Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Горбачук Василь Михайлович - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Горбачук Василь Михайлович

Доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник. Професор, кафедри фінансів, факультет економічних наук, Національний університет України «Києво-Могилянська академія»

Сфера інтересів: економіка мережевих галузей, координація децентралізованих рішень рівноваги Неша, Курно, Штакельберга, Бертрана у високотехнологічних галузях, математичне та програмне забезпечення прикладних рівноважних задач, послуги хмарних технологій генерації та обробки великих даних.

Дата народження: 11.05.1958

 E-mails: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ідентифікатори дослідника:

Scopus: 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55646075900

Google Scholar:

 https://scholar.google.com.ua/citations?user=-2J6BzEAAAAJ&hl=uk

Electronic Kyiv-Mohyla Academy Institutional Repository: 

http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=equals&filter=Горбачук%2C+Василь

Ekmair: 

http://ekmair.ukma.edu.ua/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=authority&filter=d0d64cd3-89a1-463e-a3d5-78c75b76976d

Викладає курси: вступ до методології наукових досліджень у фінансах.

Курси, читані в НаУКМА:

 • Основи теорії економічного ризику (бакалаврська програма), 1999–2000
 • Фінансовий менеджмент (бакалаврська програма), 2001–2003
 • Моделювання економічної динаміки (маґістерська програма), 2005

Освіта:

2015 доктор фізико-математичних наук (теоретичні основи інформатики та кібернетики),  дисертація «Методи пошуку рівноважних децентралізованих рішень та їх    застосування», Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
1994  докторський курс (економіка), Університет Мічиган Стейт, Іст Лансінг (США)
1985 кандидат фізико-математичних наук (математична кібернетика), дисертація «Методи негладкої і стохастичної оптимізації в задачах пошуку рівноваг Неша», Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова АН УРСР
1984   очна аспірантура (математична кібернетика) ФУПМ, МФТІ, кафедра МФТІ при Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова АН УРСР
1981 факультет управління і прикладної математики (ФУПМ), Московський фізико-технічний інститут (МФТІ), диплом магістра (системи автоматичного керування) з відзнакою

 Досвід роботи:

 1984–т/ч інженер, старший інженер, провідний математик, науковий співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, завідувач відділу Спеціального конструкторсько-технологічного бюро програмного забезпечення з дослідним виробництвом при Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова АН УРСР та Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України (ІК НАНУ)
 1999 –т/ч доцент, професор Національного університету України «Києво-Могилянська академія»
 2012–т/ч старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Центру оцінювання діяльності наукових установ та наукового забезпечення розвитку регіонів України НАН України  
 2017–т/ч профессор, «Норвезько-українська літня школа з оцінки вразливості критичної інфраструктури в пост-радянський період: приклад України»
 2018–т/ч професор, міжнародний проект «Поглиблена спільна освітньо-наукова програма з управління ризиками в промисловості та сервісах в умовах глобальних економічних, технологічних та екологічних змін: розширена версія» (Норвегія, Україна, Грузія, Молдова)
 2010–2017  завідувач відділу Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 2007–2015 старший науковий співробітник Навчально-методичного центру Державної служби фінансового моніторингу
 2012 професор, Міжнародна літня школа для докторантів, Люблінська політехніка, Люблін (Польща)
 2010–2011 професор, Міжнародна літня школа «Досягнення та застосування сучасної інформатики, математики і фізики», Національного технічного університету (НТУУ) «Київський політехнічний інститут»
1997–2010 доцент НТУУ «Київський політехнічний інститут»

 Професійна активність (членство в професійних асоціаціях, організаціях, колегіях тощо)

1997–т/ч член ради, Об’єднання випускників зарубіжних університетів
2014–т/ч член, Professional Government Association
2016–т/ч вчений секретар семінару «Системний аналіз та інформаційні технології в економіці та державному управлінні» ІК НАНУ
2017–т/ч член Вченої ради Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України
2017–т/ч член редколегії, «Аналіз, моделювання, управління»
2019 –т/ч член редколегії, «Математичне моделювання в економіці»
2020–т/ч співкерівник семінару «Інформаційні технології в розподілених ієрархічних системах» ІК НАНУ
1997–2012 член редколегії, «Ukrainian Economic Review»
1999–2010 заступник керівника міжвідомчої експертної групи Кабінету Міністрів України з подання пропозицій та проектів законодавчих актів щодо розроблення соціального бюджету
1995–2007 радник Українського союзу промисловців і підприємців

 

Публікації

 Участь в авторитетних міжнародних професійних форумах з публікаціями:

