Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Лук'яненко Ірина Григорівна

Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, завідувач кафедри фінансів, Національного університету "Києво-Могилянська Академія", керівник магістерської програми, керівник PhD програми „Фінанси”, керівник науково-дослідної лабораторії.

Кредо: Боротись та шукати, знайти та не здаватись!!

Сфера інтересів: Фінансовий ризик-менеджмент,  монетарна та фіскальна політика, макро та мікроекономічне моделювання, проблеми застосування сучасних економетричних методів у фінансах, проблеми фінансової стійкості,  моделі економічного зростання, економічне зростання регіонів, моделювання складних економічних систем та системної динаміки, методи діагностування кризових явищ, невизначенність та ризик в економіці, аналіз та моделювання міграційних процесів. 

Викладає курси:

 • Фінансовий менеджмент (магістерська програма)
 • Фінансова економетрика (магістерська програма)
 • Науковий семінар (для PhD студентів та аспірантів)

Основна тема наукових досліджень

Математичні методи та моделі у фінансово-економічних дослідженнях;

Макроекономічне моделювання,

Економіко-математичне моделювання бюджетних процесів,

Монетарна та бюджетна політика,

Прогнозування макроекономічних показників,

Економічне зростання регіонів України,

Аналіз та моделювання міграційних процесів в Україні,

 Розробка макроекономічної динамічної моделі України,

 Методи діагностування кризових явищ,

 Невизначенність та ризик в економіці (uncertainty and risk in economics),

 Social economics process simulation,

Фінансовий менеджмент

Освіта:

1981 - 1984 - Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, факультет кібернетики, кафедра економічної кібернетики,  Аспірантура ( з відривом від виробництва), за спеціальністю 08.00.13 "Математичні методи та застосування обчислювальної техніки в економічних дослідженнях, плануванні та управлінні національною економікою та її галузями”

1974 - 1979 - Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, факультет кібернетики, кафедра економічної кібернетики, студенка, Спеціальність: економічна кібернетика, Спеціалізація: Математик - економіст  ( диплом з відзнакою)

Науковий ступінь:

2005 - Доктор економічних наук, Національний економічний університет МОН України, Вища атестаційна комісія України, Спеціальність: 08.03.02 – економіко-математичне моделювання

1986 - Кандиат економічних наук, Київський національний економічний університет, Вища атестаціна комісія СРСР, Спеціальність 08.00.13 "Математичні методи та застосування обчислювальної техніки в економічних дослідженнях, плануванні та управлінні національною економікою та її галузями”

Академічні звання:

2014 - Заслужений діяч науки і техніки, Указ президента України №751/2014 від 03.10.2014

2007 - Професор, Національний університет „Києво-Могилянська академія, кафедра фінансів, Міністерство науки та освіти України 

1995 - Доцент, Національний університет „Києво-Могилянська академія, кафедра економічної теорії, МОН України

Професійний розвиток:

2015 - USA, Boston, Washigton, research project visit  and participation in 33 International Conference System Dynamics Society, July 18-29, 2015 

2014 - Norway, Bergen, Bergen University, Participation at the Project activities “Leaning Economics with System Dynamic Modeling” December 1-7, University of Bergen, Center of System Dynamic

2013 - Maastricht, The Netherlands. Symposium M-BEES 2013 “6th Maastricht Behavioral and Experimental Economics Symposium, Theory and Experiments, June 3, 2013, Maastricht University, Graduate School of Business and Economics of Maastricht University, The Netherlands Woorshop, June 2-15

2013 - UK, Glasgow, University of Glasgow, Adam Smith Business School, 14- 18 April 2013 ,Workshop “ Asset Pricing & Corporate Finance, 15 April 2013

2012 - Norway, Bergen, Stavanger Scientific workshop: Russia-Eurasia 2012: From individual choices to national strategies of international cooperation in education, November 28- December 7, University of Bergen, University of Stavanger, Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU), in cooperation with University of Stavanger.

2012 - France, Paris, Університет Парі-Ест Крітель ( UPEC, Universite Paris-Est Creteile, The University of Paris Est Creteil), “Training for Implementation of the European Higher Education Area Third Cycle in Ukraine: France Experience”, 02.04.2012-10.04.2011

2011 - France, Paris, Університет Парі- Ест КрітельУ ( UPEC, Universite Paris-Est Creteile, The University of Paris Est Creteil), “Training for Implementation of the European Higher Education Area Third Cycle in Ukraine: France Experience”, 01.04.2011-11.04.2011

2010 - Online English Academic Writng Course, certification

2006 - France, Paris, Університет П'єра і Марії Кюрі "Training for Implementation of the European Higher Education Area Third Cycle in Ukraine: France Experience"

2006 - Norwey, NuPI, Bergen, Seminar of the professional development "Training for Implementation of the European Higher Education Area Third Cycle in Ukraine"

2006 - Stanford University, Economics Department (Chopivski Fellowship for Scientific Reshearch)

2001 - Certosa di Pontignano, Siena, Italy International School of Economic Research, XIV Workshop "Cognitive Processes and Rationality in Economics", 3-7 July

2000 - Study visit to USA, Indiana University Bloomington, Indiana, Seminar "Developing Skills in Evaluation Workshop"

