Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Бакалаврська програма "Фінанси і Кредит"

Кафедра фінансів готує бакалаврів за  спеціальністю “Фінанси і кредит”. Основний наголос робиться на підготовці фінансистів-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи на високо конкурентному ринку праці. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які авторами підручників, навчальних посібників, монографій, методичних матеріалів, керівниками та виконавцями наукових проектів та грантів, пройшли стажування або працювали у західних університетах. Для викладання професійно-орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують  наукову роботу з практикою, що надає студентам можливість отримання  науково-практичних знань та навичок. Кафедра також підтримує щільні зв’язки з провідними західними університетами, що дозволяє студентам бакалаврату проходити стажування за кордоном в рамках міжнародних  обмінних програм.

Загалом на бакалаврській програмі працює 13 штатних викладачів та  6 сумісників,  в т.ч. 5 докторів наук та 13 кандидатів наук.

Працедавцями наших бакалаврів стали – престижні українські установи та зарубіжні представництва, банки, інвестиційні, консалтингові та страхові компанії, урядові структури та науково-дослідні установи  тощо, зокрема: Національний банк України; ВАТ КУА "КІНТО"; Deloitte and Tousche; Renaissance Development Україна; ТОВ "ФТН-Монитор Украина"; PricewaterhouseCoopers; Ernst and Yang; KPMG; Dragon Capital; страхова компанія „Еталон”; Міністерство фінансів України та інші

За версією журналу „Фокус” бакалаврська програма визнана однієюз найкращих бізнес-орієнтованих програм в Україні.Найкращі випускники бакалаврської програми можуть продовжити своє навчання на магістерській програмі за спеціальністю „Фінанси”.

Банківські операції

Викладає: к.ф.-м.н., доц. Токарчук В.В.

(заступник голови правління ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»)

3,5  кред., ЄКТS, 3,5 год./тиж., 8 семестр, залік

Мета курсу – отримання студентами базових знань про місце і роль банків в економічній системи суспільства, про організацію і технології здійснення основних банківських операцій і надання банківських послуг. Завдання курсу – ознайомлення із проблематикою банківської системи в умовах ринкової економіки, засвоєння ролі і місця банківської системи в економічному житті суспільства, вивчення структури і методів проведення банківських операцій і надання банківських послуг, набуття загальної уяви щодо змісту основних банківських операцій.

Предмет курсу – діяльність комерційних банків, спрямована на організацію здійснення операцій та надання послуг юридичним та фізичним особам.  Для досягнення вказаної мети при проходженні курсу студенти зобов’язані засвоїти такі основні завдання: вивчення ролі і місця банківської системи в сучасному економічному житті суспільства; розуміння принципів побудови і діяльності комерційного банку; знання структури: основних видів банківських операцій (без ресурсних, активних і пасивних); оволодіння методами і прийомами здійснення конкретних банківських операцій; здобуття навичок в визначенні потреб суб’єктів економічного життя в різних банківських продуктах.

Ви тут: Головна Навчання Бакалаврат Банківські операції