 1. Баженов Л.Г., Горбачук В.М. Решение нестационарных негладких задач оптимизации, когда управляемые и неконтролируемые параметры одного порядка / Стохастическая оптимизация (9–16 сентября 1984 г., Киев, СССР). Ч. 1. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова АН Украины, 1984. – С. 27–30.
 2. Гайворонский А.А., Горбачук В.М. Эффективные методы расчета рационального водносолевого режима почв для районов рискованного земледелия / Совеpшенствование пpоизводственногопотенциала и снижение pесуpсоемкости сельскохозяйственной пpодукции.Вып. 1. – Днепpопетpовск: Днепpопетpовский сельскохозяйственный ин-т, – С. 118–121.
 3. Гайворонский А.А., Горбачук В.М. Интеpактивная система для pешения задач/ Моделиpование плановых pасчетов и диалоговая оптмизация. – К.: Знание, – С. 17–18.
 4. Гоpбачук В.М. Методы pеализации системы взаимосвязанных агpаpныхмоделей стpан миpа (BLS) / Моделиpование плановыхpасчетов и диалоговая оптмизация. – К.: Знание, 1990. – С. 35–36.
 5. Гоpбачук В.М. Модели упpавления pиском в эколого-экономическихсистемах // Математическое моделиpование в пpоблемахpационального пpиpодопользования. – Ростов-на-Дону – Hовоpоссийск: РГУ, – С. 26–27.
 6. Гоpбачук В.М. Компьютеpная инфоpмационная система ФАО / Банки данных, инфоpмационные системы и инстpументальныесpедства поддеpжки пpинятия pешений. – К.: Ин-т кибеpнетики им. В.М.Глушкова АH Укpаины, 1991. – С. 25.
 7. Гоpбачук В.М. Статистическое pаспознавание обpазов истохастическая оптимизация / Распознавание обpазов ианализ изобpажений: новые инфоpмационные технологии. – Минск: ИТК АHБССР, 1991. – С. 74–76.
 8. Gorbachuk V. Methods for Nash equilibria search /Nonsmooth analysis and its applications to mathematical economics. – Baku: Ac.USSR, 1991. – P. 65.
 9. Гоpбачук В.М., Кирилюк О.П. Моделиpование pационального pыбного пpомысла вводоемах // Математическое моделиpованиев пpоблемах pационального пpиpодопользования. – Ростов-на-Дону: РГУ, – С. 11–12.
 10. Гоpбачук В.М., Лещенко Л.Л. Методы интегpации экономических моделей госудаpствв компьютеpную систему BLS взаимосвязанных агpаpных моделей стpанмиpа / Пpименение вычислительнойтехники и математических методов в научных и экономическихисследованиях. – К.: Знание, 1991. – С. 91.
 11. Горбачук В. Питання системного регулювання у програмному забезпеченні моделювання економічного розвитку України // Праці 5-ї Української конференції з автоматичного управління «Автоматика-98». – К.: НТУУ КПІ, 1998. – Ч. 2. – С. 131–135.
 12. Горбачук В.М. Методи розрахунків показників бюджетно-податкової політики та кредитно-фінансової політики України / Ефективність реформування української економіки. Матеріали 4-го конгресу Міжнародної української економічної асоціації. – К.: Ін-т економіки НАН України, 1999. – С. 99–107.
 13. Домрачев В.Н., Горбачук В.М. Анализ возможностей использования банковской системы в процессе отмывания доходов, полученных незаконным путем / Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. – М.: ЮрИнфоР, 1999. – С. 20–25.
 14. Горбачук В. Практичні методи оцінки фінансових ризиків / Проблемы анализа финансового состояния банков и оценки межбанковских рисков. – К.: Аваль, 2000.
 15. Gorbachuk V. Economics: Central and Eastern Europe, Central Asia / ACTR Workshop (Washington, DC, June 8-11, 2000).
 16. Горбачук В.М., Кирилюк О.П. Оптимальне оподаткування експлуатації громадського ресурсу як фактора виробництва / Моделювання та оптимізація складних систем. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2001. – Т. 3. – С. 130–131.
 17. Сергієнко І.В., Мар’янович Т.П., Горбачук В.М. Моделювання збалансованої бюджетно-податкової політики стійкого економічного росту / Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі. – К.: АДПС України, 2001. – С. 78–81.
 18. Горбачук В. Економіка й фінанси: що вчимо і що ні / Освіта для майбутнього розвитку (Київ, 31 травня – 1 червня 2002 р.). – К.: НаУКМА, 2002. – С. 34–36.
 19. Gorbachuk Implications of necessary conditions: the optimal public investments / The international conference on applied mathematics dedicated to the 65-th anniversary of B.N. Pshenichnyi. – Kyiv: Glushkov Institite of Cybernetics, 2002. – P. 19–20.
 20. Gorbachuk V. Leaders of the information era // The Muskie quarterly. – – Winter-Spring. – P. 5.
 21. Горбачук В. Застосування системного аналізу для моделювання економічного зростання у перехідній економіці: коментар / Factors of economic growth in Ukraine and neighboring countries. W.Gorbachuk, V.Zelenyuk (eds.) – Kyiv: American Councils; Альтерпрес, 2004. – С. 17–18.
 22. Горбачук В. Завдання на вибір і методи отримання особистих зворотних зв’язків від студентів у провідних університетах України / Research and educational methodology and practice: in search of innovations (Kyiv, May 21, 2004). – Kyiv: American Councils, 2004.
 23. Gorbachuk V., Kirilyuk V., Domrachev V. Effectiveness frontier approach for analysis of performance of commercial banks on profitability-risk criteria / Economic efficiency: concepts and applications to Ukraine and neighboring countries (Kyiv, July 1–2, 2004).
 24. Горбачук В.М., Гасанов А., Гузік О.М. Інформаційні технології та методи оцінки значень параметрів грошово-кредитної політики України / Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі. – Луганськ: ЛНПУ; ДДТУ, 2005. – С. 42–44.
 25. Горбачук В.М., Ненахова С.Г. Пошук прийнятних рівнів інфляції і бюджетного дефіциту через рівноваги Штакельберга // Системний аналіз та інформаційні технології. – К.: ІПСА НТУУ «КПІ», 2005. – С. 112.
 26. Gorbachuk V., Volkov O., Gasanov A. Finding the economic policy rules / 1-st International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (May 22–25, 2005, Baku, Azerbaijan). – P. 44.
 27. Горбачук В.М. Метод розв’язання задачі обчислення плати за транзит ресурсу / Праці III-ї міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород: УжНУ, 2006. – С. 40–41.
 28. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Задачі дворівневого прийняття рішень / PDMU-2006 (21–25 травня 2006 р., Східниця, Україна). – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. – С. 178–180.
 29. Горбачук В.М., Руренко О., Ястремський О. Військові експорт та імпорт України й сусідніх держав, а також нейтральних континентальних держав ЄС і Швейцарії у 1998–2005 рр. / Євроатлантична безпека – нові виклики (29 листопада 2006 р., Київ). – К.: УАЗТ, 2006. – С. 23–25.
 30. Gorbachuk V.M. To solving a problem of natural gas supply and transit / Applied optimization and metaheuristic innovations. International conference in honor of the 70-th birthday of academician I.V. Sergienko. – Kyiv: V.M. Glushkov Institute of Cybernetics; Texas A&M University, 2006. – P. 26–27.
 31. Горбачук В.М., Байрак В.Г., Гупал М.А., Русанов І.А. Прогноз, оцінка та аналіз, передбачені Бюджетними кодексами України і Російської Федерації / Тенденції розвитку національних фінансових систем за умов глобалізації. – К.: Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Мінфіну України, 2007. – С. 68–71.
 32. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Рівновага Курно–Неша за умов асиметричної невизначеності як узагальнена рівновага Курно–Штакельберга–Неша / PDMU-2007 (21–23 травня 2007 р., Чернівці, Україна). – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. – С. 94.
 33. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Стратегія узагальненого лідерства у розв’язанні класичного парадоксу для симетричної дуополії / PDMU-2007 (17–22 вересня 2007 р., Новий Світ, Україна). – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. – С. 50–52.
 34. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І., Анісімова Л.А. Узагальнена та прийнятна рівноваги Курно–Неша для дробних цільових функцій / Dynamical system modeling and stability investigation. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, – С. 38.
 35. Горбачук В.М., Руренко О.Г. Порівняльний аналіз загальних бюджетних витрат за державними функціями для України та сусідніх держав / Україна – ЄС – Європа: нові виклики та модернізація відносин (18 квітня 2007 р., Київ) – К.: УАЗТ, – С. 384–387.
 36. Горбачук В.М. Моделювання взаємодії Міністерства фінансів і Національного банку у розробці та втіленні стратегії соціально-економічного розвитку України / Стратегія соціально-економічного розвитку України та пріоритети грошово-кредитної політики. – К.: НБУ, 2007. – С. 147–153.
 37. Горбачук В.М. Метод дворівневого страхування для визначення оптимальних часток центрального та регіонального бюджетів на безпеку регіонів / Праці IV-ї міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород: УжНУ, 2008. – С. 69–70.
 38. Горбачук В.М., Бабанин А.С., Кнопов П.С. К идентификации критических отраслей / Интеллектуализация обработки информации. – Симферополь: Крымский НЦ НАН Украины, 2008. – С. 67–68.
 39. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Аналіз витрат через стихію 23–27 липня в Україні PDMU-2008 (22–27 вересня 2008 р., Новий Світ, Україна). – К.: Київський національний університет імені Т. Шевченка, 2008. – С. 70–71.
 40. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І., Кирилюк М.А. До регулювання громадського продукту PDMU-2008 (12–17 травня 2008 р., Київ – Рівне, Україна). – К.: Київський національний університет імені Т. Шевченка, 2008. – С. 88–89.
 41. Горбачук В.М., Гасанов А.С. К регулированию и расчету объемов поддержки АПК в производстве биотоплив / 4-я международная конференция «Энергия из биомассы». – К.: НАН Украины, 2008. http://csrjournal.com/1332-chetvertaja-mezhdunarodnaja-konferencija.html
 42. Горбачук В.М., Гасанов А.С. Виробництво біопалив: математичні моделі та методи / Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем. – Дніпропетровськ: ДНУ ім. О. Гончара, 2008. – С. 83–84.
 43. Горбачук В.М., Гудима А.В., Кондратенко В.В. Формула для обсягу видатків на освіту бюджету міста чи району – тепер і спочатку / Сучасні інформаційні технології в економіці та досвід їх використання в навчальному процесі (27 лютого – 1 березня 2008 р.) – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2008. – С. 42–44.
 44. Горбачук В.М., Гудима А.В., Русанов І.А. Динаміка відношення імпорту до експорту України послугами за 2003–2007 рр. / Моделі забезпечення сталого розвитку світового господарства: економіка, фінанси, право. – К.: УДУФМТ, 2008. – С. 53–56.
 45. Горбачук В.М., Менчинський Д.В., Омельчук М.В. Динаміка відношення імпорту до експорту України основних товарів за 2003–2007 рр. / Транснаціоналізація міжнародної економіки та пошук шляхів інноваційної співпраці. – К.: УДУФМТ, 2008. – С. 137–140.
 46. Горбачук В.М., Носов К.С. Визначення неподаткових бюджетних надходжень від населення регіонів України в 2003–2007 рр. / Майбутнє – аудит. – Кривий Ріг: Криворізький технічний університет, 2008. – С. 150–152.
 47. Горбачук В.М., Ущапівська Н.М. Динаміка основних бюджетних доходів у регіонах України за 2003–2007 рр. / Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки. Т. 1. – Донецьк: ДНУЕТ, 2008. – С. 117–120.
 48. Gorbachuk V.M. Simple descent algorithm without subproblems for a class of nonsmooth bilevel programming / Discrete and global optimization. International conference in honor of 50-th anniversary of Glushkov Institute of Cybernetics. – Kyiv: V.M. Glushkov Institute of Cybernetics; Texas A&M University; University of Florida, 2008. – P. 1
 49. Gorbachuk V.M. The prisoner’s dilemma solved for a symmetric duopoly / XII international scientific Kravchuk conference (15–17 May, 2008). V. II. – Kyiv: National Technical University of Ukraine «KPI», 2008. – 47.
 50. Gorbachuk V., Chumakov B. Who should lead: a producer or a supplier? / Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. – Chisinau: Academia de transporturi, informatica si comunicatii, 2008. – 122–130.
 51. Gorbachuk V., Gasanov A., Volkov O. Duopoly of differentiated products in competition vs. monopoly / 2-nd International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (Baku, Azerbaijan, June 2–4, 2008). – 66.
 52. Горбачук В.М. Деякі інститутційні показники населення України та сусідніх держав до 2007 р. / Сучасна парадигма управління і Острозька біблія. – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2009. – С. 82–83.
 53. Горбачук В.М. Єдиний податок на доходи фізичних осіб як логарифмічна функція доходу / Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем. – Симферополь: ТНУ имени В. Вернадского, – С. 65–69.
 54. Горбачук В.М., Бігдан В.Б., Чорний Ю.М. Методи аналізу та засоби підтримки регіональних взаємозв’язків фіскальної і монетарної політики / Системний аналіз та інформаційні технології. – К.: ІПСА НТУУ «КПІ», 2009. – С. 289.
 55. Горбачук В.М., Вашуленко С.С., Морозов О.О. Піврічні та двопіврічні валові продукти та основні бюджетні доходи регіонів України у 2006–2009 рр. / Проблемы формирования новой экономики XXI века. – Дніпропетровськ: ДНУ ім. О. Гончара; Біла К.О., 2009. – С. 8–16.
 56. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Рівноваги Курно–Неша та Бертрана–Неша для диференційованих продуктів / PDMU-2009 (Східниця, 27–30 квітня 2009 р.) – К.: Київський національний університет імені Т. Шевченка, 2009. – С. 85–86.
 57. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Ієрархічна задача використання бюджету / Проблеми обчислювальної математики. – К.: Київський національний університет імені Т. Шевченка, 2009. – С. 30 .
 58. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Підхід до збільшення валового внтурішнього продукту держави за фіксованого бюджету / PDMU-2009 (Кам’янець-Подільський, 5–9 жовтня 2009 р.) – К.: Київський національний університет імені Т. Шевченка, 2009. – С. 54.
 59. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Стійкі розв’язки лінійних моделей Хотеллінга / Dynamical system modeling and stability investigation. – К.: КНУ імені Т. Шевченка, 2009. – С. 58.
 60. Горбачук В.М., Гудима А.В., Зав’ялов А.В. Усереднені трансферти на студентів закладів профтехосвіти I-II та III-IV рівнів акредитації для регіонів України у 2006–2007 роках / Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2009. – С. 107–108.
 61. Горбачук В.М., Іванов С.М. Динаміка основної податкової бази фізичних і юридичних осіб регіонів України за 3 півріччя 2008–2009 рр.Стан і проблеми оподаткування в умовах світової фінансової кризи. – Донецьк: ДНУЕТ, 2009. – С. 72–75.
 62. Горбачук В.М., Кудашев В.Х. Ставки ОВДП, депозитів і кредитів в Україні у 2009 р. / Перспективы развития и пути совершенствования фондового рынка. – Сімферополь: ТНУ ім. В. Вернадського, 2009. – С. 12–14.
 63. Горбачук В.М., Мартинів А.М. Економічні стимули до спільного володіння безпековою інформацією: узагальнення / Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики. Ч. 2. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – С. 39–40.
 64. Горбачук В.М., Матвієнко О.О. Вимірювання у 2005–2007 роках податкової конкурентоспроможності України та сусідніх держав / Міжнародне співробітництво у сфері оподаткування. Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів. – Ірпінь: НУДПС України, 2009. – С. 58–62.
 65. Горбачук В.М., Руренко О.Г. Питання податку як логарифмічної функції на базі доходів і витрат населення України за 2003–2008 рр. / Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці. Ч. 1. – Ірпінь: НУДПС України, 2009. – С. 217–221.
 66. Горбачук В.М., Русанов І.А., Тімошик Н.В. Динаміка зовнішнього боргу, його обслуговування, ВВП, прямих іноземних інвестицій, експорту, бюджетного дефіциту України та сусідніх держав під час циклу 1997–2008 рр. / Світова фінансово-економічна криза: стратегії протидії та мінімізації наслідків (економіка, фінанси та право). – К.: УДУФМТ, 2009. – С. 238–241.
 67. Горбачук В.М., Фещенко К.В. Розрахунок і аналіз агрегованих значень процентних ставок і грошових мас регіонів України за півріччя 2009 р. / Стратегія економічного розвитку України в умовах глобалізації. Т. 3. – Дніпропетровськ: ДНУ ім. О. Гончара; Біла К.О., 2009. – С. 14–22.
 68. Gorbachuk V. Two-level method of insurance and transit / Nonlinear analysis and applications. – Kyiv: NTUU «KPI», 2009. – P. 108.
 69. Горбачук В.М. Галузева продуктивність та капіталоозброєність праці регіонів України у 2007 р. / Наука в інформаційному просторі. Т. 4. – Дніпропетровськ: Біла О. К., 2010. – С. 47–53.
 70. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Що виробляти: всі промислові товари розділів 1, 2, 3 за переліком стандарту CPC Ver. 1.1 UNIDO / Проблемы формирования новой экономики XXI века. Т. 6. – Дніпропетровськ: Біла О.К., 2010. – С. 18–26.
 71. Горбачук В.М., Омельянчик Д.А. Динаміка ВДВ галузей, експорту товарів і послуг регіонів України протягом 2007–2010 рр. / Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: вплив на національну економіку та окремий бізнес. Т. 2. – Дніпропетровськ: Біла О. К., 2010. – С. 28–35.
 72. Горбачук В.М. Перевага визначенішої стратегії за конкуренції // XIII international scientific Kravchuk conference (13–15 May, 2010). III. – Kyiv: National Technical University of Ukraine «KPI», 2010. – P. 39.
 73. Горбачук В.М. Дворівневе лінійне дробове програмування // Праці V-ї міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород: УжНУ, 2010.
 74. Горбачук В.М. Податкові заходи України, Словаччини та Польщі 2010 р. / Реформування податкової служби відповідно до європейських стандартів. Ч. I. – Ірпінь: НУДПС, 2010. – С. 138–142.
 75. Горбачук В.М. Передумови нормативної бази ОЕСР і ЄС / Імплементація норм міжнародних податкових договорів у правову систему України. – Ірпінь: НУДПС, 2010. – С. 29–32.
 76. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Загальна рівновага на основі функцій попиту / PDMU-2010 (Львів, 17–21 травня 2010 р.) – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – С. 65.
 77. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Парадокс Браесса й умови його врегулювання / PDMU-2010 (Новий Світ, 4–8 жовтня 2010 р.) – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – С. 52–53.