1999 - Study visit to Slovak, Nitra, Slovak Agricultural University and Cornell University, NY, USA, Seminar " Application of Econometric Methods"

1997 - Study visit to USA, Economics Institute, Boulder, Colorado, Summer School 1-2

1995 - Study visit to France, Lion High School , postgraduate studies in Management and marketing

1990 - 1991 - Research visit to Belgium, Brussels's Free University (ULB), Department of Economics,Business School of Solvey (Scholarship provided by the Ministry of Education of the SUR)

 Досвід професійної діяльності:

1993 – дотепер - Національний університет ''Києво-Могилянська академія'', факультет економічних наук, кафедра фінансів, зав. кафедри, д.е.н., професор, керівник магістерської програми, керівник Докторської (PhD) програми „ Фінанси", керівник лабораторії фінансово-економічних досліджень; професор Київської школи економіки (включно до 2010)

1993 - 2001 - Заступник декана факультету економічних наук Національного університету "Києво-Могилянська Академія" (НаУКМА), доцент кафедри економічної теорії

1998 - 1999 - Науковий консультант, Гарвардський Міжнародний інститут розвитку (HIID)

1998 - 1999, 2002 - Scientific Consultant of World Bank

1990 - 1993 - Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, факультет кібернетики,кафедра економічної кібернетики, доцент

1981 - 1990 - Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, факультет кібернетики,кафедра економічної кібернетики, науковий співробітник, старший науковий співробітник.

1978 - 1980 - Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, факультет кібернетики,кафедра економічної кібернетики, інженер

 Професійна активність

2006-2010 - EROC Affiliated faculty(supervisor of EROC aspirants, EROC Board member)

2006 - Member of the Editor Board of the Journal of Economic Development (Journal of the Ukrainian Economics Association)

2005-  дотепер - Член Української асоціації економістів

2006- дотепер - Головний редактор редколегії наукових записок НаУКМА. Серія „Економічні науки”

2010-2013 - Член Вченої ради Інституту прогнозування Академії наук України

2008-2010 - Член Вченої ради  науково-дослідного фінансового інституту при Академії фінансів Міністерства фінансів 

2008-2010 - Член спеціалізованної Вченої ради  Д 26 853 01 науково-дослідного фінансового інституту при Академії фінансів Міністерства фінансів України

2009-дотепер - член спеціалізованої ради Д 26.055.03 у Київському національному торговельно-економічному університеті МОНМС  України

2006 –дотепер - член спеціалізованої ради Д 26.006.06 у ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” МОН України

2009 –дотепер - член секції  за фаховим напрямом «Економіка» Науковї ради МОН Украіни

2007- дотепер - Експерт з фінансів  ДАК МОН України

2007- дотепер - Експерт в галузі економіки Всеукраїнської експертної мережі, Всеукраїнська експертна мережа, Україна 

2010- дотепер - Голова редколегії тематичного випуску з фінансів електронного видання «Могилянський науковий журнал» (Kyiv Mohyla Асаdemy Journal)

2006-дотепер - Голова редколегії збірки „Наукові записки магістеріуму. Серія „Економічні науки”

2009-дотепер - член редколегії збірки Журналу української асоціації економістів.  Економічний розвиток, Суми: ПВКФ „Видавництво „МакДен”

2012-дотепер - член редколегії науково-аналітичного журналу "Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці" КНЕУ імені Вадима Гетьмана

2015 - дотепер - член редколегії  Економічний вісник університету, Переяслав-Хмельницький

2012 - дотепер - член Громадської ради Державної фінансової інспекції України

2008- дотепер - член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт "Кількісні методи в економіці"

Участь в авторитетних міжнародних професійних форумах:

2015

33 International Conference System Dynamics Society, July 19-23, 2015 Cambridge, Masssachusetts, USA

2013

Developments in Economics Education conference 2013, 5-6 September 2013, University of Exeter’s Business School, Royal Economic Society, University of BRISTOL, UK

2013

Symposium M-BEES 2013 “6 Maastricht Behavioral and Experimental Economics Symposium, Theory and Experiments, June 3, 2013, Maastricht University, Graduate School of Business and Economics of Maastricht University, The Netherlands

2013

UK, Glasgow, University of Glasgow, Adam Smith Business School, Workshop “ Asset Pricing & Corporate Finance, 15 April 2013

2012

Scientific workshop: Russia-Eurasia 2012: From individual choices to national strategies of international cooperation in education ,  2012, 5-7 December, SIU, Morway Stavanger

2011

71 st International Atlantic Economic Conference,Athens,Greece, 16-19 March 2011

2010

VIII International Conference Konbin,, Poland, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,ul. Księcia Bolesława 6,01-494 Warszawa, Poland

May 2010

2010

Международна научно-практической конференции „Условия экономического роста в странах с рыночной экономикой” (Переяслав-Хмельницкий, 28-29 апреля 2010 г.).

2010

Участь у  Другій Міжнародній науково-практичній конференції „Інформаційні технології та моделювання в економіці”

(19-21 травня. 2010,  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького).

