Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Бакалаврська програма "Фінанси і Кредит"

Кафедра фінансів готує бакалаврів за  спеціальністю “Фінанси і кредит”. Основний наголос робиться на підготовці фінансистів-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи на високо конкурентному ринку праці. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які авторами підручників, навчальних посібників, монографій, методичних матеріалів, керівниками та виконавцями наукових проектів та грантів, пройшли стажування або працювали у західних університетах. Для викладання професійно-орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують  наукову роботу з практикою, що надає студентам можливість отримання  науково-практичних знань та навичок. Кафедра також підтримує щільні зв’язки з провідними західними університетами, що дозволяє студентам бакалаврату проходити стажування за кордоном в рамках міжнародних  обмінних програм.

Загалом на бакалаврській програмі працює 13 штатних викладачів та  6 сумісників,  в т.ч. 5 докторів наук та 13 кандидатів наук.

Працедавцями наших бакалаврів стали – престижні українські установи та зарубіжні представництва, банки, інвестиційні, консалтингові та страхові компанії, урядові структури та науково-дослідні установи  тощо, зокрема: Національний банк України; ВАТ КУА "КІНТО"; Deloitte and Tousche; Renaissance Development Україна; ТОВ "ФТН-Монитор Украина"; PricewaterhouseCoopers; Ernst and Yang; KPMG; Dragon Capital; страхова компанія „Еталон”; Міністерство фінансів України та інші

За версією журналу „Фокус” бакалаврська програма визнана однієюз найкращих бізнес-орієнтованих програм в Україні.Найкращі випускники бакалаврської програми можуть продовжити своє навчання на магістерській програмі за спеціальністю „Фінанси”.

Гроші та кредит

Викладає: к.е.н., доц. Глущенко С.В.

5 кред. ЄКТS, 4 год./тижд., 5 семестр, екзамен

Метою курсу «Гроші та кредит» є оволодіння теоретичними і практичними знаннями щодо закономірностей та основних засад функціонування грошового ринку  і  грошових систем, а також кредитного ринку та кредитних систем в економіці. Вивчення кусу «Гроші та кредит» дає можливість студентам набути навички самостійного аналітичного і творчого мислення, прийняття рішень щодо оптимальності застосування форм і видів грошових розрахунків в різних напрямах і сферах економічної діяльності;  щодо кількісної, якісної та прогнозної оцінки заходів грошово-кредитного регулювання; а також щодо  оптимального застосування кредитних інструментів для залучення довгострокового і короткострокового капіталу різними суб’єктами економіки.