 78. Горбачук В.М., Горощук Н. Порівняльний аналіз рейтингів університетів і динаміки наукової продукції України та сусідніх держав у 2003–2008 рр. / Економічна безпека України і виклики сьогодення. Ч. II. – К.: УДУФМТ, 2010. – С. 113–115.
 79. Горбачук В.М., Кудашев В.Х., Фещенко К.В. Розміщення ОВДП у листопаді 2009 р. та приріст внутрішнього боргу України за листопад 2009 р. // Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях глобализации. – Симферополь: ТНУ им. В. Вернадского, 2010. – С. 47–48.
 80. Горбачук В.М., Мухіна К.О. Динаміка державних індикаторів України та сусідніх країн у 2004–2009 рр. / Держава і право: проблеми ставновлення і стратегія розвитку. – Суми: Сумська філія ХНУВС, 2010.
 81. Горбачук В.М., Позарук Я.А. Порівняльний аналіз бакалаврських програм з фінансів Вищої школи економіки (РФ) та MIT (США) / Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин. Ч. 1. – Умань: Уманський національний університет садівництва, 2010. – С. 83–86.
 82. Горбачук В.М., Русанов И.А. О преимуществе меньшей неопределенности // VI Московская международная конференция по исследованию операций. – М.: МГУ им. М. В.Ломоносова, 2010. – С. 27–29.
 83. Горбачук В.М., Русанов И.А., Морозов А.А. О соотношении прибылей в дуополии / Труды 53-й научной конференции МФТИ. – М.: МФТИ, 2010. – С. 110–111.
 84. Gorbachuk V. On the transportation subproblem of Euro-2012 / Network science. – Kyiv: V.M. Glushkov Institute of Cybernetics; Texas A&M University; University of Florida, 2010. – P. 6–7.
 85. Gorbachuk V. The approach to enhance gross domestic product under fixed budget / Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів. Ч. 1. – Київ – Краків: НУДПС України – Академія фінансів м. Варшава, 2010. – С. 153–156.
 86. Gorbachuk V., Rusiashvili G. To optimization of instruments for fiscal and monetary policy in Ukraine / Шляхи реформування української економіки з метою забезпечення конкурентних переваг у посткризових умовах. – К.: ІСЕіМВ НАН України, 2010. – С. 41–46.
 87. Горбачук В.М. Стратегія технологічного лідерства за ендогенного входу в ринок / Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем. – Симферополь: ТНУ имени В. Вернадского, 2011. – С. 85–91.
 88. Горбачук В.М., Помазан В.Є. Динаміка експорту та імпорту озброєнь, військових витрат України та сусідніх держав у 1992–2008 рр. / Спецпроект: аналіз наукових досліджень. Т. 7. Економіка в деталях. – Дніпропетровськ: Академія муніципального управління, 2011. – С. 34–42.
 89. Горбачук В.М. До модернізації управлінської освіти: предмети «Індустріальна організація та громадська політика» і «Колективний вибір» / Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики. Т. 2. – К.: НАДУ при Президентові України, 2011. – С. 463–465.
 90. Горбачук В.М. Види динамічної конкуренції та ендогенного входу в ринок / Simon Kuznets heritage and prospects for development of global and national economics in the XXI century. – Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy, 2011. – P. 66–67.
 91. Горбачук В.М. Деякі предмети MIT з міських досліджень і планування / Информационные системы и технологии в энергетике и жилищно-коммунальной сфере. – Харьков: Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 2011.
 92. Горбачук В.М. Прибутки конкуруючих енергогенеруючих фірм / Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти. Т. 1. – Дніпропетровськ: ДНУ ім. О. Гончара, 2011. – С. 63–65.
 93. Горбачук В.М. Перерозподіл і стимули / Застосування міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в Україні. – Ірпінь: НУДПС, 2011.
 94. Горбачук В.М., Бовт К.О. Дисципліни і технологічні предмети Бізнес-школи MIT / Науково-практичний досвід. – Миколаїв: Барви України, 2011. – С. 18–20.
 95. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Громадська освіта: мотивація за множинності цілей, замовників і періодів / PDMU-2011 (Східниця). – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – С. 55.
 96. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І., Стецюк П.І., Єгоров Ю. До розрахунку транзитних обсягів і ставок / / PDMU-2011 (Алупка). – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2011. – С. 61–62.
 97. Горбачук В.М., Гирич А.П. Чи є природний газ і вугілля диференційованими продуктами на щомісячних даних України 2010 року? / Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки. Ч. 2. – Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2011. – С. 318–322.
 98. Горбачук В.М., Гудима А.В. Сподіваний прибуток фірми в інноваційних перегонах / Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2011. – С. 66–67.
 99. Горбачук В.М., Кетрушка Н.І., Лещинська Л.В. Параметри функції Кобба–Дугласа для галузі освіти України 2008–2009 рр. / Інформаційні технології в економіці, менеджменті та бізнесі. – К.: Європейський університет, 2011. – С. 10–13.
 100. Горбачук В.М., Кетрушка Н.І., Лещинська Л.В. Параметри функції Кобба–Дугласа для галузей промисловості та будівництва України у 2007–2009 рр. / Значення сучасної науки для динамічного розвитку України. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – С. 6–10.
 101. Горбачук В.М., Лук’янов Є.А. Дисципліни і деякі предмети Бізнес-школи імені Слоана MIT / Менеджмент XXI сторіччя: фінансові, економічні та інноваційні аспекти. – К.: Міжнародний університет фінансів, 2011. – С. 19–21.
 102. Горбачук В.М., Морозов О.О. Стимули та страхування / Економіка та ефективна організація фінансових та виробничих процесів. – К.: Нова економіка, 2011. – С. 39–42.
 103. Горбачук В.М., Морозов О.О. Оптимальні контракти за повної інформації / Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність. – Одеса: Центр економічних досліджень та розвитку, 2011. – С. 33–35.
 104. Горбачук В.М., Морозов О.О. Механізми переговорів і посередництва для угод / Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди, 2011. – С. 39–41.
 105. Горбачук В.М., Сирніков П.В. Чи є бензин і дизпальне диференційованими продуктами на щомісячних даних України 2010 року? / Наукові дослідження: шлях від теоретичного пошуку до практичної реалізації. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – С. 32–34.
 106. Горбачук В.М., Стецюк П.І., Єгоров Ю. Розрахунок транзитних обсягів і ставок / Математическое моделирование, оптимизация и управление потокораспределением в инженерных сетях. – Харьков: Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 2011. – С. 29–30.
 107. Горбачук В.М., Тесленко А.О. Параметри функції Кобба–Дугласа України у 2005–2009 рр. на основі регіональних даних / Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті. – Львів: Львівська філія Європейського університету, 2011. – С. 105–109.
 108. Gorbachuk V. Monotone operators for Cournot–Nash equilibria search / Generalized convexity and monotonicity. – Cluj-Napoca, Romania: Babes-Bolyai University, 2011. – 54–55.
 109. Горбачук В.М. Моделі з розподіленими лагами та перевірка на одиничний корінь / Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем. – Симферополь: ТНУ имени В. Вернадского, 2012. – С. 125–132.
 110. Горбачук В.М. Сучасні дослідження і розробки, вплив на довкілля та дифузія інформаційно-комунікаційних технологій / Postepy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiazan. Czesc – Warszawa: Diamond trading tour, 2012. – S. 3–11.
 111. Василь Горбачук / Українські випускники американських програм обміну. Розбудова нової країни: моя історія. – К.: Київський ресурсний центр для випускників, 2012. – С. 10.
 112. Горбачук В.М. Умови Гаусса–Маркова для множинної регресії / Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем. – Дніпропетровськ: ДНУ імені О. Гончара, 2012. – С. 73–74.
 113. Горбачук В.М. Питання фінансування загальнодержавних програм України підготовки бакалаврів, магістрів, докторів наук / Фінансовий механізм вирішення глобальних проблем: попередження економічних криз. Ч. 1. – Дніпропетровськ: ДНУ імені О. Гончара, 2012. – С. 71–76.
 114. Горбачук В.М. Податки у проекті аналізу глобальної торгівлі / Актуальні проблеми гармонізації та уніфікації податкового законодавства України. – Ірпінь: НУДПС, 2012.
 115. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Моделі взаємозалежності енергії, води й продовольства / Сучасна наука в мережі Internet. Ч. 2. – К.: ТК Меганом, 2012. – С. 40–48.
 116. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І., Толубко І.Є. Модель оптимізації лісового та сільського господарства / Сучасний соціокультурний простір. Ч. 1. – К.: ТК Меганом, 2012. – С. 71–79.
 117. Горбачук В.М., Коробєйнікова А.С. Євроінтеграція грошей та сусідніх держав / Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи. – К.: НаУКМА, 2012. – С. 10–12.
 118. Горбачук В.М., Лещинська Л.В. Динаміка експорту та імпорту товарів і послуг України з основними торговельними партнерами у 2004–2010 рр. / Місце та роль міждисциплінарних зв’язків при проведенні наукових досліджень. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С. 34–38.
 119. Горбачук В.М., Лещинська Л.В. Динаміка імпорту послуг основними торговельними партнерами України у 2004–2010 рр. у галузях транспорту, подорожей, комунікацій, будівництва, страхування, фінансів, комп’ютерів та інформації, роялті та ліцензій / Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації. Т. 3. – Дніпропетровськ: ДНУ імені О. Гончара, 2012. – С. 70–74.
 120. Горбачук В.М., Морозов О.О. До гармонізації податків на енергію в ЄС / Міжнародно-правовий механізм регулювання податкових відносин: світовий досвід та Україна. – Ірпінь: НУДПС, 2012.
 121. Горбачук В.М., Морозов О.О. Від паливної бідності до податків на енергію / Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів. – Ірпінь: НУДПС, 2012. – С. 62–64.
 122. Горбачук В.М., Пелехов С.П. Веб-ресурси міжнародних організацій для макроекономічних даних / Роль вищих навчальних закладів у розвитку та популяризації фондового ринку України. – К.: КНЕУ, 2012. – С. 37.
 123. Горбачук В., Пелехов С., Толубко І. База даних проекту аналізу глобальної торгівлі / Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД. Секція: економіка. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди, 2012. – С. 29–31.
 124. Горбачук В.М., Рощупкін І.Ю. Функції Кобба–Дугласа для галузей державного управління та охорони здоров’я України у 2007–2009 рр. / Актуальні проблеми економіки: теоретичні та практичні аспекти. Ч. II. – Дніпропетровськ: Перспектива, 2012. – С. 25–29.
 125. Горбачук В., Толубко І. Моделювання передбачення викидів і аналізу політики / Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди, 2012. – С. 74–76.
 126. Горбачук В.М., Толубко І.Є. До перевірки моделей загальної рівноваги / Сучасна наука ХХІ століття. – К.: ТК Меганом, 2012. – С. 27–35.
 127. Горбачук В., Толубко І., Гаркуша Н. Технологічні й ресурсні обмеження моделі EUFASOM / Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД. Секція: економіка. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди, 2012. – С. 40–43.
 128. Gorbachuk V.M. Regression analysis of time series and Granger causality // 14-та міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. Т. 3. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С. 11.
 129. Gorbachuk V. Causality in time series analysis // Nonlinear analysis and applications. – Kyiv: NTUU «KPI», 2012. – P. 30.
 130. Gorbachuk V., Gasanov A. Regression analysis of time series vs cross section data / Problems of cybernetics and informatics. – Baku: Institute of Information Technologies of ANAS, 2012. – P. 182–184.
 131. Горбачук В.М. Вимірювання й аналіз деяких інституційних показників України та сусідніх держав у 2003–2012 рр. / Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем. – Симферополь: ТНУ имени В. Вернадского, 2013. – С. 119–127.
 132. Горбачук В.М. Інформаційно-комунікаційні технології та довкілля // Інноваційний розвиток економіки України. – Дніпропетровськ: Перспектива; Херсон: Гельветика, 2013. – С. 52–58.
 133. Великий А.П., Горбачук В.М., Єрмольєв Ю.М., Кнопов П.С. Взаємодія централізації і децентралізації у міждисциплінарній кібернетиці академіка Глушкова / Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку. – К.: Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 241–243.
 134. Горбачук В.М. Енерговитрати галузей землекористування України, Білорусі, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини у 2006–2009 рр. / Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління. – Сімферополь: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; ДІАЙПІ, 2013. – С. 211–213.
 135. Горбачук В.М. Математичне моделювання і програмування в економіці / Питання оптимізації обчислень (ПОО–XL). – К.: Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 74–75.
 136. Горбачук В.М. Модернізація, нові технології і стандарти життя / Глушковські читання. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С. 94–96.
 137. Горбачук В.М. Досконалі рівноваги підігор / Обчислювальна та прикладна математика. – К.: КНУ імені Т. Шевченка, 2013. – С. 98–101.
 138. Горбачук В.М. Сучасні предмети мiських дослiджень i планування / Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта (SIDEC 2013). – Харків: НТУ «ХПІ».
 139. Горбачук В.М., Кулик В.В., Хорозов О.А. Сучасні шляхи поліпшення макроекономічного менеджменту / Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку. – К.: Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 293–295.
 140. Горбачук В.М., Кулик В.В., Хорозов О.А. Сучасні проблеми та шляхи підвищення ефективності управління соціально-економічними системами / Конкурентоспособность и инновации: проблемы науки и практики. – Харьков: ХНЭУ, 2013. – С. 392–395.
 141. Горбачук В.М., Морозов О.О. Тарифи, експортні субсидії, купівельні інтервенції ЄС, що впливають на торгівлю й цінову передачу в АПК / Необхідність та передумови інвентаризації податкових пільг у системі оподаткування України. – Ірпінь: НУДПСУ, 2013. – С. 37–41.
 142. Горбачук В.М., Морозов О.О. Від експлуатації до розвитку аграрних ринків / Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013.
 143. Горбачук В.М., Морозов О.О. Регулювання енерговитрат галузей землекористування України та суміжних країн / Екологічне оподаткування: збірник наукових праць за результатами науково-практичних заходів. – Ірпінь: НУДПСУ, 2013. – С. 20–23.
 144. Горбачук В.М., Морозов А.А., Чумаков Б.М. Устойчивое к сбитым ценам равновесие / Экономико-математические методы исследования проблем экономики и общества. – Уфа: БашГУ, 2013. – С. 86–92.
 145. Горбачук В.М., Новодережкін В.І. Міжнародні вимірювані індикатори функцій держави / Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів. – Ірпінь: НУДПСУ, 2013.
 146. Горбачук В.М., Новодережкін В.І. Економічна організація бідніших і багатших регіонів / Статистична оцінка економічної динаміки та конкурентоспроможності регіонів України. – Ірпінь: НУДПСУ, 2013. – С. 33–36.
 147. Горбачук В.М., Русанов И.А. К поиску общественного благосостояния на рынке бензинов // VII Московская международная конференция по исследованию операций. – М.: МГУ им. М. В.Ломоносова, 2013. – С. 179–181.
 148. Горбачук В.М., Русанов И.А. Макроекономічні наслідки ринкових недосконалостей сектору енергетики / Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання. – Кременчук: Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського, 2013. – С. 120–124.
 149. Горбачук В.М., Толубко І.Є. Від оптимізації лісового та сільського господарства до оптимізації біомаси: від моделі EUFASOM до GLOBIOM / Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД. Секція: економіка. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди, 2013. – С. 40–43.
 150. Горбачук В.М., Толубко І.Є., Пелехов С.П. Глобальні децентралізовані системи пітримки прийняття рішень / Досвід та перспективи застосування загальнодержавних автоматизованих систем управління в соціально-економічній сфері. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – C. 48–51.
 151. Горбачук В.М. Оборонна промислова база України / Сучасний стан розвитку економічних та інноваційно-інвестиційних процесів в країнах СНД. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014. – С. 192–197.
 152. Горбачук В. М. Мікроекономічні наслідки тероризму / Практика прогнозування бюджетних надходжень: нормативно-правові основи та методологія. – Ірпінь: НУДПСУ, 2014.
 153. Горбачук В. М. Модель формування кордонів / В. М. Глушков – піонер кібернетики. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 137–139.
 154. Горбачук В. М. Моделювання субсидій на громадський транспорт / Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів. – Ірпінь: НУДПСУ, 2014. – С. 53–56.
 155. Горбачук В.М. Міжнародні альянси для громадських продуктів / Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні та практичні аспекти. – Одеса: Центр економічних досліджень та розвитку, 2014. – С. 24–27.
 156. Горбачук В.М. Економічна теорія бунтів / Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики. – Харків: ХНЕУ імені С. Кузнеця, 2014. – С. 262–266.
 157. Горбачук В.М. Міжнародна торгівля озброєннями / Проблеми розвитку економіки: оцінка та перспективи вирішення. – Дніпропетровськ: Перспектива, 2014. – С. 29–31.
 158. Горбачук В.М. Моделювання переваг міжнародного громадського продукту / Зовнішньоекономічна політика України в умовах інтеграційних процесів. – К.: УДУФМТ, 2014. – С. 33–35.
 159. Горбачук В.М. Економічне зростання та створення робочих місць / Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд. Ч. 1. – Донецьк: Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2014. – С. 92–95.
 160. Горбачук В.М. Формування прогнозів обмінного курсу / Проблеми сучасної економіки (11–12 квітня 2014 р.) Ч. 2. – Донецьк: Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2014. – С. 6–8.
 161. Горбачук В.М. Організація інфраструктури й економічне зростання / Прогностическая функция науки как основа стратегического планирования. – Донецк: Знание, 2014. – С. 24–28.
 162. Горбачук В.М. Економічний розвиток і робочі місця / Проблеми сучасної економіки (8–9 серпня 2014 р.) – Донецьк: Східноукраїнський інститут економіки та управління, 2014. – С. 61–65.
 163. Горбачук В.М. Втрати і виграші у децентралізованих системах // Контроль і управління в складних системах. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – С. 30.
