Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Бакалаврська програма "Фінанси і Кредит"

Кафедра фінансів готує бакалаврів за  спеціальністю “Фінанси і кредит”. Основний наголос робиться на підготовці фінансистів-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи на високо конкурентному ринку праці. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які авторами підручників, навчальних посібників, монографій, методичних матеріалів, керівниками та виконавцями наукових проектів та грантів, пройшли стажування або працювали у західних університетах. Для викладання професійно-орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують  наукову роботу з практикою, що надає студентам можливість отримання  науково-практичних знань та навичок. Кафедра також підтримує щільні зв’язки з провідними західними університетами, що дозволяє студентам бакалаврату проходити стажування за кордоном в рамках міжнародних  обмінних програм.

Загалом на бакалаврській програмі працює 13 штатних викладачів та  6 сумісників,  в т.ч. 5 докторів наук та 13 кандидатів наук.

Працедавцями наших бакалаврів стали – престижні українські установи та зарубіжні представництва, банки, інвестиційні, консалтингові та страхові компанії, урядові структури та науково-дослідні установи  тощо, зокрема: Національний банк України; ВАТ КУА "КІНТО"; Deloitte and Tousche; Renaissance Development Україна; ТОВ "ФТН-Монитор Украина"; PricewaterhouseCoopers; Ernst and Yang; KPMG; Dragon Capital; страхова компанія „Еталон”; Міністерство фінансів України та інші

За версією журналу „Фокус” бакалаврська програма визнана однієюз найкращих бізнес-орієнтованих програм в Україні.Найкращі випускники бакалаврської програми можуть продовжити своє навчання на магістерській програмі за спеціальністю „Фінанси”.

Інформаційні системи і технології у фінансах

Викладає: д.е.н., проф. Івахненков С.В.

3 кред., ЄКТS, 3 год./тиж., 7 семестр, залік

Метою вивчення курсу - є підготовка фахівців високої кваліфікації, здатних використовувати комп’ютерні системи обробки економічної та фінансової інформації в промисловості та інших галузях народного господарства. Вивчення інформаційних технологій в управлінні фінансами, систем обробки фінансової інформації, організації методології розв’язку задач фінансової діяльності в установах різного типу, а також: вивчення українського та міжнародного досвіду організації комп’ютерної системи фінансового обліку; набуття навичок з реєстрації, обробки, аналізу, передачі фінансової інформації за допомогою сучасних комп’ютерних систем; ознайомлення з принципами побудови фінансових комп’ютерних систем на підприємствах; вивчення переваг та недоліків різних способів побудови комп’ютерних фінансових систем; ознайомлення із основними функціями комп’ютерних систем управління виробництвом, які виконують функції не тільки обліку, але й управління і контролю; вироблення професійних навичок і якостей, необхідних  організатору фінансових комп’ютерних облікових систем.

Ви тут: Головна Навчання Бакалаврат Інформаційні системи і технології у фінансах