2010

Участь у  IV Міжнародній науково-практичній конференції

„Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин” (20-21 травня 2010, Умань)

2010

Участь у Другій Міжнародній науково-практичній конференції „ Моніторінг, Моделювання та менеджмент емерджетної економіки, Черкаси Одеса, 8-10 вересня 2010 р

2009

1 Міжнародна науково-практична конференція „ Вплив бюджетно-податкової політики на соціально-економічний розвиток регіону” (Херсон, 29-30 травня 2009 року): Доповідь „Оцінювання стану страхових компаній за допомогою математичного інструментарію” на пленарному засіданні /

2009

International Conference “Problems of Decision making under uncertainties” (PDMU-2009)( Skhidnytsia, Ukraine, April 27-30, 2009) Доповідь „ Methods of the measure of the agriculture’s farms productivity under uncertainty” /

2009

Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток України і її регіонів: проблеми науки і практики» ( Харків, 21-23 травня  2009 року) Доповідь „Оцінка факторів впливу на інноваційний розвиток регіонів України” на пленарному засіданні

2008

XVIIIth International Symposium Research-Education-Technology, Gdansk, 26-27 June, 2008.

2008

1-а Міжнародна конференція «Умови економічного росту у країнах з риночною економікою»,.ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет» імені Григорія Сковороди.,2008

2007

International Scientific School:’Modelling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems”, September 2-9,2007, Saint-Petersburg,

Russia

2007

Fachhochschule Stralsund University of Applied Sciences Fachbereich Maschinenbau conference,  1-5 October 2007, Stralsund, Germany.

2007

Міжнародна науково-практичної конференція

„ Новітні тенденції і стратегії розвитку міжнародної торгівлі: фінансово-економічний та правовий аспекти”. 30 травня 2007 року, Київ, с.34-49

2007

Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины”. Матеріали УІ Міжнародної науково-практичної конференції 4-6 жовтня 2007 р, Алушта.-

2006

Research seminar «Modern approaches to economic education, Research and professional development”, 19-20 May, Lviv

2006

3rd annual conference of EROC «Economic Theory: Innovation Methods of Teaching», NaUKMA, Kyiv

2006

Семінар-тренінг щодо особливостей впровадження третього рівня освіти згідно Болонського процесу, 10-17 грудня 2006 року, Паріж, Франція.

2006

Семінар-тренінг щодо особливостей впровадження третього рівня освіти згідно Болонського процесу, 2006, Норвегія, Бергенський університет

 

2006

Stanford lectures on Ukraine, February 2006, Center for Russian, East European and Eurasian Studies at Stanford University, Stanford, California, USA  18 February, 2006

2006

International Seminar “ The problems of Economic Development of Ukraine”, Stanford University, California, 4-6  Ьфксрб 2006

2005

USA ,Indiana University, scientific seminar ,  research presentation ”The Analysis of Monopolism in Ukraine: Economic Approach”.

2004

USA (RI),  scientific presentation “Income Mobility and Inequality in Ukraine: Policy Implications ”,  International conference of American Economic Association

2003

International Scientific School:’Modelling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems”, August 20-23, 2003, Saint-Petersburg,Russia,

2001

Certosa di Pontignano, Siena, Italy

International School of Economic Research, XIV Workshop “Cognitive Processes and Rationality in Economics”, 3-7 July

2000

Indiana University, Bloomington,USA

Developing Skills in Evaluation Workshop (organized by the National Council on Economic Education)

1999

Slovak Agricultural University@ Cornell University, NY,USA,

Seminar “ Application of Econometric Methods”, Slovakia, Nitra

1997

The Economics Institute, Boulder, USA, Summer School 1-2

1995

Central Lyon School, France

1993   

First Slovakian Summer School of Economics, Bratislava, Slovakia

Участь у грантах та наукових дослідженнях

2014-2015

Coкерівник Міжнародного проекту „Learning Economics with Dynamic ModellingІІІ” ( спільно з Університетом Бергена, Норвегія, Norway), CPEALA-2014/10099

2014-2016

Науковий керівник фундаментальної теми „«Теоретико-методологічне забезпечення та розробка сучасного математичного інструментарію формування взаємоузгодженої фінансово-бюджетної та монетарної політики в умовах макроекономічної нестабільності». 1 кв. 2014- 4 кв.2016 рр.Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: 0114U001671

2014

Coкерівник Міжнародного проекту „Learning Economics with Dynamic Modelling ІІ” ( спільно з Університетом Бергена, Норвегія, Norway, CPEALA-2013/10124

 

2012-2014

Coкерівник Міжнародного проекту „Learning Economics with Dynamic Modelling” ( спільно з Університетом Бергена, Норвегія, Norway), CPEA-2012/10078

2011-2013

Науковий керівник фундаментальної теми: Методи оцінки стабільності фінансової системи та механізми залучення інвестицій в умовах реформування економіки.”, термін виконання: січень 2011 – грудень 2013 рр.

(Реєстраційний номер в УкрІНТЕІ: фундаментальне дослідження  0111U000743)

2010

Науковий керівник дослідницької теми “Аналіз передумов різкої девальвації обмінного курсу національних валют країн світу в умовах світової економічної кризи та оцінка оптимального обсягу резервів для України в умовах економічної нестабільності”, НБУ, договір від 03 листопада 2010 р. № К-4424

2007-2013

Участь у програмі TEMPUS / Tasis “Training for Implementation of the European Higher EducationArea Third Cycle in Ukraine”  / Впровадження принципів третього циклу вищої освіти Європейського простору в Україні.(TEMPUS 511340-TEMPUS-1-2010-1-NL-TEMPUS- JPGR )

2008

Науковий керівник дослідницької теми «Взаємозв’язок міжобмінним курсом гривні та показниками зовнішньоторговельної діяльності; основні чинники впливу на надходження прямих іноземних інвестицій та середньострокових кредитів в Україну », НБУ, Договір від 21 жовтня 2008 р. № К-3837

2007-2010 рр.