 164. Gorbachuk V.M. Equilibria of international public goods / Education and science and their role in social and industrial progress of society. – Kyiv: Alexander von Humboldt Foundation, 2014. – P. 13–14.
 165. Горбачук В.М. Моделювання вступу до університетів України 2015 р. / Сучасні проблеми управління підприємством: теорія і практика. – Харків: ХНЕУ, 2015.
 166. Горбачук В.М. Динаміка добробуту при імпортному тарифі / PDMU (24–28 серпня 2015 р., Одеса). – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. – С. 69.
 167. Горбачук В.М. Ризик-менеджмент у приватних корпораціях і громадських інститутах / Інформаційні технології та взаємодії (3–5 листопада 2015 р., Київ). – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2015.
 168. Горбачук В.М. Про метод Банаха–Кнастера–Штейнгауза пошуку рівноважних децентралізованих рішень / Обчислювальна та прикладна математика (8–9 жовтня 2015 р., Київ). – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. – С. 41–43.
 169. Горбачук В.М. Метод Банаха–Кнастера–Штейнгауза розвязання задачі чесного поділу / Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики (24–25 вересня 2015 р., Львів). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 124–127.
 170. Атоєв К.Л., Горбачук В.М., Єрмольєв Ю.М., Кнопов П.С. Перспективні питання системного аналізу / Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII, 21–25 вересня 2015 р., Чинадієво). – К.: Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, 2015.
 171. Atoyev K.L., Gorbachuk V.M., Knopov P.S. The mathematical modeling of uncertainty and risk impact on complex systems instability // Systems Analysis 2015. – Laxenburg, Austria: International Institute for Applied Systems Analysis, 2015. – P. 62.
 172. Ermolieva T.Yu., Ermoliev Yu.M., Atoyev K.L., Golodnikov O.M., Gorbachuk V.M., Kiriljuk V.S., Knopov P.S. Development of robust land use decisions in Eastern Europe under technology, climate, and system change: the case of Ukraine // Systems Analysis 2015. – Laxenburg, Austria: International Institute for Applied Systems Analysis, 2015. – P. 46–47.
 173. Gorbachuk V.M. Nash and Pareto equilibria in alliance of common public product / Nonlinear analysis and applications. – Kyiv: NTUU «KPI», 2015. – P. 17–18.
 174. Gorbachuk V.M. Futures hedging / Probability, reliability and stochastic optimization. – Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2015. – P. 64.
 175. Горбачук В.М. До вимірювання складності продуктів і успішності економіки / Сучасні проблеми управління підприємством: теорія та практика (24–25 березня 2016 р., Харків). – Харків: ХНЕУ імені С.Кузнеця, 2016. – С. 315–317.
 176. Горбачук В.М. Суспільні та університетські зміни від Третьої до Четвертої промислової революції // Classic university in the context of challenges of the epoch (September 22–23, Kyiv). – Kyiv: T.Shevchenko Kyiv National University, 2016. – С. 215–216.
 177. Горбачук В.М., Кнопов П.С., Сулейманов С.-Б., Богданов О.В. Предмети з математичної кібернетики на факультеті математики Массачусетського інституту технологій // Міждисциплінарні дослідження актуальних проблем застосування інформаційних технологій в сучасному світі (24 листопада 2016 р.) – К.: НТУУ «КПІ» імені І.Сікорського. – С. 59–61.
 178. Горбачук В.М., Кошулько А.І., Сирку А.А. Розподілені децентралізовані мережі сенсорів для спостережень Землі // 16-thUkrainianconferenceonspaceresearch (August 22–27, 2016, Odesa). – Kyiv: StateSpaceAgencyofUkraine, 2016. – P. 192.
 179. Горбачук В.М., Кошулько А.І., Сирку А.А. До природних обмежень економічної діяльності / Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: фінансово-економічні та соціальні чинники (23–24 вересня 2016 р., Одеса). – Одеса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2016. – С. 125–128.
 180. Горбачук В.М., Морозов О.О. Вимірювання ефективності мереж // Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016 (22–23 квітня 2016 р., Житомир). – Житомир: Житомирський державний технологічний університет, 2016. – С. 63–64.
 181. Горбачук В.М., Морозов О.О. Особливості олігополістичних рівноваг // Контроль і управління в складних системах (3–6 жовтня 2016 р., Вінниця). – Вінниця: ВНТУ, 2016. – С. 49–51.
 182. Горбачук В.М., Морозов О.О. До вимірювання системних ризиків мереж // Проблеми телекомунікацій (19–22 квітня 2016 р., Київ). – К.: НТУУ «Київський політехнічний інститут», 2016. – С. 143–145.
 183. Горбачук В.М., Сомик К.О. Питання застосування ключових індикаторів ефективності бази даних WorldDevelopmentIndicators // Фінансові механізми забезпечення розвитку економіки України в сучасних умовах (15 квітня 2016 р., Київ). – К.: КНЕУ імені В.Гетьмана, 2016. – С. 105–107.
 184. Горбачук В.М., Сулейманов С.-Б., Богданов О.В. Двосекторна модель торгівлі мобільним фактором // Інформаційні технології та взаємодії (8–10 листопада 2016 р., Київ). – К.: КНУ імені Т.Шевченка, 2016. – С. 261–262.
 185. Горбачук В.М., Сулейманов С.-Б. Цілі й задачі сталого розвитку до 2030 року // Глобальні соціально-економічні трансформації в XXI столітті (13 жовтня 2016 р., Київ). – К.: КНУ імені Т.Шевченка, 2016.
 186. Горбачук В.М., Чумаков Б.М., Сирку А.А. Стохастичний аналіз активного резерву // Теорія прийняття рішень (26 вересня – 1 жовтня 2016р., Ужгород). – Ужгород: УжНУ, 2016. – С. 94–95.
 187. Горбачук В.М., Бохонко В.П., Демків С.А. Питання оптимальності змін середньої заробітної плати і капітальних інвестицій районів Одещини у 2015–2016 рр. / Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2017. – С. 150–154.
 188. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сирку А.А., Сулейманов С.-Б. Економіка кібербезпеки / Інформаційні технології та взаємодії. – К.: КНУ КНУ імені Т.Шевченка, 2017. – С. 207–208.
 189. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.-Б., Аллахвердієв А.
  Динаміка індексів виявленої порівняльної переваги Луганщини за групами товарів у 2011–2016 роках / Глобальні виміри захисту економічної конкуренції. – К.: Центр комплексних досліджень з питань антимонопольної політики, 2017. – С. 27–30.
 190. Горбачук В.М., Кулик В.В., Пілявський А.І., Сулейманов С.-Б. Комп’ютерний аналіз ефективності виробництва товарів і послуг у районах столиці України за 2016 р. / Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи). – К.: КНУ імені Т.Шевченка, 2017. – С. 26–29.
 191. Горбачук В.М., Макаренко О.С. Нейрофізіологія прийняття рішень людиною / VII Конгрес Українського товариства нейронаук. – К.: Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, 2017. – С. 82.
 192. Горбачук В.М., Макаренко О.С., Самородов Є.Л., Дунаєвський М.С., Сирку А.А., Сулейманов С.-Б. До інтегрованих систем візуалізації, аналізу та застосування часово-просторових даних / Глушковські читання. – К.: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. – С. 35–37.
 193. Горбачук В.М., Макаренко О.С., Дунаєвський М.С., Новодережкін В.І., Сулейманов С.-Б. Вимірювання економічної ефективності регіонів України за перші квартали 2017 р. / Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку. – К.: Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, 2017. – С. 258–260.
 194. Горбачук В.М., Мартищенко Б.О., Приходько М.О. Місцева діяльність у глобальних вимірах: Полтавщина / Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи. – К.: НаУКМА, 2017. – С. 22–24.
 195. Горбачук В.М., Неботов П.Г., Новодережкін В.І. Питання оптимальності змін середньої заробітної плати і капітальних інвестицій районів Дніпропетровщини у 2016 р. відносно 2015 р. /  Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки. – Дніпро: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2017. – С. 76–80.
 196. Горбачук В.М., Неботов П.Г., Новодережкін В.І. Питання оптимальності змін середньої заробітної плати і капітальних інвестицій районів Полтавщини у 2015–2016 рр. / Інформатика та системні науки. – Полтава: Полтавський університет економіки і торгівлі, 2017. – С. 57–59.
 197. Горбачук В.М., Неботов П.Г., Новодережкін В.І. Поквартальне оцінювання порівняльної економічної ефективності у містах і районах Запоріжчини за 2016 р. / Економічний розвиток держави, регіонів, підприємстві підприємництва:проблеми та перспективи. – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. – С. 178–182.
 198. Горбачук В.М., Носова О.В., Пілявський А.І. Зміни середньої виробничої ефективності районів Харківщини за 2015–2016 рр. / Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта (SIDEC 2017). – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2017. – С. 71–75.
 199. Горбачук В.М., Пілявський А.І., Шевчук В.О. Зміни середньої виробничої ефективності районів Львівщини за 2015–2016 рр. / Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір. – Львів: Університет банківської справи, 2017. – С. 21–24.
 200. Горбачук В.М., Сулейманов С.-Б. Динамічне оцінювання економічної ефективності у територіально-адміністративних одиницях / Продуктивна спроможність націй: приклад України. – К.: КНУ імені Т.Шевченка, 2017. – С. 64–65.
 201. Єрмольєв Ю.М., Гайворонський О.О., Горбачук В.М., Єрмольєва Т.Ю., Кнопов П.С. Моделювання еколого-економічних взаємозалежностей на державному, міждержавному та глобальному рівнях / Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку. – К.: Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, 2017. – С. 61–63.
 202. Єрмольєв Ю.М., Загородній А.Г., Богданов В.Л., Кнопов П.С., Бородіна О.М., Єрмольєва Т.Ю., Костюченко Ю.В., Атоєв К.Л., Горбачук В.М. Інтегроване робастне управління взаємозв’язків між галузями продовольства, енергетики, водних ресурсів, землекорстування для стійкого розвитку: спільний проект IIASA та НАНУ / Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку. – К.: Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, 2017. – С. 268–270.
 203. Кошулько А.І., Горбачук В.М. Автоматизована телеметрична система для контролю ППВ / Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення. – К.: ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», 2017. – С. 44.
 204. Gorbachuk V., Morozov O. Equilibria in supply chain networks // PDMU (August 14–19, 2017, Vilnius, Lithuania). – Kyiv: Taras Shevchenko University of Kyiv, 2017. – P. 55.
 205. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.-Б. Математичне моделювання міжнародної конкуренції / Матеріали XIX міжнародної конференції з математичного моделювання, присвяченої 250-річчю з дня народження Жана Батиста Жозефа Фур’є. – Херсон: Херсонський національний технічний університет, 2018. – С. 10.
 206. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.-Б. Обчислення оптимальної спеціалізованої експортної структури регіону / Інформаційно-комп’ютерні технології – 2018 (20 квітня 2018 р., Житомир). – Житомир: Житомирський державний технологічний університет, 2018. – С. 61–62.
 207. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сирку А.А., Сулейманов С.-Б. Особливості державних оборонних замовлень / Глобальні виміри захисту економічної конкуренції (28 лютого 2018 р., Київ). – К.: Центр комплексних досліджень з питань антимонопольної політики, 2018. – С. 36–39.
 208. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.-Б. Алгоритми охоплення даних для підвищення економічної ефективності й експорту держави та її регіонів / Інформаційні технології та компютерне моделювання. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника, 2018. – С. 109–112.
 209. Горбачук В.М., Бенедисюк Д.І., Знахуренко О.С. Шлях українських компаній на Варшавську фондову біржу через Кіпр, Люксембург, Нідерланди / Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій (24 січня 2018 р., Київ). – К.: НаУКМА, 2018. – С. 23–24.
 210. Горбачук В.М., Кошулько А.І., Дунаєвський М.С. Питання асиметрії інформації та несприятливого відбору в організації охорони здоров’я / Здоров’я і суспільні виміри в академічному просторі та поза ним. – К.: НаУКМА, 2018. – С. 27–29.
 211. Gorbachuk V.M., Dunaievskyi M.S., Suleimanov S.-B. The Golden rule for overlapping generations / Nonlinear analysis and applications. – Kyiv: NTUU «KPI», 2018. – P. 24.
 212. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.-Б. Алгоритми збільшення ефективності та експорту регіонів України / Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (19–20 квітня 2018 р., Київ). – К.: Знання України, 2018. – С. 40–44.
 213. Горбачук В.М., Кошулько А.І., Сирку А.А. Організація аналізу динаміки військових індексів України та сусідніх держав у 1990–2016 рр. / Невідкладні заходи з протидії російській агресії з Криму: політичні, юридичні, економічні, управлінські та соціальні аспекти. – К.: Національна академія державного управління при Президентові України, 2018.
 214. Горбачук В.М., Ходосов В.О. Податкова поведінка транснаціональних корпорацій / Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика. – Харків: ХНЕУ імені С.Кузнеця, 2018.
 215. Dunaievskyi M.S., Suleimanov S.-B. Dynamic assessment of economic efficiency in territorial-administrative units / Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. – Chisinau, Moldova: Academia de transporturi, informatica si comunicatii, 2018.
 216. Ermoliev Y., Ermolieva T., Rovenskaya E., Knopov P., Gorbachuk V. Interdependencies, extreme events, systemic risks, and robust solutions / Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. – Chisinau, Moldova: Academia de transporturi, informatica si comunicatii, 2018. – P. 105–108.
 217. Ermoliev Y., Zagorodny A., Bogdanov V., Knopov P., Borodina O., Ermolieva T., Rovenskaya E., Kostjuchenko Y., Gorbachuk V., Zaslavskiy V. Integrated robust management of nexus between agricultural, water, energy economic sectors: consistent algorithms for linking distributed sectorial models / Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. – Chisinau, Moldova: Academia de transporturi, informatica si comunicatii, 2018. – P. 108–111.
 218. Ermoliev Y., Ermolieva T., Rovenskaya E., Knopov P., Atoev K., Gorbachuk V. Economic instruments for environmental security under uncertainty / Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. – Chisinau, Moldova: Academia de transporturi, informatica si comunicatii, 2018. 103–105.
 219. Gorbachuk V., Dunaievskyi M., Morozov O. The method of finding target export structure // PDMU (July 3–8, 2018, Lankaran–Baku, Azerbaijan). – Kyiv: Taras Shevchenko University of Kyiv, 2018.
 220. Єрмольєв Ю., Єрмольєва Т., Кахіл Т., Оберштайнер М., Горбачук В., Кнопов П. Про моделі стохастичної оптимізації для менеджменту водосховищ з урахуванням ризиків // Кибернетика и системный анализ. – 2019. – 1.
 221. Горбачук В.М., Єрмоленко Л.І., Сулейманов С.-Б., Кирилов І.М. Показники соціального капіталу для чисельного міжрегіонального аналізу / Глушковські читання. – К.: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2018.
 222. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.-Б. До розв’язання проблеми ефективності й рівності // Контроль і управління в складних системах (15–17 жовтня 2018 р., Вінниця). – Вінниця: ВНТУ, 2018. – С. 61.
 223. Горбачук В.М., Колесник Ю.С., Шпига С.П., Дунаєвський М.С. Алгоритм
  поквартального оцінювання економічної ефективності районів і міст регіону України / Інформаційні технології та взаємодії. – К.: КНУ КНУ імені Т.Шевченка, 2018. – С. 344–345.
 224. Горбачук В.М., Кошулько А.І., Дунаєвський М.С. Залежність рівнів безпеки, ціни й вартості ядерної енергії / Проблемы современной ядерной энергетики. – Харьков: Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, 2018.
 225. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сирку А.А., Сулейманов С.-Б. До розробки сучасних конкурсів / Теорія прийняття рішень. Ужгород: УжНУ, 2019. С. 15–16.
 226. Горбачук В.М., Єрмольєв Ю.М., Єрмольєва Т.Ю., Дунаєвський М.С. Застосування квантильної регресії для оцінювання еколого-економічних ризиків / Обчислювальний інтелект. Ужгород: УжНУ, 2019. С. 188–189.
 227. Ermoliev , Ermolieva T., Höglund Isaksson L., Winiwarter W., Gorbachuk V., Knopov P. Robust decision support system for the integrated Tisza river basin nutrients management under climatic change and extreme precipitation events/ Теорія прийняття рішень. Ужгород: УжНУ, 2019. С. 51–52.
 228. Ermoliev Y., Ermolieva T., Rovenskaya E., Obersteiner M., Knopov P., Gorbachuk V. Robustness, iterative stochastic quasigradient procedures, and adaptive artificial intelligence learning for cat risk management/ Обчислювальний інтелект. Ужгород: УжНУ, 2019. С. 61–62.
 229. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.-Б. Аналіз ланцюгів вартості на основі нових технологій енергонакопичення. Удосконалювання енергоустановок методами математичного і фізичного моделювання (8–10 жовтня 2019 р., Харків). Секція 3. Харків: Інститут проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України, 2019. С. 20–21.
 230. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С. Аналіз результатів оцінювання динаміки економічної ефективності та експорту регіонів України за допомогою програмно-комп’ютерних засобівНейронауки та когнітивні системи в економіці (19 лютого 2019 р., Київ). К.: НаУКМА, 2019.
 231. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.-Б. До ефективності торгівлі високотехнологічною продукцією. Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем(11–12 квітня 2019 р., Київ). Київ: НаУКМА, 2019. С. 22–24.
 232. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С. До економічної організації децентралізації. Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем(20–22 листопада 2019 р., Дніпро). Дніпро: ДНУ імені О.Гончара, 2019. С. 69–70.
 233. Горбачук В.М., Чумаков Б.М., Сулейманов С.-Б., Сирку А.А. Моделювання механізмів економічного зростання складної системи Глушковські читання(29 листопада 2019 р., Київ). Київ: КНУ імені Т.Шевченка, 2019. С. 60–63.
 234. Горбачук В.М., Фролов Д.І. Аналіз співвідношення числа бібліотек, клубів і закладів освіти за регіонами України у 2010–2017 рр. для формування інтегрованого реєстру бібліотек України. Регіональні особливості розвитку невиробничої сфери економіки України(21–22 листопада 2019 р., Харків). Харків: Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2019. С. 116–118.

