Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Глущенко Світлана Василівна


Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
 
Кредо: Будь активним! 

Сфера інтересів: Фінансові ринки,  фінансовий менеджмент на підприємствах, державне регулювання економіки

Викладає курси: гроші та кредит, управління фінансовою санацією підприємств.

Освіта:

1997 - 2001 - Аспірантура Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України. Кандидат економічних наук, 2001 р.

1991 - 1996 - Київський державний технічний університет  будівництва і архітектури. Інженер  

Досвід професійної діяльності:

03.09.2007 – т/ч Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

– доцент кафедри фінансів ФЕН

16.08. 2004 – 31.08.2007 Інститут світової економіки і міжнародних відносин Національної Академії наук України

– старший науковий співробітник відділу міжнародних валютно-фінансових відносин

01.09.2003 – 28.06.2004 Міжнародний інститут фінансів

–завідувач відділу фінансових ринків та фінансових послуг

01.03.1996 – 20.08.2003 Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України

– учений секретар Інституту (2000-2003),

– зав. відділу фінансових ринків та фінансових послуг (2003)

– зав. науково-організаційного відділу (1996-2000)

Викладання у ВНЗ:

2010 – т/ч Національна Академія Статистики Обліку та Аудиту

– доцент кафедри банківської справи факультету банківської справи

2003 – т/ч Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

– доцент кафедри фінансів ФЕН

02.09.2002– 15.01.2004 Університет економіки та права КРОК

– доцент кафедри економічної теорії

Підвищення кваліфікації:

Національна академія управління, 20.01.2014-06.03.2014 (Свідоцтво 12СПК 808536)

 

Відзнаки та нагороди:

  1. Номінація «Кращий викладач ФЕН», Стипендійний фонд компанії «Dragon Capital» 2014-2015 р.
  2. Подяка за суддівство на турнірі «Економічні дебати» НаУКМА, 2012 рік.
  3. Подяка НаУКМА за бездоганну працю, відданість справі Академії та значний внесок у розбудову Національного університету «Києво-Могилянська Академія», 2011 рік
  4. Номінація «Кращий викладач ФЕН», стипендійний фонд компанії «Dragon Capital», 2009-2010 р.
  5. Почесна грамота Міністерства фінансів України, 2003 р.

Публікації – всього 65 друкованих праць загальним обсягом біля 60 друк.арк., в т.ч.

Підручники, навчальні посібники:

1. Svitlana Glushchenko Credit Market: Providers and Products.- VDM Verlag Dr.Muller  GmbH&Co. KG.-2011 – 136 p. 8,0 д.а.

2. Кредитний ринок: інститути та інструменти: навч.посіб.. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 153 с.

3. Гроші та кредит: Конспект лекцій. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія» – 2007.– 86 с.

4. Муніципальні облігації в системі фінансових ринків: практика зарубіжних країн: Науково-довідковий посібник для студентів Факультету економічних наук. Спеціальність «Фінанси» / Укл. Глущенко С.В.– К.: НаУКМА, 2005. – 44 с.

Статті - всього 60 опублікованих статей, в т.ч.

1.Економіка України: сучасні тенденції доларизації.В кн. Пошук ефективних механізмів господарювання в контексті сучасної економічної теорії:  матеріали науково-практичної конференції (м.Одеса, 30-31 травня 2014 року) / ОНУ імені І.І.Мечникова. У 2-х частинах.– О.: Видавничий дім   «Гельветика», 2014. – Ч.2 -160 с. – стор.124-129 – 0,25 д.а

2. Influence external debt commercial banks on the activity of short-term lending in Ukraine// Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська Академія”. Економічні науки, К.: Видавничий дім «КМ Академія» – 2014.-Том 159. – С.22-26 – 0,6 д.а.

3. Мінімізаційні податкові схеми: зарубіжна та українська практика // Магістеріум. Економічні студії. – НаУКМА. – 2014 – Випуск 56.- С.21-25.- 0,65 д.а. 

4. Таргетування інфляції: ризики запровадження в Україні // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська Академія”. Економічні науки, К.: Видавничий дім «КМ Академія» – 2013. – Том 146 – С.16-21 – 0,7 д.а.

5. Проблеми та напрями формування кошиків світових валют у міжнародному співробітництві. – в кн. Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: збірка праць IX (XXI) Всеукр.наук.-практ.конф., Київ, 14-15 березня 2013 р.- К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 314 с. -  С.249-252 – 0,2 д.а. 

6. Загрози  політики  вільного курсоутворення в України. В кн. Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної економіки:  Матеріали XXІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 28-29 грудня 2012 року): У 3-х частинах / Громадська організація “Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2012, Ч.1 -128 с. – стор.36-39 – 0,3 д.а.  

7. Процентна політика в системі грошово-кредитного регулювання в Україні // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська Академія”. Економічні науки, К.: Видавничий дім «КМ Академія» – 2012.-  Том 133–C.32-38. – 0,8 д.а.  

8. Методи прогнозування банкрутства в системі аналізу фінансово-економічних показників суб’єктів господарювання України // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2012. – №2. – с.24-34.

9. Участь України у міжнародній фінансово-кредитній співпраці // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська Академія”. Економічні науки, К.: Видавничий дім «КМ Академія» – 2011.-  Том 120 -  С.17-22.- 0,7 д.а.

10. Украина в международном экономическом сотрудничестве // Материалы II Международного научного конгресса «Глобалистика – 2011: пути к стратегической стабильности и проблема глобального управления», Москва, 18-22 мая 2011 г./ Под общей ред. И.И.Абылгазиева, И.В.Ильина. В 2-х тт. Том 1.- М.: МАКС-Пресс, 2011 – 276 с. –  С.166-169

11. Особливості заходів фінансового оздоровлення (санації) суб’єктів економіки // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська Академія”. Економічні науки, К.: Видавничий дім «КМ Академія» – 2010. Том 107 С.7-11. 0,3 д.а.

12. Регулювання ринків кредитних послуг в умовах кризових явищ: європейська та українська практика // Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська Академія”. Економічні науки, К.: Видавничий дім «КМ Академія» – 2009. - Том 94.- С.18-22.

Участь у більш ніж 40 вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях, форумах, круглих столах, в т.ч.:

1 Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна та фінансова політика в умовах трансформації економіки», НаУКМА, 25 січня 2013 р., м. Київ (тема виступу «Таргетування інфляції: ризики запровадження в Україні»)

2. XXІ Міжнародної науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної економіки, 28–29 грудня 2012 року,  м. Львів (тема «Загрози політики вільного курсоутворення в Україні»)

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічна стабільність в контексті європейської інтеграції», 27.01.2012, Національний університет «Києво-Могилянська академія» («Характерні риси та ефекти грошово-кредитного регулювання в Україні»)

4. II Международный научный Конгресс «Глобалистика-2011», Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, 18-22 мая 2011 года («Украина в международном экономическом сотрудничестве»)

5. VI Форум «Європа-Україна», 23-25 лютого 2011 р., Київ

6. Круглий стіл «Сучасна фінансова криза та шляхи її подолання» - 27.01.2010, Національний університет «Києво-Могилянська академія

7. Конференція “Глобальна роль міжнародних фінансових організацій в періоди кризи». - 21.10.2009, Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, м.Київ

Ви тут: Головна Навчання Викладачі Глущенко Світлана Василівна