Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Подвисоцька Тамара Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Професійна діяльність: економіст Аналітичного центру "Бюро економічних і соцільних технологій", SCM.
Сфера інтересів: вплив здоров'я населення на економічне зростання, оцінка людського капіталу.
Викладає курс: економетрика.

Освіта:

28 квітня 2009 р. Захистила дисертацію для отримання наукового ступеня кандидат економічних наук, за спеціальністю 08.00.07 на тему: «Комплексна оцінка здоров'я населення та його впливу на економічне зростання»

2006-2009 рр. - Навчання в аспірантурі Національного університету «Києво-Могиляньска академія»

2004-2006 рр. - Магістр з економіки, Магістерська програма з економіки Національного університету «Києво-Могилянська академіїя», Консорціум економічних досліджень та освіти (EERC)м.Київ

2000-2004 рр. - Бакалавр з менеджменту організацій, Хмельницький державний університет. Дипломна робота: "Малі підприємства в перехідній економіці: перспективи та проблеми розвитку"

Досягнення та нагороди:

2006 р. жовтень - листопад - Стажування у Вроцлавській торгово-промисловій палаті, м. Вроцлав

2006 р. червень - Призер (ІII місце) Всеукраїньского конкурсу бізнес-планів, Інститут реформ, м. Київ

2005 р. жовтень - Стажування в Стокгольмській школі економіки, м. Стокгольм

2004 р. квітень - Призер (ІІІ-е місце), Всеукраїнська олімпіада з менеджменту організацій, Київський національний університет культури і мистецтва, м. Київ

2004 р. червень - Нагороджена стипендією Президента України

2002 р. квітень - Нагороджена дипломом, Всеукраїнський конкурс робіт молодих економістів, Інститут Реформ, м.Київ

Деякі публікації:

Podvysotskaya T., Osinkina O. Social Indices in Risks Estimations of Financial Crises: Case of Transition Economies // Journal of KONBIN, Warsaw, ISSN 1895-8281, Volume 14-15, 2010, pp. 127-132

Краснікова Л.І., Подвисоцька Т.О. Методичні підходи до емпіричної оцінки різних складових людського капіталу в контексті ефективності використання наявних економічних ресурсів. Вісник Національного транспортного університету. Випуск 18. - К.: НТУ, 2009, стор.248-251.

Podvysotskaya T.O. Multi-Factor Index of Public Health: Empirical Analysis and Application in Economic Development of Transition Economies // Journal of Konbin, Warsaw, ISSN 1895-8281, Volume 4, Number 1 (2008), pp. 133-148 (with Lukianenko I., Krasnikova L.)

Подвисоцька Т.О. Важливість фактору здоров'я для формування людського капіталу в країнах з перехідною економікою: теоретичний аспект / Т.О. Подвисоцька, Л. І. Краснікова // Вісник Сумського державного університету. – 2006. – Випуск №2. – С. 314 317

Подвисоцька Т.О. Аналіз впливу фактору здоров'я на економічне зростання / Т.О. Подвисоцька, Л.І. Краснікова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». –Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка».–2007.–№ 599.– С. 250 256

Подвисоцька Т.О. Комплексний індекс суспільного здоров'я: емпіричний аналіз і застосування у дослідженні факторів економічного зростання / Л.І. Краснікова, Т.О. Подвисоцька // Науково-економічний та суспільно-політичний журнал «Демографія та соціальна економіка». – 2007.–№.2.–С. 215 225

Подвисоцька Т.О. Емпіричний аналіз впливу фактору здоров'я на економічне зростання на прикладі країн з трансформаційними економіками / Т.О. Подвисоцька, Л.І. Краснікова // Науковий журнал «Зовнішня торгівля: право та економіка» Міністерства економіки України. –К.:УАЗТ.–2007.–№2 (31). –С. 89-93

Подвисоцька Т.О. Застосування кривих Престона для дослідження залежності між станом здоров'я та доходом населення / Т.О. Подвисоцька // Науковий журнал «Зовнішня торгівля: право та економіка» Міністерства економіки України. – № 9 (31)/ 2008.–К.:УАЗТ. 2008. № 4(31).–С. 71 76.