Публікації у фахових періодичних виданнях:

1981

 1. Гайворонский А.А., Горбачук В.М. Субградиентный метод решения детерминированных и стохастических задач оптимального управления // Вычислительные аспекты в пакетах программ и опыт решения оптимизационных задач. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова АН Украины,1981. – С. 41–46.

1982

 1. Горбачук В.М. О численных методах решения игровой стохастической задачи многих лиц // Исследование операций и АСУ. – 1982. – № 20. – С. 30–32.

1983

 1. Горбачук В.М. Общие условия сходимости алгоритмов к произвольно указанным множествам // Кибернетика. – 1983. – № – С. 112–113.
 2. Горбачук В.М. О методах поиска равновесий по Нэшу в дифференциальных играх многих лиц // Математические методы исследования оптимизационных задач. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова АН Украины,1983. – С. 41–45.
 3. Горбачук В.М. О численных методах поиска равновесий по Нэшу // Математические методы управления и обработки информации. – М.: МФТИ, 1983. – С. 74–79.

1984

 1. Горбачук В.М. О решении нестационарных негладких задач оптимизации // Методы решения задач нелинейного и дискретного программирования. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова АН Украины,1984. – С. 100–109.

1985

 1. Горбачук В.М. Методы стохастической и негладкой оптимизации в задачахпоиска равновесий по Нэшу: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд.физ.-мат. наук: специальность 01.01.09 – математическая кибернетика. – Киев:Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова АН УССР, 1985. – 16 с.

1986

 1. Горбачук В.М. Поиск равновесий Нэша в условиях нестационарностинегладких функций выигрыша // Математичесие методыанализа и оптимизации сложных систем, функционирующих условияхнеопределенности. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова АН Украины, – С. 8–12.

1987

 1. Горбачук В.М. Стpанные аттpактоpы в диффеpенциальных игpахмногих лиц // Теоpия оптимальных pешений. – К.: Ин-ткибеpнетики им. В. М.Глушкова АH Укpаины, 1987. – С. 67–70.

1988

 1. Горбачук В.М. Устойчивость решений стохастических экстремальныхзадач // Математические методы анализа сложныхстохастических систем. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова АНУкраины, 1988. – С. 71–76.

1989

 1. Гоpбачук В.М. Оптимизационные модели качества воды (поматеpиалам IIASA). – К.: Ин-т кибеpнетики им. В.М.Глушкова АH УССР, 1989. – 22 с. – (Пpепpинт / Ин-т кибеpнетики им. В.М.Глушкова АН УССР; 89-60).
 2. Горбачук В.М., Поляков В.В. О методах оптимизации в моделях качества воды,описываемых уpавнениями с частными пpоизводными // Математические методы анализа и оптимизации сложных систем,функциониpующих в условиях неопpеделенности. – К.: Ин-т кибеpнетикиим. В.М.Глушкова АH Укpаины, 1989. – С. 37–41.

1990

 1. Горбачук В.М. О рациональном поведении в одной стохастическоймодели рынка // Математические методы принятия решенийв условиях неопределенности. – К.: Ин-т кибернетики им. В. М. ГлушковаАН Украины, 1990. – С. 33–37.

1991

 1. Гоpбачук В.М. Компьютеpная инфоpмационная система ФАО иэкономическая инфоpматика – К.: Ин-т кибеpнетики им. В.М.Глушкова АH УССР, 1991. – 19 с. – (Пpепpинт / Ин-т кибеpнетики им. В.М.Глушкова АН УССР; 91-52).
 2. Горбачук В.М. Линейные модели тоpговли //Моделиpование и оптимизация. – К.: Ин-т кибеpнетики им. В.М.ГлушковаАH Укpаины, 1991. – С. 3–8.
 3. Горбачук В.М. Ценовые обpатные связи в линейных моделях тоpговли // Использование математических методов и ЭВМ в системахупpавления и пpоектиpования. – К.: Ин-т кибеpнетики им. В.М.ГлушковаАH Укpаины, 1991. – С. 107–111.
 4. Горбачук В.М. Моделиpование пpоцессов тоpговли //Математические методы моделиpования и системного анализа в условияхнеполной информации. – К.: Ин-т кибеpнетики им. В.М.Глушкова АHУкpаины, 1991. – С. 48–53.

1992

 1. Горбачук В.М. Липшиц-непpеpывность ε-субдиффеpенциала инемонотонные методы с усpеднением ε-субгpадиентов для pешения задачнегладкой оптимизации // Кибеpнетика. – 1992. – № 2. – С.70–78.
 2. Горбачук В.М. Моделиpование бюджетов, доходов, накоплений,инвестиций, потpебления и спpоса // Использованиематематических методов инфоpмационных технологий в технических иэкономических системах. – К.: Ин-т кибеpнетики им. В.М Глушкова АHУкpаины, 1992. – С. 107–113.
 3. Горбачук В. Iнформатика як iнтегральна наука //Iнформацiя та новi технологii. – 1993. – №. 1. – С. 11–16.
 4. Gorbachuk V.M. Lipschitz continuity of the ε-subdifferential andnonmonotonic methods with averaging of ε-subgradients for nonsmoothoptimization // Cybernetics and Systems Analysis. – 1992. – V. – № 2. – P. 219–226.

