Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Литвин Антон Валерійович

Кандидат економічних наук, PhD у галузі фінансів, старший викладач кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Професійна діяльність: бізнес аналітик, OLX

Сфера наукових інтересів: Економіко-математичне моделювання, бізнес-аналітика, страхова справа.

Викладає курси: Фінанси підриємств, Фінансовий менеджмент

Освіта:

  • 2012, Магістр з фінансів, Національний університет "Києво-Могилянська академія";
  • 2010, Бакалавр з фінансів, Національний університет "Києво-Могилянська академія".

Досвід професійної діяльності:

травень 2016-дотепер - бізнес аналітик, OLX

травень 2016-дотепер - старший викладач кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія";

січень 2013-травень 2016 - асистент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія";

липень-листопад 2012 - провідний спеціаліст, ТОВ «Нафтогазбудінформатика»

Публікації:

В інших виданнях:

  • Lytvyn A. Comparison of Approaches to defining corporate financial distress / A. Lytvyn // Форми і методи державного регулювання національних економік : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 23–24 серпня 2013 р. — К. : Громадська організація «Київський економічний науковий центр», 2013. — С. 8–12. (0,2 друк. арк.)
  • Литвин А. В. Аналіз проблеми трактування антикризового управління / А. В. Литвин // Формування та ефективність використання фінансових ресурсів в економічній діяльності : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 11–12 квітня 2014 р. / Чернігівський національний університет. — Чернігів : видавничий дім «Гельветика», 2014. — С. 39–41. (0,1 друк. арк.)
  • Lytvyn A. Discussion on the applicability of crisis classifications in enterprise crisis management / A. Lytvyn // Фінансово-економічний збалансований розвиток України: проблеми та шляхи їх подолання : Матеріали міжнародної науково- практичної конференції, м. Дніпропетровськ 12–13 вересня 2014 р. — Національний гірничий університет. — Дніпропетровськ : видавничий дім «Гельветика», 2014. — С. 44–46. (0,2 друк. арк.)
  • Lytvyn A. A review of approaches to understanding corporate crisis / А. Lytvyn // Магістеріум. — 2014. — Т. 56 : Економічні студії. — С. 70–73. (0,4 друк. арк.)
  • Литвин А. В. Аналіз проблем застосування ймовірнісних методів прогнозування фінансової кризи на підприємстві / А. В. Литвин // Економіка та управління підприємствами, регіонами і країнами в умовах ризиків : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 27–28 листопада 2014 р. / Нац. гірн. Університет. — Дніпропетровськ : НГУ, 2014. — С. 143–146. (0,2 друк. арк.)
  • Lytvyn A. A System dynamics approach to modelling business activities of Ukrainian general insurers [Electronic resource] / A. Lytvyn, P. Dadashova // Reinventing Life on a Shrinking Earth : Proceedings of the 33rd International Conference of the System Dynamics Society, Cambridge, USA, 19–23 July 2015. — P. 1–28. — Available at: http://www.systemdynamics.org/conferences/2015/proceed/index.html (0,9 друк. арк., з яких особисто автору належить 0,8 друк. арк., автором розроблено імітаційну модель діяльності страхової компанії)
Ви тут: Головна Навчання Викладачі Литвин Антон Валерійович