Подвысоцкая Т.А. Investigating The Role Of Health: Is It Really An Intangible Resource For Economic Growth? / Л. И. Красникова, Т. А. Подвысоцкая //Моделирование и Анализ Безопасности и Риска в Сложных Системах: Труды Международной Научной Школы МАБР 2007.–СПб.:Научная Школа МАБР, Российский фонд фундаментальных исследований.–2007.–С. 281 286

Подвисоцька Т.О. Моделювання ефектів впливу фактора здоров'я на економічну продуктивність країн / Т.О. Подвисоцька // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: міжнар. наук.-теоретичн. конф., 7-8 чер. 2007 р. : тези доповіді. –– Донецьк.: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2007. – Т.3.– С. 32–35.

Подвисоцька Т.О. Теоретичне обґрунтування важливості фактора здоров'я у формуванні людського капіталу / Т.О. Подвисоцька // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: міжнар. наук.-практичн. конф., 19-21 квітня 2007 р. : тези доповіді. – К. : ООО «ЭКМО», 2007. – С. 358–360.

Подвысоцкая Т.О. Эмпирический анализ фактора здоровья и его применение в прогнозировании социально экономических показателей / Т.О.Подвысоцкая, Л.И. Красникова // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: междунар. науч.-практич. конф., 4-6 октября 2007г: тезисы докл. – Симферополь, 2007. – С. 244–245.

Подвисоцька Т.О. Крива Престона і її застосування для аналізу впливу комплексного індексу здоров'я на економічне зростання країн Європейського регіону / Т.О. Подвисоцька // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: міжнар. наук.-теоретичн. конф., 5-6 чер. 2008 р. : тези доповіді. –– Донецьк.: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2008. – Т.3.– С. 46–49.

Конорева Т.О. Фінансові стратегії підприємств у перехідній економіці / Т.О. Конорева // Всеукраїнська наукова конференція «Фінансова система України. Проблеми утворення та функціонування», трав. 2004 р. – Остріг, 2004. – С. 101-104.

Конорева Т.О.Інноваційний потенціал інвестицій як передумова економічного зростання / Т.О. Конорева // Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених "Проблеми ефективного функціонування підприємства", квіт. 2003 р. – Севастополь, 2003. – С. 49-53.

Конорева Т.О. Вирішення проблеми банкрутства українських підприємств / Т.О. Конорева // Регіональний збірник наукових праць з економіки "Прометей". – Донецьк, 2002. –випуск 8.– C. 17–20.

Професійний досвід:

Економіст Аналітичного центру «Бюро економічних і соцільних технологій», SCM (липень 2006 р. – до цього часу)

Аналітик з дослідження кредитоспроможності підприємств, корпоративний відділ, «Сітібанк Україна», м. Київ (2005 р.)

Стажування в газеті "Проскурів", відділ реклами, м. Хмельницький (2003 р.)

Викладацький досвід:

січень 2011- до цього часу - доцент кафедри фінансів, Національний університет «Києво-Могилянська академія», курс: Економетрика, бакалаври 2-го року навчання

травень 2010 – липень 2010 - старший викладач кафедри фінансів, Національний університет «Києво-Могилянська академія», курс: Економетрика, бакалаври 2-го року навчання

січень 2008 – квітень 2008 - асистент кафедри фінансів, Національний університет «Києво-Могилянська академія», курс: Мікроекономіка, бакалаври 2-го року навчання

січень 2007 – квітень 2007 асистент кафедри фінансів, Національний університет «Києво-Могилянська академія», курс: Macroeconomic policy analysis, бакалаври 4-го року навчання

Навички:

Іноземні мови: англійська
ПК: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access);
Пакети статистичного аналізу даних (E-Views 4.0, Stata 8.0, SPSS 13.0);
E-mail, Internet.
Інше: водійські права категорії Б (отримала в грудні 2001 року)

Ви тут: Головна Навчання Викладачі Подвисоцька Тамара Олександрівна