1993

 1. Гоpбачук В.М., Таpасова Л.Г. Аналіз критичних ситуацій техногенної природи, щопризводять до аварій і катастроф у різних галузях господарської діяльності. – К.: Ін-т кібеpнетики ім. В. М. Глушкова АHУкраїни, 1993. – 28 с. – (Пpепpинт / Ін-т кібеpнетики ім. В. М. Глушкова АНУкраїни; 93-22).

1995

 1. Horbachuk V. Licensing business. Part 1. // Eastern Economist. – 1995, September 25.
 2. Horbachuk V. Licensing business. Part 2. // Eastern Economist. – 1995, October 2.
 3. Horbachuk V. Licensing business. Part 3. // Eastern Economist. – 1995, October 9.
 4. Horbachuk V. Licensing business. Part 4.// Eastern Economist. – 1995, October 23.
 5. Horbachuk V. Licensing business. Part 5. // Eastern Economist. – 1995, October 30.
 6. Horbachuk V. Licensing business. Part 6. // Eastern Economist. – 1995, November 6.
 7. Horbachuk V. Licensing business. Part 7. // Eastern Economist. – 1995, November 13.

1996

 1. Горбачук В. Економетричне програмування TSP та Eviews. – Препр. 96-14. – К.: Ін-т кібернетики НАН України, 1996. – 24 с.                                
 2. Горбачук В., Домрачев В. Приборкання інфляції через розвиток фінансового ринку в Україні // Економічний часопис. – 1996. – Вип. 1. – С. 17–20.

1997

 1. Воїнов Ю., Горбачук В., Коростельов В., Приянчук І., Снітко Г., Якименко О. Проект Закону України «Про об’єднання роботодавців» // Деловая Украина. –1997, 31 января.
 2. Воїнов Ю., Горбачук В., Коростельов В., Приянчук І., Снітко Г., Якименко О. Проект Закону України «Про об’єднання роботодавців» // Посредник. – 1997, 15 мая.
 3. Горбачук В. Орієнтири конкурентоспроможності // Економічні реформи сьогодні. – – 3.
 4. Горбачук В. Орієнтири міждержавної конкурентоздатності // Посредник. Деловое досье. – 1997, 30 июня. – С. 20–24.
 5. Горбачук В. Исполнительная власть в Украине: органы, структуры, функции // Посредник. Деловое досье. – 1997, 15 декабря.

1998

 1. Горбачук В. О взаимосвязи между реальной денежной массой, бюджетным дефицитом и уровнем налогообложения // Финансовые риски. – 1998. – 3. – С. 111–113.

1999

 1. Горбачук В.М. Проблеми та методи моделювання економічного росту. – Препр. 99-1. – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 1999. – 24 с.
 2. Горбачук В.М. Динамика капитала, учетной ставки и выпуска в зависимости от уpовней налогообложения и бюджетного пpофицита // Пpоблемы упpавления и инфоpматики. – 1999. – № 5. – С. 151–155.
 3. Горбачук В. Про взаємозв’язок між реальною грошовою масою, бюджетним дефіцитом і рівнем оподаткування // Доповіді НАН України. – 1999. – 9. – С. 97–101.
 4. Горбачук В.М. Про умови еквівалентності оптимального розміщення ресурсів в централізованій і децентралізованій економіці // Моделювання та методи системного аналізу в економіці. – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 1999. – С. 50–63.
 5. Горбачук В. Умови членства України у Європейському Союзі: точка зору України / Інтеграція України у світове співтовариство. – К.: IREX; Задруга, 1999. – С. 15–34.
 6. Горбачук В.М. Системний аналіз державного регулювання економіки / Участь громадян та системна трансформація суспільства. – Ужгород: УжДУ, 1999. – С. 21–30.
 7. Gorbachuk V.M. Dynamics of capital, discount rate and output according to the levels of taxation and budget overbalance // Journal of Automation and Information Sciences. – 1999. – № 11. – P. 118–121.

2000

 1. Горбачук В.М. Законы оптимальной фискально-монетаpной политики в макpоэкономической модели IS-LM // Пpоблемы упpавления и инфоpматики. – 2000. – № 1. – С. 140–145.
 2. Горбачук В.М. Моделі та методи міжнародної податкової конкуренції і оптимізації / Теорія оптимальних рішень. Моделювання та керування в умовах невизначеності. – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 2000. – С. 58–72.
 3. Горбачук В.М. Порівняльний аналіз впливу неурядових безприбуткових організацій на процеси прийняття ринкових і урядових рішень / Державне управління та місцеве самоврядування в Україні: шляхи реформування. – Ужгород: УжДУ, 2000. – С. 216–227.
 4. Gorbachuk V.M. The laws of optimal fiscal and monetary policy in a macroeconomic IS-LM model // Journal of Automation and Information Sciences. – 2000. – № 2. – P. 110–114.

2001

 1. Сергієнко І.В., Мар’янович Т.П., Горбачук В.М. Міжнародні аспекти кредитно-податкової політики України // Економіка України. – 2001. – № 1. – С. 13–18.
 2. Горбачук В.М. Проблеми оцінки фінансових ризиків // Наукові записки НаУКМА. – 2001. – Т. 19. – С. 51–55.
 3. Горбачук В.М. Порівняльний аналіз впливу монетарної політики на ВВП в Україні та сусідніх державах // Наукові записки НаУКМА. Спец. випуск. – 2001. – Т. 19. – Ч. II. – С. 351–356.
 4. Горбачук В.М., Дроб’язко А.О. Енергетичний сектор в економічній моделі України / Електроенергетика України: стратегія ефективності. І.Р.Юхновський (гол.ред.) – К.: Міжвідомча аналітично-консультативна рада з питань розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, 2001. – С. 63–67.
 5. Горбачук В.М. До бюджетно-податкової політики економічного росту / Загублене десятиріччя ... та прийдешній бум? Проблеми українського економічного зростання. – К.: IREX, 2001. – C. 37–44.

2002

 1. Горбачук В.М. Синтетическое pавновесие Куpно–Штакельбеpга–Hэша // Теоpія оптимальних pішень. – 2003. – № 2. – С. 68–74.
 2. Горбачук В.М., Шкурупій К. До питань боргової поведінки // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2002. – Т. 20. – С. 45–50.
 3. Домрачев В., Андрійчук В., Горбачук ВАналіз монетарної політики в Україні на базі лінійних моделей / Стратегія монетарної політики: проблеми вибору та застосування. – К.: НБУ, 2002. – С. 128–133.

2003

 1. Горбачук В.М., Ненахова С.Г. Поведінка конкуpентної фіpми за невизначеності // Теоpія оптимальних pішень. – 2004. – № 3. – С. 74–80.

2004

 1. Горбачук В., Домрачев В., Литвин О. Якість економічного зростання в Україні та сусідніх державах / Factors of economic growth in Ukraine and neighboring countries. W.Gorbachuk, V.Zelenyuk (eds.) – Kyiv: American Councils; Альтерпрес, 2004. – С. 168–173.

2005

 1. Горбачук В.М. Решение задачи двухуpовневого пpогpаммиpования для билинейных pазpывных функций // Компьютерная математика. – 2005. – № 2. – С. 44–51.
 2. Горбачук В.М. Залежність економічного результату від послідовності рішень // Наукові записки НаУКМА. – 2005. – Т. 44. – С. 7–10.
 3. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Виміpювання ефективності методами математичного пpогpамування // Вісник Київського унівеpситету. Сеpія: фізико-математичні науки. – 2005. – № 3. – С. 251–255.
 4. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Вычисление совместимых значений инфляции и бюджетного дефицита: пример на данных Украины 2005 г. // Економіст. – 2005. – № 9. – С. 31–33.
 5. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Максимізація функції доходу та мінімізація функції витpат у двоpівневому пpогpамуванні // Вісник Київського унівеpситету. Сеpія: фізико-математичні науки. – 2005. – № 4. – С. 147–152.
 6. Горбачук В.М., Ненахова С.Г. Метод решения задачи многоуровневого программирования // Теорія оптимальних рішень. – 2005. – № 4. – С. 73–79.
 7. Горбачук В.М. Решение проблемы бюджетного дефицита с учетом контроля инфляции // Финансовые риски. – 2005. – № 1. – С. 101–106.

2006

 1. Горбачук В.М. Обобщенное pавновесие Куpно–Штакельбеpга–Hэша // Кибеpнетика и системный анализ. – 2006. – № 1. – С. 3–9.
 2. Горбачук В.М. Подход к pешению нелинейных задач двухуpовневого пpогpаммиpования // Компьютерная математика. – 2006. – № 2. – С. 132–141.
 3. Горбачук В.М. К решению проблемы транзита ресурса // Компьютеpная математика. – 2006. – № 3. – С. 141–148.
 4. Горбачук В.М. Взаємодія рівнів управління бюджетної системи держави // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2006. – Т. 56. – С. 8–11.
 5. Горбачук В.М., Шулинок Г.А. Свойства и сложность задач двухуpовневого пpогpаммиpования // Теорія оптимальних рішень. – 2006. – № 5. – С. 105–114.
 6. Горбачук В.М. Модель взаємозв’язку бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики у системі регулювання міжбюджетних відносин і методи її аналізу // Фінансовий вісник. – 2006. – № 1. – С. 4–9.
 7. Gorbachuk V.M. Generalized Cournot–Stackelebrg–Nash equilibrium // Cybernetics and systems analysis. – 2006. – V. 42. – № 1. – P. 25–33.

2007

 1. Горбачук В.М. Равновесие Курно–Нэша в условиях асимметричной неопределенности как обобщенное равновесие Курно–Штакельберга–Нэша // Кибернетика и системный анализ. – 2007. – № 4. – С. 3–10.
 2. Горбачук В.М. Смешанные стратегии кооперации и обобщенного лидерства для выпусков симметричной дуополии // Пpоблемы упpавления и инфоpматики. – 2007. – № 4. – С. 115–120.
 3. Горбачук В.М. Равновесия Курно–Нэша и Курно–Штакельберга–Нэша для дробных целевых функций // Теорія оптимальних рішень. – 2007. – № 6. – С. 117–124.
 4. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Рівноваги Курно–Неша за асиметричної невизначеності та узагальнені рівноваги Курно–Штакельберга–Неша // Вісник Київського унівеpситету. Сеpія: фізико-математичні науки. – 2007. – № 1. – С. 143–148.
 5. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Рівноважні змішані стратегії кооперації та узагальненого лідерства дуополії // Вісник Київського унівеpситету. Сеpія: фізико-математичні науки. – 2007. – № 2. – С. 131–134.
 6. Горбачук В., Бігдан В.Б. Аналіз динаміки грошових мас і відсоткових ставок у регіонах України за 2000–2006 роки // Финансовые риски. – 2007. – № 2 (47). – С. 27–41.
 7. Gorbachuk V.M. An asymmetric Cournot–Nash equilibrium under uncertainty as a generalized Cournot–Stackelberg–Nash equilibrium // Cybernetics and Systems Analysis. – 2007. – V. 43. – № 4. – 471–477.
 8. Gorbachuk V.M. The mixed strategy of cooperation and generalized leadership for outputs of symmetric duopoly // Journal of Automation and Information Sciences. – 2007. – V. 39. – № 7. – P. 68–74.

2008

 1. Бігдан В.Б., Горбачук В.М., Чорний Ю.М. Програмні засоби прийняття рішень в задачах аналізу динаміки економічної ситуації регіонів // Проблемы программирования. – 2008. – № 1–2. – С. 742–748.
 2. Горбачук В.М. Равновесие Курно–Нэша в условиях взаимной неопределенности // Проблемы управления и информатики. – 2008. – № 4. – С. 58–69.
 3. Горбачук В.М. Картельный оптимум и приемлемое равновесие Курно–Нэша для дробных целевых функций // Проблемы управления и информатики. – 2008. – № 6. – С. 133–140.
 4. Горбачук В.М. Методы с усреднением для решения класса задач двухуровневого программирования // Компьютерная математика. – 2008. – № – С. 159–165.
 5. Горбачук В.М. Параллельные методы решения задач двухуровневого программирования и их применения // Компьютерная математика. – 2008. – № – С. 127–134.
 6. Горбачук В.М., Гудима А.В. Еволюція формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2008. – Випуск 2 (11). – С. 407–414.
 7. Горбачук В.М. Порівняльний аналіз динаміки структури загальних бюджетних надходжень України та сусідніх держав у 2002–2006 роках // Финансовые риски. – 2008. – № 2 (51). – С. 35–42.
 8. Горбачук В.М. Характеристики рівноваг грошового і реального ринків, номінальні та реальні валові регіональні продукти, основні бюджетні доходи регіонів України на річних і дворпіврічних спостереженнях 2003–2007 року // Финансовые риски. – 2008. – № 3-4 (52). – С. 79–102.
 9. Gorbachuk V.M. The Cournot–Nash equilibrium under mutual uncertainty // Journal of Automation and Information Sciences. – 2008. – V. 40. – № 7. – P. 59–72.
 10. Gorbachuk V.M. The cartel optimum and the reasonable Cournot–Nash equilibrium for fractional objective functions // Journal of Automation and Information Sciences. – 2008. – V. 40. – № 12. – P. 61–69.