Науковий керівник фундаментальної теми „Розвиток сучасних методів прийняття фінансових рішень”, Строк виконання  -І квартал 2007 – ІУ квартал 2010. (№ ДР 0108U004086)

 

2004-2006 рр.

Науковий керівник дослідницької теми: „Розробка методології моделювання процесів державного регулювання трансформаційної економіки”, Строк виконання  -І квартал 2004 – ІУ квартал 2006, (№ ДР0104U000540

2004

Науковий керівник проекту для Міністерства фінансів: Зелена та Біла книга Концепція розвитку та реструктуризації системи урядового фінансового контролю та аудиту в Україні”( Договір #DG/CQ_1/3/2004 , Підготовка другої програмної системної позики для Міністерства економіки та  з питань Європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України в рамках Голландського гранту №TF050270 від Міжнародного Банку Реконструкції і Розвитку.)

 Основні наукові напрями: визначення можливостей розвитку системи фінансового контролю та аудиту в Україні у відповідності з міжнародними стандартами (зокрема, підтримка у визначенні та приведенні у відповідність до вимог ЄС); розробка пропозицій щодо розвитку концепції системи урядового фінансового контролю та аудиту і рекомендацій необхідних змін у законодавстві України.

2002

Науковий консультант Світового банку. Проблеми зменшення ризику бідності: Політика на ринку праці та загальна безпека, проблеми затримки заробітної плати, тривалість безробіття, аналіз ефективності активної політики на ринку праці.

2001-2002

Науковий керівник проекту для Міністерства фінансів: ”Міжбюджетні стосунки: зміцнення системи між бюджетних трансфертів України”. Проблеми підвищення ефективності міжбюджених стосунків шляхом розподілу трансфертів, оцінка ефективності формування основних статей доходів та видатків місцевих бюджетів, розробка підходів до вдосконалення державної політики у сфері фінансового вирівнювання. Проект “Фонд муніципального розвитку”(Японський грант № TF025816)

2000-2001

Науковий керівник бюджетної теми: Економетричні підходи до розробки макрофінансової програми України. Київ, НаУКМА.

 

1999-2000

Науковий керівник бюджетної теми: Економетричні підходи до розробки фінансової програм місцевих органів влади. Київ, НаУКМА.

 

1999

Науковий консультант Гарвадського інституту Міжнародного розвитку. Проблеми Міжнародної торгівлі, фінансів місцевих органів влади, Розробка та практичне застосування Макроеконометричної моделі України.

1994-1995

Грант Фонду Евразія .Написання першого українського підручника з економетрики.

1994

Грант Фонду Евразія. Співорганізатор програми “ Модернізація економічної освіти в Україні”. Перепідготовка викладачів ВНЗ регіонів України. Проведення консультацій та лекцій з курсу Економетрика. 

Публікації

Всього опубліковано більш ніж 140 публікацій

Mонографії

1.Моделирование и информационные технологии в исследовании социально-экономических систем: теория и практика. Монографія / Под ред.докт. экон. наук., проф.В.С. Пономаренко, докт.экон.наук, проф. Т.С. Клебановой – Бердянск, ФЛ-П Ткачук А.В., 2014 – 604 с. русск.яз., укр яз.,англ. яз. (Лук’яненко І.Г., Оліскевич М.О. Розділ 1. Сучасні підходи до моделювання споживання в Україні, с.51-78)

2. Лу’яненко І.Г. Инновационные и информационные технологии в развитии национальной экономики: теория и практика: Монография/ Под ред Т.С.Клебановой, В.П. Невежина,Е.И.Шохина. – М.: Научные технологии, 2013.- 528 с.

3.Лук'яненко, І.Г. Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: крнцепції, моделі, прикладні аспекти: Монографія/ За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка.-Бердянськ: Видавець Ткачук О.В.,2012.-564 с.: Англ.мова, рос.мова, укр.мова:іл.( Лук’яненко І.Г., розділ 1.7. Моделі управління міжнародними резервами, С.87-101).ISBN 978-966-2261-36-3е

4. Лук'яненко І.Г. Моделі лонгітюдних даних в управлінні структурою капіталу українських підприємств / Моделирование социально-экономических систем: теория и практика: Монография / Под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой, Н.А. Кизима. - Х.: ФЛП Александрова К.М.; ИД "ИНЖЭК", 2012. - 592 с., Русск. яз., укр. мова. С. 358-375.

