Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Інвестуй у своє майбутнє разом з Магістеріумом з фінансів Києво-Могилянської Академії!

Магістеріум з фінансів НаУКМА - це унікальне для України поєднання ґрунтовної академічної освіти та актуального досвіду від українських і європейських фахівців. Незалежно від того, як Ви бачите своє майбутнє: у науковій сфері, чи у провідних світових, або вітчизняних роботодавців, наша магістерська програма дасть Вам впевненість у власних силах, а Ваші керівники чи роботодавці будуть приємно здивовані рівнем Вашої підготовки та компетентності.

Ми не даємо всіх готових відповідей, але даємо Вам змогу самим здійснити власні відкриття, в дружній атмосфері вдосконалити власні лідерські та професійні навички. Ми не вчимо вас як думати, ми покажемо як перетворити знання та досвід на успіх.

Інвестиційний менеджмент

Викладає к.е.н., проф. Мертнес О.В.

Метою курсу є вивчення сучасної теорії і практики прийняття інвестиційних рішень – як в управлінні компанією, так і у професійній діяльності з управління інвестиційними портфелями.

Завданнями курсу є:

 • вивчення особливостей функціонування головних сегментів фінансового ринку та основних властивостей інструментів, що на них обертаються;
 • формування навичок практичного застосування сучасних методів аналізу інвестиційних рішень на підприємстві;
 • вивчення методів аналізу і оцінки акцій для здійснення інвестиційних рішень;
 • оволодіння методами оцінки бізнесу з метою прийняття стратегічних рішень та рішень з інвестування;
 • вивчення основних різновидів методу дисконтування грошових потоків для оцінки бізнесу та особливостей їх застосування на практиці;
 • вивчення найбільш важливих положень сучасної теорії корпоративних фінансів, її взаємозв’язок з практикою бізнесу та використання у прийнятті рішень;
 • вивчення методів та опанування практичними навичками оцінки основних різновидів боргових фінансових інструментів;
 • вивчення похідних фінансових інструментів, підходів до їх оцінки та використання для інвестування і обмеження ризиків;
 • вивчення сучасних підходів до управляння інвестиційним портфелем, методів управління портфелем і оцінки ефективності;
 • вивчення основних шляхів фінансування бізнесу, особливостей фінансування бізнесу на практиці, підходів до прийняття рішень з фінансування.

В результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • основні сегменти фінансового ринку, особливості їх функціонування;
 • зміст і властивості основних фінансових інструментів (акцій, облігацій, похідних), особливості їх обігу;
 • методи аналізу акцій для прийняття інвестиційних рішень;
 • метод дисконтованих грошових потоків (DCF) для оцінки бізнесу та підготовки, аналізу і прийняття інвестиційних рішень у компанії;
 • особливості застосування існуючих модифікацій методу DCF на практиці;
 • основні положення сучасної теорії корпоративних фінансів (ризик і доход, портфельна теорія, факторні моделі дохідності, структура капіталу, джерела фінансування, дивідендні політика, агентські відносини) та ключові практичні висновки;
 • методи аналізу інвестиційних проектів, що включають реальні опціони;
 • методи оцінки і аналізу облігацій;
 • методи оцінки і аналізу ф’ючерсів і опціонів;
 • шляхи використання похідних (ф’ючерсів та опціонів) для обмеження ризиків;
 • зміст професійної діяльності з управління інвестиційним портфелем;
 • методи пасивного та активного управління інвестиційним портфелем;
 • підходи до оцінки ефективності управління інвестиційним портфелем;
 • основні практичні шляхи фінансування бізнесу та особливості фінансування на практиці;
 • головні особливості діяльності фондів прямого інвестування та венчурних фондів;

вміти:

 • знаходити та аналізувати інформацію про стан фінансових ринків, його сегментів, інвестиційні властивості та характеристики фінансових інструментів;
 • готувати аналітичні звіти по акціях;
 • готувати аналітичні звіти з аналізу інвестиційних рішень на підприємстві;
 • оцінювати бізнес методом дисконтованих грошових потоків із врахуванням особливостей угоди та властивостей компанії;
 • оцінювати облігації із врахуванням їх інвестиційних властивостей, використовуючи релевантну ринкову інформацію;
 • оцінювати ефективність управління інвестиційним портфелем;
 • застосовувати на практиці методи оцінки ф’ючерсних контрактів та опціонів;

визначати політику управління інвестиційним портфелем на підставі інвестиційних цілей та регуляторних обмежень.

Ви тут: Головна Навчання Магістратура Інвестиційний менеджмент