2009

 1. Горбачук В.М. Обмежена зверху єдина логарифмічна функція доходу для визначення податкової ставки на доходи фізичних осіб // Наукові записки НаУКМА. – 2009. – Т. 94. – С. 23–27.
 2. Горбачук В.М. Сравнительный анализ равновесий Курно–Нэша и Бертрана–Нэша для дифференцированных продуктов // Теорія оптимальних рішень. – 2009. – № 8. – С. 120–126.
 3. Горбачук В.М. Єдиний податок на особисті доходи як логарифмічна функція // Культура народов Причерноморья. – 2009. – 163. – С. 45–49.
 4. Горбачук В.М., Бігдан В.Б., Чорний Ю.М. Характеристики рівноваг грошового та реального ринків регіонів України на річних спостереженнях 2003–2007 рр. // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки. – 2009. – Випуск 1. С. 154–164.
 5. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Багаторівневі моделі та методи обчислюваної загальної рівноваги // Вісник Київського унівеpситету. Сеpія: фізико-математичні науки. – 2009. – № 3. – C. 121–126.
 6. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Рівень людського капіталу в залежності від взаємодії між громадськістю та урядом // Вісник Київського унівеpситету. Сеpія: фізико-математичні науки. – 2009. – № 4. – С. 85–88.
 7. Горбачук В.М., Шевчук В.О. Питання прогнозування та застосування відсоткової ставки як інструмента грошово-кредитної політики України у 2008 році // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. – 2009. – Вип. XV. – № 2. – C. 75–86.
 8. Горбачук В.М. Аналіз залежності кількості народжених, шлюбів і введення в експлуатацію житла для регіонів України у 2003–2008 роках // Агора. – 2009. – 9. – С. 112–121.
 9. Gorbachuk V., Chumakov B. Explicit solutions of some linear programming problems with applications / Analele ATIC 2007–2008. – 2009. – Vol. I (XII). – P. 31–41.

2010

 1. Горбачук В.М. Равновесия Курно–Нэша и Бертрана–Нэша для гетерогенной дуополии дифференцированных продуктов // Кибернетика и системный анализ. – 2010. – № 1. – С. 29–37.
 2. Горбачук В. М., Гаркуша Н. І. Необхідні умови першого порядку для задач дворівневої оптимізації // Вісник Київського унівеpситету. Сеpія: фізико-математичні науки. – 2010. – № 2. – С. 116–119.
 3. Горбачук В. М., Гаркуша Н. І. Підходи до бюджетного прогнозування // Вісник Київського унівеpситету. Сеpія: фізико-математичні науки. – 2010. – № 4. – С. 105–112.
 4. Горбачук В. М., Дунаєвський М. С. Аналіз і застосування прикладної загальної рівноваги // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 107. – С. 96–100.
 5. Горбачук В.М., Русанов И.А. Калибровка модели вычисляемого общего равновесия // Компьютерная математика. – 2010. – № 1. – С. 10–17.
 6. Горбачук В.М., Русанов И.А. Регулирование монополии при асимметричной информации // Компьютерная математика. – 2010. – № 2. – С. 3–10.
 7. Руренко О.Г., Горбачук В.М. Митна безпека України в умовах глобалізації // Митна безпека. Серія: економіка. – 2010. – № – С. 55–57.
 8. Горбачук В.М., Конакова Е.Н., Русанов И.А. Модернизация и частные компании, дополняющие государственные функции // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України. – 2010. – Вип. 11. – С. 233–244.
 9. Горбачук В.М., Любіч О.О. Соціально-економічний розвиток XX сторіччя: цілі, моделі, дані, стратегії, міри ефективності // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України. – 2010. – Вип. 11. – С. 3–27.
 10. Любіч О.О., Горбачук В.М., Резниченко П.І. Еволюція державних і податкових індикаторів України та сусідніх країн у 2004–2009 рр. // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України. – 2010. – Вип. 11. – С. 132–141.
 11. Gorbachuk V. Cournot–Nash equilibria and Bertrand–Nash equilibria for a heterogenous duopoly of differentiated products // Cybernetics and Systems Analysis. – 2010. – V. 46. – № 1. – P. 25–33.
 12. Gorbachuk V., Chumakov B. The analytic approach to city traffic network control / Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. – Chisinau: Evrica, 2010. – P. 94–99.

2011

 1. Горбачук В.М. Організація неповних поєднаних енергоринків // Вісник Дніпропетровського університету. Економіка. – 2011. – № – С. 223–227.
 2. Горбачук В.М. Інвестиції у дослідження та розробки для лідерства // Культура народов Причерноморья. – 2011. – № – С. 143–147.
 3. Горбачук В.М., Бойко В.В., Русанов И.А. Проектирование контрактов в условиях риска // Теория оптимальных решений. – 2011. – № – С. 116–122.
 4. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Перерозподіл за централізації і децентралізації // Вісник Київського унівеpситету. Сеpія: фізико-математичні науки. – 2011. – № 3. – С. 129–132.
 5. Горбачук В.М., Русанов И.А. Декомпозиция для решения двухуровневой задачи // Компьютерная математика. – 2011. – № – С. 120–128.
 6. Gorbachuk V., Chumakov B. Local Cournot–Nash equilibria for duopoly and triopoly with linear and quadratic costs / Transport systems and logistics. – Chisinau: Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii, 2011. – P. 233–242.

2012

 1. Горбачук В.М. Особливості регресії моделей з розподіленими лагами // Культура народов Причерноморья. – 2012. – 231. – С. 20–24.
 2. Горбачук В.М., Гудима А.В. Регіональний перерозподіл за централізації та децентралізації // Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. – 2012. – С. 179–184.
 3. Горбачук В.М., Коробєйнікова А.С. Фінансові інновації для приєднання пострадянських країн (Чорногорії, Словенії, Словаччини, Естонії) до єврозони // Актуальні питання міжнародних відносин. – 2012. – Вип. 109 (I). – С. 218–220.
 4. Горбачук В.М., Кривонос Ю.Г. Особенности регрессионного анализа временных рядов // Комп’ютерна математика. – 2012. – № – С. 52–61.
 5. Горбачук В.М., Лещинська Л.В. Міжнародні інтеграційні процеси та вимірювання рівня піратства // Актуальні питання міжнародних відносин. – 2012. – Вип. 109 (I). – С. 40–42.
 6. Горбачук В.М., Лещинська Л.В. Вивчення предметів індустріальної організації і діяльність консорціуму Airbus // Актуальні питання міжнародних відносин. – 2012. – Вип. 109 (I). – С. 168–170.
 7. Горбачук В.М., Ткачев И.И. Стратегическая роль экономической информатики в успешном развития Евразии // Вестник Таджикского национального университета. – 2012. – 2/9. – С. 68–80.
 8. Горбачук В.М., Шулинок Г.А. Причинно-следственная связь по Грейнджеру // Теорія оптимальних рішень. – 2012. – С. 119–125.
 9. Gorbachuk V., Chumakov B. Iterative methods for generalized Nash equilibria search / Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. – Chisinau: Academia de transporturi, informatica si comunicatii, 2012. – P. 38–47.
 10. Krivonos Y., Gorbachuk V., Wojcik W., Smailova S Time series regression and Granger causality / Current problems in information andcomputational technologies. 2. W.Wojcik, J.Sikora (eds.) – Lublin:Politechnika Lubelska, 2012. – P. 7–49.

2013

 1. Бігдан В.Б., Горбачук В.М., Чорний Ю.М. Інформаційно-аналітичні засоби дослідження взаємодії фіскальної і монетарної політики в процесі формування регіональних бюджетів // Математичне моделювання в економіці. – 2013. – 2. – С. 31–41.
 2. Горбачук В.М. Аналіз енергоспоживання галузей землекористування україни і суміжних країн у 2006–2009 рр. // Культура народов Причерноморья. – 2013. – № 256. – С. 92–96.
 3. Горбачук В.М. Обгрунтування статистичних властивостей оцінювачів ЗМНК для множинної регресії за умов Гаусса–Маркова // Питання прикладної математики і математичного моделювання. – 2013. – С. 107 – 128.
 4. Горбачук В.М. Умови суспільної оптимальності випуску сумісних або несумісних продуктів монополією // Вісник Одеського національного університету. Серія: економіка. – 2013. – Т. 18. – Випуск 1/1. – С. 67–71.
 5. Горбачук В.М. Шляхи подолання ринкових недосконалостей у галузі телекомунікацій // Вісник Одеського національного університету. Серія: економіка. – 2013. – Т. – Випуск 3 (1). – С. 84-87.
 6. Горбачук В.М. Галузеве програмування з ендогенними цінами // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – № 45(1018). – С. 22–29.
 7. Горбачук В.М. Роль факторів сільськогосподарського виробництва США, України та її суміжних держав // Вісник Одеського національного університету. Серія: економіка. – 2013. – Випуск 4. – С. 113–117.
 8. Горбачук В.М. Визначення критичної маси поширення мережевих продуктів // Науково-технічна інформація. – 2013. – № 4. – C. 50–55.
 9. Горбачук В.М. Динаміка значень параметрів кривих LM грошових ринків для 25 регіонів України у 2003–2009 рр. // Культура народов Причерноморья. – 2013. – № 254. – С. 17–24.
 10. Горбачук В.М. Установление платы за трафик по сети связи // Компьютерная математика. – 2013. – № – С. 3–12.
 11. Горбачук В.М. Макроекономічне регулювання енергетики // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит. – 2013.
 12. Горбачук В.М., Гаркуша Н.І. Втрата ефективності в рівновагах Неша // Математичне моделювання в економіці. – 2013. – 3. – С. 79–89.
 13. Горбачук В.М., Шулинок Г.А. Оптимальное общественное благосостояние на рынке бензинов // Теорія оптимальних рішень. – 2013. – С. 131–136.
 14. Gorbachuk V., Chumakov B. A computable critical mass on market of new network product // Transport systems and logistics. – Chisinau: Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii, 2013. – 272–281.

2014

 1. Горбачук В.М. Економіка оборони // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2014. – Т. 19. – Вип. 1/1. – С. 39–43.
 2. Горбачук В.М. Моделювання рівноваг в альянсах спільного громадського продукту // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2014. – Т. 19. – Вип. 2/6. – С. 161–164.
 3. Горбачук В.М. Емпіричні питання економіки оборони // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. – 2014. – Вип. 5. Ч. 1. – С. 48–54.
 4. Горбачук В.М. Альянси чистого і спільного громадського продукту // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. – 2014. – Вип. 6. Ч. 1. – С. 46–51.
 5. Горбачук В.М. Роль факторів сільськогосподарського виробництва регіонів України та страхування регіональної урожайності // Компьютерная математика. – 2014. – № – С. 89–98.
 6. Горбачук В.М. Дослідження операцій і ланцюгів постачання для досягнення корпоративної порівняльної переваги // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. – 2014. – Вип. 7. Ч. 5. – С. 178–183.
 7. Горбачук В.М. Організація функціонування мережних галузей // Інноваційна економіка. – 2014. – № 4 (53). – С. 320-328.
 8. Горбачук В.М. Врахування сільськогосподарських ризиків // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. – 2014. – Вип. 8. Ч. 5. – С. 203–209.
 9. Горбачук В.М. Розвиток математичної економіки європейськими державними діячами // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. – 2014. – Вип. 9. Ч. 7. – С. 220–225.
 10. Горбачук В.М., Ходенко О.С. Питання податкового і боргового фінансування урядових витрат за динамічної загальної рівноваги // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2014. – Т. 19. – Вип. 3/4. – С. 221–224.
 11. Горбачук В.М. Моделювання міжнародної торгівлі озброєннями / Економіка ХХІ сторіччя: фінансові та інноваційно-інвестиційні аспекти. – Дніпропетровськ: Перспектива, 2014. – С. 105–115.
 12. Горбачук В.М. Моделювання бунтів // Регіональна економіка та управління. – 2014. – 2. – С. 51–57.
 13. Горбачук В.М., Чумаков Б.М. Сетевые эффекты юридических услуг // Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. Part II. – Chisinau: Academia de transporturi, informatica si comunicatii, 2014. – С. 122–132.

2015

 1. Горбачук В.М. Методи пошуку рівноважних децентралізованих рішень таїх застосування: автореф. дис. на здобуття вченого ступеня докт. фіз.-мат. наук: спеціальність05.01 – теоретичні основи інформатики такібернетики. – Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, Київ,2015. – 36 с.
 2. Горбачук В.М. Часткова децентралізація як інструмент системної стійкості // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: економіка та менеджмент. – 2015. – Вип. 11. – С. 317–321.
 3. Горбачук В.М. Моделювання впливу державної політики на міжнародну торгівлю // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. – 2015. – Вип. 10. Ч. 2. – С. 187–193.
 4. Горбачук В.М. Торговельні засоби розвитку високотехнологічної галузі // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2015. – Т. 20. – Вип. 1/1. – С. 162–170.
 5. Горбачук В.М. Торговельні засоби захисту галузі // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. – 2015. – Вип. 12. Ч. 1. – С. 216–221.
 6. Горбачук В.М. Базові властивості рівноважних моделей міжнародної торгівлі // Компьютерная математика. – 2015. – № 1. – С. 25–34.
 7. Горбачук В.М. Децентралізація е-уряду та зростання // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. – 2015. – Вип. 11. – С. 161–167.
 8. Горбачук В.М. Механізми форвардів, ф’ючерсів і свопів // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 3. – С. 687–692.
 9. Горбачук В.М., Шулінок О.Г. Алгоритми пошуку паросполучень для задачі вступу до навчальних закладів // Теорія оптимальних рішень. – 2015. – С. 126–133.