5.Лук’яненко І.Г .Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання[Текст]: [Монографія]/за аг.ред.д.е.н.,проф.М.Г.Білопольського; Макіївський економ.-гумаеіт.ін-т.-Донецьк: Східний видавнічий дім, 2012.- 372с.( Лук’яненко І.Г., розділ 1.2. Проблеми підвищення ефективності управління джерелами фінансування українських підприємств(с.13-23)

6. Лук’яненко І.Г. Діагностика фінансових криз: аналіз, методи, моделі/ І.Г.Лук’яненко, В.М.Жук, О.В. Неживенко, Р.Б. Семко, І.І.Серпак; за наук.ред. І.Г.Лук’яненко.- Монографія, К.: АГРАР МЕДІА ГРУП, 2011.- 197с.

7. Лук’яненко І.Г. Фінансово-економічні проблеми стабільного розвитку економіки України. / Під ред. А.Ф.Головчука, О.О. Непочатенко. (Частина 1). Колективна монографія -Умань, ВПЦ „Візаві” (Видавець Сочінський), 2010.-304 с (С.9-17) (Ф59, ISBN 978-966-1604-55-0)

8. Лук’яненко І.Г. Современные проблемы моделирования социально-экономических систем. Колективна монографія / За ред.д.е.н., проф. Пономаренко В.С., д.е.н., проф. Кизимы Н.А., д.е.н., проф. Клебановой Т.С. - Х.:ФЛП Александрова К. М.:ИД «ИНЖЭК», 2009.- 440 с.(С.248-260). (27 др.арк.-Ф).

9. Лук’яненко І.Г. Системне моделювання показників бюджетної системи України: Принципи та інструменти / Монографія, К.: Видавничий дім ”Києво-Могилянська Академія”, 2004. - 584 с.

10. Султан К., Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Методологічні аспекти розробки та практичного застосування макроеконометричної моделі України - Монографія, К.: Видавничий дім ”КМ Academia”, 2000.-204 с

11. Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О., Краснікова Л.І. Економетричні підходи до аналізу фінансової програми місцевих органів влади України. Монографія, К.: Видавничий дім ”КМ Academia”, 2000. - 121с

12. Лук’яненко І.Г. Динамічні макроеконометричні моделі. Новий концептуальний підхід. - К.:ВД “КМ Академія”, 2003. – 50с

13. Михайличенко С.Ю., Лук’яненко І.Г., Михайличенко М.С. Реальний ефективний обмінний курс гривні: економічний зміст, динаміка, моделі, застосування. Монографія. Видавничий дім “КМ Академія”, Київ, 2003.- 197 с.

14. Системний аналіз формування державної політики в умовах макроекономічної дестабілізації / [І. Г. Лук'яненко, Д. Віт, О. К. Прімєрова [та ін.] ; за ред. І. Г. Лук'яненко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : [НаУКМА], 2017. - 463 с.

 Підручники та навчальні посібники

1. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика. Теорія та практика. — К.: Знання, 1998 — 493с.

2. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І Econometrics: workshop with computer using. Kyiv, Znanja, 1998, 217 p.

3. Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи в фінансах.-К.:Літера,2003.-348с

4. Краснікова Л.І.,Лук’яненко І.Г. Практикум з мікроекономіки. Тести, проблемні ситуації, вправи. Навч. Посібник.К.:Видавничий Дім «КМ Академія», 2005. - 317с.

5. Лук’яненко І.Г. “.Оцінювання інвестицій та цінних паперів у фінансовому менеджменті : навчю посіб/ Ірина .Григорівна. Лук’яненко.- К: НаУКМА; АграрМедіаГруп, 2012, 227 с.

6. Лук’яненко І.Г., Жук В.М. Аналіз часових рядів. Частина перша: Побудова ARIMA, ARCH/GARCH моделей з використанням пакету E.Views 6.0. Практичний посібник для роботи в комп’ютерному класі/ І.Г.Лук’яненко, В.М.Жук.- К.:НаУКМА,; АграрМедіаГруп, 2013.-187 с.

7. Лук'яненко І.Г., Жук В.М. Аналіз часових рядів. Частина друга: Побудова VAR і VECM моделей з використанням пакету E.Views 6.0. Практичний посібник для роботи в комп’ютерному класі/ І.Г.Лук'яненко, В.М.Жук.- К.:НаУКМА,; АграрМедіаГруп, 2013.-176 с.

