Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Бакалаврська програма "Фінанси і Кредит"

Кафедра фінансів готує бакалаврів за  спеціальністю “Фінанси і кредит”. Основний наголос робиться на підготовці фінансистів-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи на високо конкурентному ринку праці. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які авторами підручників, навчальних посібників, монографій, методичних матеріалів, керівниками та виконавцями наукових проектів та грантів, пройшли стажування або працювали у західних університетах. Для викладання професійно-орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують  наукову роботу з практикою, що надає студентам можливість отримання  науково-практичних знань та навичок. Кафедра також підтримує щільні зв’язки з провідними західними університетами, що дозволяє студентам бакалаврату проходити стажування за кордоном в рамках міжнародних  обмінних програм.

Загалом на бакалаврській програмі працює 13 штатних викладачів та  6 сумісників,  в т.ч. 5 докторів наук та 13 кандидатів наук.

Працедавцями наших бакалаврів стали – престижні українські установи та зарубіжні представництва, банки, інвестиційні, консалтингові та страхові компанії, урядові структури та науково-дослідні установи  тощо, зокрема: Національний банк України; ВАТ КУА "КІНТО"; Deloitte and Tousche; Renaissance Development Україна; ТОВ "ФТН-Монитор Украина"; PricewaterhouseCoopers; Ernst and Yang; KPMG; Dragon Capital; страхова компанія „Еталон”; Міністерство фінансів України та інші

За версією журналу „Фокус” бакалаврська програма визнана однієюз найкращих бізнес-орієнтованих програм в Україні.Найкращі випускники бакалаврської програми можуть продовжити своє навчання на магістерській програмі за спеціальністю „Фінанси”.

Бухгалтерський облік

Викладає: д.е.н., проф. Івахненков С. В.

5 кред. ЄКТS, 4 год./тижд., 6 семестр, екзамен

Метою вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» – є набуття студентами знань з теоретичних основ бухгалтерського обліку, оволодіння студентами основних понять стосовно бухгалтерського обліку. Теоретичною основою та методологічною базою дисципліни є загальна економічна теорія, економіка підприємства, фінанси підприємства, цивільне право, та інші базові дисципліни, які дозволяють вивчати методологію бухгалтерського обліку економіко-правових відносин підприємства - суб'єкта господарювання різних форм власності.

Предметом курсу є теоретичні засади та діюча практика бухгалтерського обліку на підприємствах.

Об'єктами курсу є основні поняття бухгалтерського обліку - активи (засоби), пасиви (капітал) та господарські процеси, які відбуваються на підприємствах при створенні суспільно необхідного продукту та при обміні.

Ви тут: Головна Навчання Бакалаврат Бухгалтерський облік