Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Бакалаврська програма "Фінанси і Кредит"

Кафедра фінансів готує бакалаврів за  спеціальністю “Фінанси і кредит”. Основний наголос робиться на підготовці фінансистів-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи на високо конкурентному ринку праці. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які авторами підручників, навчальних посібників, монографій, методичних матеріалів, керівниками та виконавцями наукових проектів та грантів, пройшли стажування або працювали у західних університетах. Для викладання професійно-орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують  наукову роботу з практикою, що надає студентам можливість отримання  науково-практичних знань та навичок. Кафедра також підтримує щільні зв’язки з провідними західними університетами, що дозволяє студентам бакалаврату проходити стажування за кордоном в рамках міжнародних  обмінних програм.

Загалом на бакалаврській програмі працює 13 штатних викладачів та  6 сумісників,  в т.ч. 5 докторів наук та 13 кандидатів наук.

Працедавцями наших бакалаврів стали – престижні українські установи та зарубіжні представництва, банки, інвестиційні, консалтингові та страхові компанії, урядові структури та науково-дослідні установи  тощо, зокрема: Національний банк України; ВАТ КУА "КІНТО"; Deloitte and Tousche; Renaissance Development Україна; ТОВ "ФТН-Монитор Украина"; PricewaterhouseCoopers; Ernst and Yang; KPMG; Dragon Capital; страхова компанія „Еталон”; Міністерство фінансів України та інші

За версією журналу „Фокус” бакалаврська програма визнана однієюз найкращих бізнес-орієнтованих програм в Україні.Найкращі випускники бакалаврської програми можуть продовжити своє навчання на магістерській програмі за спеціальністю „Фінанси”.

Історія фінансової думки України

Викладає: асист. Дадашова П. А.

4 кред. ЄКТS, 3 год./тижд., 8 семестр, екзамен

Метою даного курсу є формування у студентів комплексного розуміння процесу розвитку та формування фінансової наукової думки в Україні. Досягнення даної мети передбачає систематизаціюзнань студентів щодо основ економіки, демонстрацію зв’язку між економічними явищами та їх відображенням у створенні теоретичних положень науки, роз’яснення основних законів розвитку фінансових відносин.

Основними завданнями курсу є:

  • Вивчення основ економічної та фінансової науки;
  • Ознайомлення з ключовими працями у сфері економічних та фінансових досліджень;
  • Виявлення сучасних тенденцій у розвитку фінансової науки;
  • Встановлення взаємозв’язків між практичними аспектами розвитку економіки та їх відображенням у наукових парадигмах;
  • Визначення місця української наукової школи у розвитку світової фінансової думки;

Вивчення даної дисципліни дасть змогу студентам набути навички аналітичного мислення, сприятиме розширенню їхнього світогляду, дозволить опанувати підвищити рівень економічної та фінансової грамотності. Крім того опанування суті еволюції фінансової думки та усвідомлення її закономірностей забезпечить глибше розуміння сучасних економічних проблем та культуру економічної поведінки.

Ви тут: Головна Навчання Бакалаврат Історія фінансової думки України