Основні статті

 1. Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Моделювання розподілу дотацій між регіонами України // Вісник НБУ. – 1999. - №9.- С.16-21
 2. Лук’яненко І.Г., Данко І.М. Прогнозування взаємозалежних макроекономічних показників// Наукові записки НаУКМА, т. 6.- К.: ВД”KM Аcademia”, 1999.- С.30-37.
 3. Лук’яненко І.Г., Ситник Т.М. Моделювання заборгованості по заробітній платі на регіональному рівні // Наукові записки НаУКМА, 1999. - Т.9, ч.ІІ.- С.111-114.
 4. Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Економетричне моделювання процесів у грошово-кредитній сфері // Наукові записки НаУКМА, Економіка, К: Видавничий дім “Педагогіка”, 1999. - Т.15. - С.23-37.
 5. Лук’яненко І.Г. Попит на гроші. Ілюстрація класичного підходу // Наукові записки НаУКМА, Економіка, К: Видавничий дім “Педагогіка”, 2000. - Т.18. - С. 38-42
 6. Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Прогнозування податкових надходжень за допомогою моделей // Фінанси України. - 2001.- № 7 - С. 89-99.
 7. Лук’яненко І.Г., Губачов А. Економіко-математичні аспекти аналізу впливу захисту прав власності на економічне зростання в Україні // Моделювання та інформаційні системи в економіці: Міжвідом.наук.зб. Вип.68.- К.:КНЕУ, 2002.-С. 105-119
 8. Лук’яненко І.Г. Проблеми “хибної” регресії в економічних дослідженнях // Наукові записки, НаУКМА, Спец. випуск.- К: ВД“КМ Академія”, 2002.- т.20, ч.II. - С.422-424.
 9. Лук’яненко І.Г. Податкова система України та потенціал економічного зростання // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць, - Дніпропетровськ: ДНУ, 2003.- Вип.174: в 2 т..- Том II. - С.420-430
 10. Лук’яненко І.Г., Могиляс Г. Емпірична оцінка функції приватного споживання для України // Наукові записки НаУКМА, К.: ВД ”KM Академія”, 2003.- Т.21.- С.3-9
 11. Лук’яненко І.Г. Сценарний підхід до прогнозування макропоказників бюджетної сфери // Науковий вісник Національної академії ДПС України, Ірпінь, 2(24), 2004.- С.5-11.
 12. Лук’яненко І.Г. Проблеми раціональних та адаптивних очікувань при моделюванні бюджетних процесів в Україні // Вісник ТАНГ, Тернопіль, 2003.- №14.- С.23-40.
 13. Лук’яненко І.Г. Економетричне моделювання наслідків дії ендогенних фіскальних шоків в економіці України // Наукові вісті Національного технічного університету України “КПІ”, К., 2004.- №3.- С.5-13.
 14. Лук’яненко І.Г. Проблеми збіжності регіонів України // Вісник ЖДТУ. Серія: економічні науки, Житомир, 2004. - №1(27).- С.242-248
 15. Лук’яненко І.Г. Міжбюджетні трансферти як основний інструмент бюджетного регулювання на місцевому рівні // Культура народов Причерноморья, научный журнал, Сімферополь, 2004.- №50.- Т.3.- С.111-114
 16. Лук’яненко І.Г. Проблеми діагностики класичних економетричних моделей // Економічна кібернетика. Міжнародний науковий журнал. - Донецьк, 2004.- 3-4(27-28).- С.100-107
 17. Лук’яненко І.Г. Аналіз та моделювання основних статей видатків місцевих бюджетів України // Культура народов Причерноморья, научный журнал, Сімферополь, 2004.- №51.- С.43-47
 18. Лук’яненко І.Г. Моделювання впливу змін у податковому законодавстві на формування доходної частини бюджету // Економіка: проблеми теорії та практики: зб.наук.праць, Дніпропетровськ: ДНУ, 2004.-Вип.194: В 5т. Том ІІІ.-С.745-753
 19. Лук’яненко І.Г. Застосування формальних тестів для обґрунтування остаточної специфікації економетричної моделі // Вісник ЖДТУ. Серія: економічні науки, Житомир, 2004. -№4 (30).- С. 346 –351
 20. Лук’яненко І.Г.. Трансформація джерел доходів місцевих бюджетів в Україні та особливості їх моделювання // Фінанси України. - 2004.- №12.- С.31-39
 21. Лук’яненко І.Г. Методологія виокремлення підсистем з загальної макро-економетричної моделі на прикладі бюджетного сектору України // Наукові записки НаУКМА, Економічні науки, К.: ВД “КМ Академія”, 2004. - Т.30. - С.17-23.
 22. Лук’яненко І.Г. Особливості застосування моделей лонгітюдних даних при прогнозуванні складових місцевих бюджетів // Экономика Крыма, Симферополь, 2004. - № 12. - С. 50-53. 
 23. Лук’яненко І.Г. Шляхи підвищення ефективності регіональної фінансової політики// Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки./ ДЕГІ, ІЕПД НАН України – Донецьк: Юго-Восток, 2000.- Вип.3.- С.38-41.
 24. Лук’яненко І.Г. Напрями реформування бюджетно-податкової системи в Україні// Економіка, Фінанси, Право, Київ, 2004.- № 6.- С.26-32.
 25. Lukyanenko I.G. The concept of tax elasticity as a measure of taxation system efficiency in Ukraine// Problems and Perspectives in Management, Sumy, Ukraine, 2003.- №1.- Р.17-25.( 0,6 д.а.)
 26. Lukyanenko I.G., Raryzka O. The fiscal policy Effects in Ukraine// Theory of Stochastic Processes,9(25) №3-4, ТвіМС, Kiev, 2003.- Р.81-86.
 27. Grishina O., LukyanenkoI. Incidence of wage arrears in Ukaine// KONBiN’2003 – The 3-rd Safety and Reliability International Conference,Gdynia, May 26-30, Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,Warszawa, Poland,Vol.1; Block1.9, 2003.- Р.79-87.
 28. Lukyanenko I. Estimation of the ukrainian regional convergence by econometric models // Materials of the International Scientific School:’Modelling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems”, August 20-23, 2003, Saint-Petersburg, Russia.- Р.194-200.
 29. Лук’яненко І.Г. Аналіз західного досвіду політики вирівнювання регіонів // Система державних фінансів України: шляхи забезпечення прозорості та оптимальної децентралізації фінансових потоків. Матеріали форуму експертів, Київ, 2 березня 2001 р., К.: К.І.С., 2001 . - С. 64-70
 30. Лук’яненко І.Г .Теоретичні та практичні аспекти координації монетарної та фіскальної політики в Україні // Матеріали науково-практичної конференції ”Стратегія монетарної політики: проблеми вибору та застосування”. К.: НБУ, Світовий банк, 25-26 квітня 2002 .- С.252-255.
 31. Лук’яненко І.Г. Визначення економічного потенціалу регіонів України // Тези Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми підвищення ефективності регіональної економіки”, Севастополь, 1999.- №21.- С. 126-130.( 0,2 д.а.)
