних матеріалів, керівниками та виконавцями наукових проектів та грантів, пройшли стажування або працювали у західних університетах. Для викладання професійно-орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують  наукову роботу з практикою, що надає студентам можливість отримання  науково-практичних знань та навичок. Кафедра також підтримує щільні зв’язки з провідними західними університетами, що дозволяє студентам бакалаврату проходити стажування за кордоном в рамках міжнародних  обмінних програм.

Загалом на бакалаврській програмі працює 13 штатних викладачів та  6 сумісників,  в т.ч. 5 докторів наук та 13 кандидатів наук.

Працедавцями наших бакалаврів стали – престижні українські установи та зарубіжні представництва, банки, інвестиційні, консалтингові та страхові компанії, урядові структури та науково-дослідні установи  тощо, зокрема: Національний банк України; ВАТ КУА "КІНТО"; Deloitte and Tousche; Renaissance Development Україна; ТОВ "ФТН-Монитор Украина"; PricewaterhouseCoopers; Ernst and Yang; KPMG; Dragon Capital; страхова компанія „Еталон”; Міністерство фінансів України та інші

За версією журналу „Фокус” бакалаврська програма визнана однієюз найкращих бізнес-орієнтованих програм в Україні.Найкращі випускники бакалаврської програми можуть продовжити своє навчання на магістерській програмі за спеціальністю „Фінанси”.

Актуальні проблеми фінансової політики в контексті європейської інтеграції

Викладає: к. ф.-м. н., доц. Токарчук В.В.

4 кред. ЄКТS, 3 год./тижд., 1 семестр, екзамен

Курс дає можливість отримати уявлення про: банківські системи країн Європи та США, їх еволюцію до сучасного стану, роль держави у їх формуванні та становленні, сутність, функції та роль банків у фінансовій системі країни, роль та основні функції комерційних та центральних банків країн Європи, ЄЦБ в сучасних умовах функціонування Євросоюзу, роль та функції Федеральної резервної системи США. Завдання курсу: ознайомлення із проблематикою інтеграційних процесів в сучасних умовах, засвоєння ролі і місця економічних та політичних факторів у процесах інтеграції, ознайомлення із структурою і функціями міжнародних організацій, усвідомлення основних видів глобалізації, набуття загальної уяви щодо зміни свідомості людства у інформаційну епоху.

Робочий тематичний план дисципліни знаходиться за посиланням

 

 

Ви тут: Головна Навчання Бакалаврат Актуальні проблеми фінансової політики в контексті європейської інтеграції