Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Бакалаврська програма "Фінанси і Кредит"

Кафедра фінансів готує бакалаврів за  спеціальністю “Фінанси і кредит”. Основний наголос робиться на підготовці фінансистів-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи на високо конкурентному ринку праці. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які авторами підручників, навчальних посібників, монографій, методичних матеріалів, керівниками та виконавцями наукових проектів та грантів, пройшли стажування або працювали у західних університетах. Для викладання професійно-орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують  наукову роботу з практикою, що надає студентам можливість отримання  науково-практичних знань та навичок. Кафедра також підтримує щільні зв’язки з провідними західними університетами, що дозволяє студентам бакалаврату проходити стажування за кордоном в рамках міжнародних  обмінних програм.

Загалом на бакалаврській програмі працює 13 штатних викладачів та  6 сумісників,  в т.ч. 5 докторів наук та 13 кандидатів наук.

Працедавцями наших бакалаврів стали – престижні українські установи та зарубіжні представництва, банки, інвестиційні, консалтингові та страхові компанії, урядові структури та науково-дослідні установи  тощо, зокрема: Національний банк України; ВАТ КУА "КІНТО"; Deloitte and Tousche; Renaissance Development Україна; ТОВ "ФТН-Монитор Украина"; PricewaterhouseCoopers; Ernst and Yang; KPMG; Dragon Capital; страхова компанія „Еталон”; Міністерство фінансів України та інші

За версією журналу „Фокус” бакалаврська програма визнана однієюз найкращих бізнес-орієнтованих програм в Україні.Найкращі випускники бакалаврської програми можуть продовжити своє навчання на магістерській програмі за спеціальністю „Фінанси”.

Сучасні проблеми прийняття рішень у фінансах

Викладає: доц. Оніщенко А. М.

4 кред. ЄКТS, 3 год./тижд., 6 семестр, залік

Мета курсу – ознайомити студентів з сучасними досягненнями в сфері теорії прийняття рішень. На цікавих та доступних прикладах вивчаються методи прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності та ризику. Показано місце та роль імітаційного моделювання при прийнятті рішень в умовах нечіткої інформації. Проводиться інтерпретація та аналіз на чутливість отриманих рішень. Розглядаються методи обробки нечіткої інформації та їх застосування у фінансовому прогнозуванні. Вивчаються моделі поділу прибутків та витрат, нечіткі моделі регульованої економіки. Всі теми ілюструються умовно реальними прикладами з детальними поясненнями та коментарями та виконанням їх за допомогою програмного продукту MS Excel та додаткових надбудов, що дозволяє на практиці зрозуміти особливості застосування кожного методу.

Ви тут: Головна Навчання Бакалаврат Сучасні проблеми прийняття рішень у фінансах