 32. Лук’яненко І.Г. Вплив ризику підприємницької діяльності на економічне зростання України// Ризикологія в економіці та підприємництві. Матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 березня 2001 р.), К.:КНЕУ, Академія ДПС України, 2001. –С. 230-232
 33. Лук’яненко І.Г. Аналіз та моделювання ризиків інфляційних процесів в Україні // Модели управления в рыночной экономике. Спец.вып., ДонНУ, Донецьк, 2003.- С.62-70.
 34. Лук’яненко І.Г. Аналіз інструментів грошово-кредитної політики в Україні //Вплив ринку і державного регулювання на розвиток фінансово-кредитної системи України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16 травня 2003 р.,Харків,2003.- С.137-139.(0,35 д.а.)
 35. Лук’яненко І.Г. Системний підхід при моделюванні механізму бюджетного регулювання на основі економетричних моделей //Розвиток фінансової системи України в умовах ринкової трансформації: Збірник матеріалів наук.-практ. конференції 14-15 жовтня 2004р.-Вінниця:”Ландо ЛТД”, 2004.-С.254-264
 36. Лук’яненко І.Г..Особливості короткострокового прогнозування бюджетних показників на основі не казуальних економетричних методів. Культура народов Причерноморья, научный журнал, Симферопіль, 2006.- №73.-с.24-29.
 37. Лук’яненко І.Г. Застосування рейтингових оцінок при прийнятті управлінських рішень// Економічний вісник університету, Збірник наукових праць учених та аспірантів., вип.1., Переяслав-Хмельницький, 2007.- с.103-111
 38. Lukianenko I., Gorodnichenko Y., Huzenko S. The problems of the estimation of the border effect in Ukraine// Наукові записки НаУКМА.Економічні науки. т.81. Київ, ВД ”KM Академія” 2008 р.45-57
 39. Лук’яненко І.Г. Моделювання ефекту переливу іновацій на регіональному рівні// Таврійський науковий вісник: Науковий журнал.Вип.60ю Частина ІІ.-Херсон:Айлант.2008.-С.66-76
 40. Лук’яненко І.Г. Методологічні підходи до моделювання інфляційних процесів/ І.Г. Лук’яненко // Наукові записки НаУКМА.-Т.94. Економічні науки.-К.:Видавничий дім “KM Академія”, 2009.-C.58-65 (0.6 др.арк.- Ф.).
 41. Лук’яненко І.Г., Жук В.М. Методологічні підходи до розрахунку фінансових показників оцінки торгівлі для національної економіки / І.Г. Лук’яненко, В.М. Жук // Наукові праці НДФІ. – Вип. 1 (46), 2009.- С. 34 – 41 (0,5 др.арк.- Ф).
 42. Лук’яненко І.Г., Грозава К.С. Математичні методи тестування кризового стану в діяльності страхових компаній/ І.Г. Лук’яненко, К.С. Грозава //  Таврійський науковий вісник: Зб. наук. пр. - Херсон, ХДАУ. - 2009. - Вип. 63. - Част. 2. - С. 153-165. (0.7 др. арк. – Ф)
 43. Лук’яненко І.Г. Оптимізація інвестиційної діяльності в умовах підвищеного ризику / І.Г. Лук’яненко // Наукові праці «Бізнес Информ» ХНЕУ, т.2.- Харків, ХНЕУ.-2009.-С.31-33 (0.5 др.арк. – П).
 44. Лук’яненко І.Г. Методологія моделювання фінансово-економічних процесів на основі класичних підходів//Наукові записки НаУКМА. Економічні науки.-Київ, том 107.-2010.-С.49-52. IrynaLukyanenko1, LarysaKrasnikova, YuriyPodvysotskiy. Prerequisities for positive impact of foreign direct investments on Economic Growth // Journal of KONBiN 2,3 (14,15), Poland, Versita, Warsaw, 2010.- p.99-104, ISSN 1895-8281 DOI - 10.2478/v10040-008-0168-6
 45. Lukianenko I, Suchok I. Estimation of the influence of foreign bank presence on the level of crediting in Ukraine, 2011, Київ, Електронне періодичне видання «Могилянський науковий журнал» (Kyiv Mohyla Асаdemy Journal).
  54. Лук'яненко І.Г. Моделювання впливу зміни монетарних режимів на фінансово-кономічний розвиток країн з перехідною економікою/ І.Г.Лук’яненко, В.М. Жук // Науковий журнал „Економіка і прогнозування”.- Київ, 2011.- № 2(квітень-червень).-С.130-152
 46. Лук'яненко І.Г. Особливості побудови динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги для аналізу економіки України / І.Г. Лук'яненко , Р.Б. Семко // Міжнародний науковий журнал "Економічна кібернетика". - Донецьк, ДонНУ, 2010. - №4-6(64-66). - С.48-59
 47. Лук’яненко І.Г. Оцінка ймовірності настання кризових явищ в фінансовому секторі України// Науковий журнал „Бізнес Інформ”, Харків, №5(2), 2011(399) .- С.50-54.
 48. Лук’яненко І.Г. Макроекономічна модель бюджетного сектору та особливості її сценарної реалізації для України/ І.Г. Лук’яненко, М.Я.Сидорович//Вісник Одеського державного економічного університету, т.15, вип.20. Економіка.- Одеса, 2010.- С.. 155-168
 49. Лук'яненко, І.Г. Прогнозування наслідків економічної політики за допомогою моделі загальної рівноваги / І.Г. Лук'яненко, Р. Б. Семко // Актуальні Проблеми Економіки . – 2012 . – № 1. – С. 303-319.
 50. Лук'яненко, І.Г. Моделювання впливу змін фіскальної політики на економіку України/ І.Г. Лук'яненко// Науковий журнал «Бізнес Інформ», Видавничий дім «Інжек», Харків, № 4.- 2012 .(411).- с.197-201.
 51. Lukianenko I. Modeling of health impact on inequality in transition countries / I.Lukianenko, Y.Podvysotskiy.- Наукові записки НаУКМА. Економічні науки, т.133, 2012.-c.94-98
 52. Лук’яненко І. Г. Монетарна політика та флуктуації на фондовому ринку України / І. Г. Лук’яненко, Р. Б. Семко // Економіка і прогнозування. — № 4. — 2012. — С. 110 — 122.
 53. Iryna Lukianenko, Mariia Sydorovych. Impact of Fiscal Policy On Economic Development in Ukraine. Hyperion International Journal of Econophysics and New Economy, Volume 6, Issue 1, 2013, p 91-117
 54. Лук’яненкоІ.Г. Дослідженнявпливуобмінногоканалутрансмісійногомеханізмунареальнийсекторукраїнськоїекономіки / І.Г. Лук’яненко // Економічнакібернетика. Міжнароднийнауковийжурнал - Донецьк, ДонНУ, 2013. - №1-3(79-81). - С.22-36. ( включено в SCOPUS)
 55. Лук’яненко І.Г. Методи стрес-тестування фінансової стійкості підприємств України / І.Г. Лук’яненко // Науковий журнал „БізнесІнформ” - Харків, 2013. - №11(430). - С.57-65. ( включено в Ultrichsweb Global Serials Directory (USA), Reshearch Paper in Economics (USA), Index Copernicus (Poland) etc)
 56. Lukianenko I. Labour Market in Ukraine: an Empirical Dynamic Analysis Using Error Correction Model/I.Lukyanenko, M. Oliskevych// Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. – V # 6(159), 2014.- P.52-58 (engl)( Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченкаю Економіка.- Вип.- 6(159), 2014. – С.52-58)

