Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Бакалаврська програма "Фінанси і Кредит"

Кафедра фінансів готує бакалаврів за  спеціальністю “Фінанси і кредит”. Основний наголос робиться на підготовці фінансистів-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи на високо конкурентному ринку праці. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які авторами підручників, навчальних посібників, монографій, методичних матеріалів, керівниками та виконавцями наукових проектів та грантів, пройшли стажування або працювали у західних університетах. Для викладання професійно-орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують  наукову роботу з практикою, що надає студентам можливість отримання  науково-практичних знань та навичок. Кафедра також підтримує щільні зв’язки з провідними західними університетами, що дозволяє студентам бакалаврату проходити стажування за кордоном в рамках міжнародних  обмінних програм.

Загалом на бакалаврській програмі працює 13 штатних викладачів та  6 сумісників,  в т.ч. 5 докторів наук та 13 кандидатів наук.

Працедавцями наших бакалаврів стали – престижні українські установи та зарубіжні представництва, банки, інвестиційні, консалтингові та страхові компанії, урядові структури та науково-дослідні установи  тощо, зокрема: Національний банк України; ВАТ КУА "КІНТО"; Deloitte and Tousche; Renaissance Development Україна; ТОВ "ФТН-Монитор Украина"; PricewaterhouseCoopers; Ernst and Yang; KPMG; Dragon Capital; страхова компанія „Еталон”; Міністерство фінансів України та інші

За версією журналу „Фокус” бакалаврська програма визнана однієюз найкращих бізнес-орієнтованих програм в Україні.Найкращі випускники бакалаврської програми можуть продовжити своє навчання на магістерській програмі за спеціальністю „Фінанси”.

Вступ до методології наукових досліджень у фінансах

Викладає: д.ф.-м.н., доц. Горбачук В.М.

(старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України)

2 кред. ЄКТS, 1 год./тижд., 5 та 6 семестр, залік

Мета дисципліни – виробити навички та вміння наукової роботи, презентації, обговорення та публікації досліджень. Систематично вивчаються статті з фінансів найвідоміших авторів у найрейтинговіших журналах і лекції MIT. Адаптується світовий досвід організації власних розробок у галузі фінансів. Очікуваний результат вивчення дисципліни – оволодіння методами пошуку, дослідження, застосування фінансової інформації, а також розуміння фінансово-економічних інтересів конкуренції, кооперації, регулювання, захисту.

Попередні чи паралельні курси: мікроекономіка; макроекономіка; вища математика; інформатика; теорія ймовірностей і статистика; страхування; дослідження операцій; гроші та кредит; менеджмент; бухгалтерський облік; фінанси; фінансовий менеджмент.

Ви тут: Головна Навчання Бакалаврат Вступ до методології наукових досліджень у фінансах