Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Бакалаврська програма "Фінанси і Кредит"

Кафедра фінансів готує бакалаврів за  спеціальністю “Фінанси і кредит”. Основний наголос робиться на підготовці фінансистів-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи на високо конкурентному ринку праці. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які авторами підручників, навчальних посібників, монографій, методичних матеріалів, керівниками та виконавцями наукових проектів та грантів, пройшли стажування або працювали у західних університетах. Для викладання професійно-орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують  наукову роботу з практикою, що надає студентам можливість отримання  науково-практичних знань та навичок. Кафедра також підтримує щільні зв’язки з провідними західними університетами, що дозволяє студентам бакалаврату проходити стажування за кордоном в рамках міжнародних  обмінних програм.

Загалом на бакалаврській програмі працює 13 штатних викладачів та  6 сумісників,  в т.ч. 5 докторів наук та 13 кандидатів наук.

Працедавцями наших бакалаврів стали – престижні українські установи та зарубіжні представництва, банки, інвестиційні, консалтингові та страхові компанії, урядові структури та науково-дослідні установи  тощо, зокрема: Національний банк України; ВАТ КУА "КІНТО"; Deloitte and Tousche; Renaissance Development Україна; ТОВ "ФТН-Монитор Украина"; PricewaterhouseCoopers; Ernst and Yang; KPMG; Dragon Capital; страхова компанія „Еталон”; Міністерство фінансів України та інші

За версією журналу „Фокус” бакалаврська програма визнана однієюз найкращих бізнес-орієнтованих програм в Україні.Найкращі випускники бакалаврської програми можуть продовжити своє навчання на магістерській програмі за спеціальністю „Фінанси”.

Застосування методів системної динаміки у фінансах

Викладає: к.е.н., ст. викл. Фарина О.І.

2 кред., ЄКТS, 2 год./тиж., 7 семестр, залік

Метою курсу «Застосування методів системної динаміки в фінансах» є формування теоретичних знань та практичних навичок з оволодіння та застосування сучасних методів імітаційного моделювання та аналізу взаємозв’язків елементів складних економічних та фінансових систем в динаміці. Системна динаміка є універсальним інноваційним методом, що широко застосовується в сферах консалтингу, управлінні підприємств та проектів, ризик менеджменті, державного та регіонального регулювання, макроекономічного планування та прогнозування, тощо.

В рамках курсу слухачі мають змогу розвинути вміння ідентифікації, формулюваннята розв’язання динамічних проблем на мікро- та макрорівні;отримати практичні навички структурного представлення та ілюстрації взаємозв’язків між елементами систем на рівні окремих проектів, підприємств, регіонів, країн та світу в цілому за допомогою  потокових діаграм з використанням програмного забезпечення IThink; навчитися проводити поглиблений аналіз за допомогою віртуального відтворення в часі процесів, що виникають між всіма ланками складних систем з метою пошуку оптимальних та ефективних методів управління та регулювання для застосування їх в реальності.

 

Ви тут: Головна Навчання Бакалаврат Застосування методів системної динаміки у фінансах