Відзнаки та нагороди

2014 Присвоєно почесне звання „ Заслужений діяч науки і техніки України, Указ Президента України від 3.10.2014 р.,№ 757/2014

2014 Нагороджена відзнакою Райффазен банк Аваль як кращий керівник аспірантів та PhD студентів

2012  Переможець конкурсу «Викладач року» у 2012 р.

2012, 2009  Нагороджена дипломом компанії Ернст та Янг за високу професійну майстерність

2012,2010 Нагороджена відзнакою Райффазен банк Аваль як кращий керівник аспірантів та PhD студентів

2010 Нагороджена Почесною грамотою як найулюбленіший викладач факультету економічних наук

2009  Нагороджена знаком « Відмінник освіти України», Міністерство освіти і науки України, посвідчення  № 85 184, наказ 290 від 13 травня 2009 року

2007 Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери та з нагоди Дня науки (2007, № 119160).

2006 Диплом лауреата премії Петра Могили у галузі суспільних наук ( від 23 січня 2006).

2005 Подяка голови Подільської в м. Києві державної адміністрації за вагомий внесок у створення матеріальних та духовних цінностей, досягнення високої майстерності у професійній діяльності ( Розпорядження №113кр від 11 жовтня 2005).

2004 Нагороджена почесною відзнакою Національного університету "Києво-Могилянська Академія" медаллю "Святого Петра Могили" (№ 21) за значний внесок у справу відродження та розвитку Києво-Могилянської Академії.

2004 Отримала Міжнародну сертифікацію викладача з правом викладання в Міжнародних програмах.

2003 Нагороджена Почесною грамотою Київського міського голови за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну науково-педагогічну діяльність( від 15 жовтня 2003, № 3624).

2001 Грант стипендійного фонду Міжнародного комерційного банку за плідну наукову та педагогічну діяльність.

2000 Хто є хто серед професіоналів жінок у світі, 17 видання, США.

1998 Хто є хто в суспільних науках на Україні.

Хобі
Мистецтво, література. Улюблені книжки: Марсель Пруст "В пошуках втраченного часу", Герман Гессе "Степной волк"

Ви тут: Головна Навчання Викладачі Лук'яненко Ірина Григорівна