Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Фінансовий ризик менеджмент - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Інвестуй у своє майбутнє разом з Магістеріумом з фінансів, банківської справи та страхування Києво-Могилянської Академії!

Магістеріум з фінансів, банківської справи та страхування НаУКМА - це унікальне для України поєднання ґрунтовної академічної освіти та актуального досвіду від українських і європейських фахівців. Незалежно від того, як Ви бачите своє майбутнє: у науковій сфері, чи у провідних світових, або вітчизняних роботодавців, наша магістерська програма дасть Вам впевненість у власних силах, а Ваші керівники чи роботодавці будуть приємно здивовані рівнем Вашої підготовки та компетентності.

Ми не даємо всіх готових відповідей, але даємо Вам змогу самим здійснити власні відкриття, в дружній атмосфері вдосконалити власні лідерські та професійні навички. Ми не вчимо вас як думати, ми покажемо як перетворити знання та досвід на успіх.

Фінансовий ризик менеджмент

Викладає д.е.н., проф. Камінський А.Б. (за основним місцем роботи - КНУ ім. Т. Шевченка)

Метою дисципліни є оволодіння студен­тами теоретико-методологічними та практичними навичками здійс­нення ідентифікації, аналізу, вимірювання, моделювання та управління фінансовими ризиками.

Головним завданнями дисципліни є:

з'ясування сутності ризику як економічної категорії;

з'ясування значення фінансових ризиків, їх місця та ролі в діяльності сучасних фінансових інститутів;

вивчення теоретико-методологічних основ управління ризиками в діяльності сучасних фінансових інститутів;

ознайомлення з підходами до ідентифікації та класифікації фінансових ризиків, оволодіння основними концептуальними методами їх аналізу;

оволодіння концептуальними підходами вимірювання фінансових ризиків;

оволодіння інструментарієм аналізу, методами кількісної оцінки та моделювання ринкових фінансових ризиків;

оволодіння інструментарієм аналізу, методами кількісної оцінки та моделювання кредитних ризиків;

ознайомлення з інструментарієм аналізу, підходами до оцінювання та моделювання операційного та інших видів ризику фінансових інститутів;

оволодіння методами оцінювання та моделювання інтегрального ризику фінансових інститутів та визначення «економічного капіталу» фінансових інститутів.

оволодіння концептуальними підходами до управління фінансовими ризиками та їх мінімізації – диверсифікація, страхування, хеджування, здобуття додаткової інформації тощо.

Предмет дисципліни – фінансові відносини в ринковій економіці іманентно обтяжені невизначеністю, багатокритеріальністю, нечіткістю та зумовленого цим ризику.

Вивчення дисципліни базується на ознайомлені студентів із найкращою світовою практикою аналізу, оцінки та управління фінансовими ризиками та передбачає опанування чинних законодавчих актів, нормативно-правових документів, методичних рекомендацій щодо.

Ви тут:Головна Навчання Магістратура Фінансовий ризик менеджмент