2016

 1. Горбачук В.М. На порозі Четвертої промислової революції // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 8. – С. 216–220.
 2. Горбачук В.М. Глобальні інвестиції у майбутній людський капітал // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 13. – С. 633–638.
 3. Горбачук В.М. Ітеративний метод аналізу мережі країн і продуктів // Компьютерная математика. – 2016. – № – С. 10–19.
 4. Горбачук В.М. Постіндустріальна організація державних замовлень у розвитку AUTODIN, ARPANET, PRNET, NSFNET та Інтернету // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – Т. 21. – Вип. 8. – С. 116–122.
 5. Горбачук В.М. Олігополістичні рівноваги Курно–Неша–Вальраса // Компьютерная математика. – 2016. – № – С. 58–65.
 6. Горбачук В.М., Єрмольєв Ю.М., Єрмольєва Т.Ю. Двоетапна модель еколого-економічних рішень // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – Т. 21. – Вип. 9. – С. 142–147.
 7. Горбачук В.М., Кулик В.В. Підтримка макроекономічних пропорцій відтворенняяк актуальне завдання забезпеченняконкурентоспроможності національної економіки // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 9. – С. 87–94.
 8. Горбачук В.М., Шулінок Г.О., Морозов О.О. Оцінювання ефективності мереж // Теорія оптимальних рішень. – 2016. – С. 154–161.
 9. Горбачук В.М., Чумаков Б.М. Динамика сложности продукции Украины и соседних государств в 1995–2014 годах // Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. Vol. II. – Chisinau: Evrica, 2016. – P. 81–90.

2017

 1. Горбачук В.М. Роль людського капіталу для економічної ефективності у містах і районах регіонів України / Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта. О.І.Савченко, О.В.Гуменна (ред.). – Харків: НТУ «ХПІ», 2017.
 2. Горбачук В.М. Аналіз експорту держав Східної Європи за групами агропромислових товарів у 2001–2015 рр. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – Випуск 2 (07). – С. 316–324.
 3. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Морозов О.О. Рівноважні інвестиції у кібербезпеку мережі ланцюгів постачання // Вісник Київського унівеpситету. Сеpія: фізико-математичні науки. – 2017. – № 2. – С. 47–52.
 4. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сирку А.А., Сулейманов С.-Б. Вартості досконалої інформації та стохастичного рішення // Компьютерная математика. – 2017. – № 2.
 5. Горбачук В.М., Макаренко О.С. Особливості прийняття рішень людиною для розв’язання складних міждисциплінарних проблем // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2017. – № – С. 73–87.
 6. Горбачук В.М., Морозов О.О., Неботов П.Г. Моделі поведінки фірм ринку природного газу // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: технічні науки. – 2017. – Вип. 15. – С. 55–61.
 7. Горбачук В.М., Морозов О.О., Неботов П.Г. До моделювання ринку Європи на природний газ // Інфраструктура ринку. – 2017. – Випуск 3. – С. 147–152.
 8. Горбачук В.М., Неботов П.Г., Новодережкін В.І. Аналіз експорту Франції та імпорту України із суміжними державами за товарними групами // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. – 2017. – Вип. 22. – С. 134–142.
 9. Горбачук В.М., Сирку А.А., Сулейманов С.-Б. Основи аналізу охоплення даних // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2017. – Т. 22. – Вип. 1 (54). – С. 178–182.
 10. Горбачук В.М., Сирку А.А., Сулейманов С.-Б. Ірраціональність і раціональність у прийнятті рішень // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – – Вип. 2 (08). Ч. 2. – С. 132–136.
 11. Горбачук В.М., Сирку А.А., Сулейманов С.-Б. Моделі аналізу охоплення нестандартних даних // Компьютерная математика. – 2017. – № 1. – С. 63–72.
 12. Горбачук В.М., Шулінок Г.О. Моделювання поведінки фармацевтичної фірми // Теорія оптимальних рішень. – 2017. – С. 147–153.
 13. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сирку А.А., Сулейманов С.-Б. Оптимізаційні питання оцінювання щільності на реальних даних // Штучний інтелект. – 2017. – № 3-4. – С. 101–110.

2018

 1. Горбачук В.М. Парето-неефективність рівноваги стійкого стану конкурентної економіки // Аналіз, моделювання, управління. – 2018. – 3. – С. 153–168.
 2. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.-Б. До динамічного розрахунку цільової структури товарного експорту України та її регіонів // Інфраструктура ринку. – 2018. – Випуск 16. – С. 206–215.
 3. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Неботов П.Г. До регулювання ринку природного газу // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – Випуск 2 (13). – С. 266–273.
 4. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Неботов П.Г. Алгоритм розрахунку цільової досяжної структури товарного експорту України та її регіонів // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – Вип. 22. – С. 1023–1033.
 5. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.-Б. Обчислення цільової досяжної структури товарного експорту Закарпаття // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Випуск 18. – Ч. 1. – С. 113–124.
 6. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.-Б. Організація забезпечення громадських і клубних продуктів для рекреації та охорони здоров’я // Приазовський економічний вісник. – 2018. – Вип. 2. – С. 156–162.
 7. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.-Б. Податкова конкуренція і кооперація за світові корпорації // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2018. – № 3 (66). Т. 1. – С. 45–54.-
 8. Горбачук В.М., Шулінок Г.О., Сулейманов С.-Б. Моделювання взаємозв’язків на світовому ринку продовольства // Теорія оптимальних рішень. – 2018. – С. 99–106.-
 9. Горбачук В.М., Сирку А.А., Сулейманов С.-Б. Моделювання розширення енергопотужностей за невідомого попиту // Компьютерная математика. – 2018. – № 1.-
 10. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.-Б. Поквартальне оцінювання економічної ефективності й цільової структури експорту Запоріжчини у 2017–2018 рр. // Приазовський економічний вісник. – 2018. – Вип. 4.
 11. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.-Б. Поквартальне оцінювання економічної ефективності й цільової структури експорту Одещини у 2017–2018 рр. // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 22. – С. 269–281.
 12. Горбачук В.М., Кирилюк В.С., Неботов П.Г. Поквартальне оцінювання економічної ефективності й цільової структури експорту Дніпропетровщини у 2017–2018 рр. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – Випуск 5 (16).
 13. Кнопов П.С., Горбачук В.М., Кирилюк В.С., Атоєв К.Л., Дунаєвський М.С., Сирку А.А. Інтелектуальні засоби поквартального оцінювання економічної ефективності й цільової структури експорту у 2017–2018 рр. на прикладі Київщини. Штучний інтелект. 2018. 3. С. 111–125.
 14. Горбачук В.М., Колесник Ю.С., Дунаєвський М.С. Втрати агрегованої ефективності при досягненні міжрегіональної рівності // Економіка та суспільство. – 2018. – Вип. 18. – С. 1077–1086.
 15. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Скороход Д.А. Моделювання фінансових криз // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 23. – С. 375–382.
 16. Горбачук В.М., Кирилюк В.С., Неботов П.Г. Поквартальне оцінювання економічної ефективності й цільової структури експорту Полтавщини у 2017–2018 рр. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – Випуск 6 (17).
 17. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.-Б. Поквартальне оцінювання економічної ефективності й структури експорту Миколаївщини у 2017–2018 рр. // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 25.
 18. Gorbachuk V., Chumakov B. Characteristics of tax competition / Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. – Chisinau, Moldova: Academia de transporturi, informatica si comunicatii, 2018.

2019

 1. Єрмольєв Ю., Єрмольєва Т., Кахіл Т., Оберштайнер М., Горбачук В., Кнопов П. Про моделі стохастичної оптимізації для менеджменту водосховищ з урахуванням ризиків // Кибернетика и системный анализ. – 2019. – 1. – С. 68–79.
 2. Горбачук В.М., Сирку А.А., Сулейманов С.-Б. Теорія організації конкурсів // Компьютерная математика. – 2019. – 1. С. 38–48.
 3. Горбачук В.М., Ляшко В.І., Сирку А.А. Питання децентралізованого консенсусу блокчейнів. Інфраструктура ринку, 2019, 34. С. 325–332.
 4. Горбачук В.М., Сирку А.А., Сулейманов С.-Б. Блокчейнові застосування у фінансах. Інфраструктура ринку, 2019, 35. С. 493–499.
 5. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.-Б. Модель зростання децентралізованої економіки з виробничими функціями Кобба–Дугласа. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Випуск 6 (23). С. 738–746.
 6. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Морозов О.О. Характеристики рівноваг ланцюгів постачання. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: технічні науки. 2019. Вип. 19. С. 31–37.
 7. Горбачук В.М., Єрмольєв Ю.М., Єрмольєва Т.Ю. До інтегрованого менеджменту верхньої Росі. Приазовський економічний вісник, 2019, 6 (17). С. 390–400.
 8. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сулейманов С.-Б. Інституційні питання розвитку внутрішніх водних шляхів України та сусідніх держав через басейн Дунаю. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. 30 (69). № Ч. 2. С. 121–127.
 9. Горбачук В.М., Шулінок Г.О., Сирку А.А. До вимірювання загальної енергоефективності держав // Теорія оптимальних рішень. – 2019. – С. 110–115.
 10. Ermoliev Yu., Ermolieva T., Kahil T., Obersteiner M., Gorbachuk V., Knopov P. Stochastic optimization models for risk-based reservoir management // Cybernetics and Systems Analysis. – 2019. – 55(1). – P. 55–64.
 11. Gorbachuk V., Dunaievskyi M., Suleimanov S.-B. Modeling of agency problems in complex decentralized systems under information asymmetry. IEEE Conference on Advanced Trends in Information Theory (December 18–20, Kyiv, Ukraine). Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2019.

2020

 1. Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Сирку А.А. Сучасні питання генерування та накопичення енергії в енергосистемі України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. Випуск 1 (24). С. 260–268.

 Авторські монографії та книжки:

 1. Chikrii A., Denisova N., Gorbachuk V., Gromaszek K., Krivonos Y., Lytvynenko V., Matychyn I., Osypenko V., Smailova S., Wojcik W. Current problems in information and computational technologies. 2. W. Wojcik, J. Sikora (eds.) – Lublin: Politechnika Lubelska, 2012. – 196 p.
 2. Factors of economic growth in Ukraine and neighboring countries. W.Gorbachuk, V.Zelenyuk (eds.) – Kyiv: American Councils; Альтерпрес, 2004. – 200 p.
 3. Електроенергетика України: стратегія ефективності. І.Р.Юхновський (гол.ред.), В.Г.Бар’яхтар, В.М.Горбачук, В.А.Копилов, М.М.Кулик, В.Т.Меркушов, Г.Г.Півняк, С.Б.Тулуб (ред.) – К.: Міжвідомча аналітично-консультативна рада з питань розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, 2001. – 88 с.

 Колективні монографії:

 1. Атоєв К.Л., Голодніков О.М., Горбачук В.М., Єрмольєв Ю.М., Єрмольєва Т.Ю., Кирилюк В.С., Кнопов П.С. Математичні проблеми комплексного управління ефективним використанням продовольчих, енергетичних та водних ресурсів в умовах підвищеної невизначеності / Комплексне управління, безпека і робастність. А.Г.Загородній, Ю.М.Єрмольєв, В.Л.Богданов (ред.) – К.: НАН України, 2014. – С. 29–61.
 2. Atoyev K.L., Golodnikov O.M., Gorbachuk V.M., Ermoliev Yu.M., Ermolieva T.Yu., Kiriljuk V.S., Knopov P.S. The mathematical problems of complex management and effective utilization of food, energy and water resources under increased uncertainties / Integrated management, security, and robustness. G.Zagorodny, Yu.M.Ermoliev, V.L.Bogdanov (eds.) – Kyiv: NAS of Ukraine, 2014. – P. 198–227.
 3. Довгий С.О., Сергієнко І.В., Авксєнтьєв М.Ю., Бігдан В.Б., Горбачук В.М., Гуляєв К.Д., Гуляницький Л.Ф., Карпець Е.П., Копійка О.В., Лебеда Т.Б., Сембер С.В., Сіверський П.М., Скрипниченко М.І., Соколик М.П., Трофимчук О.М., Чорний Ю.М., Шумська С.С. Інформаційно-аналітичне супроводження бюджетного процесу. – К.: Інформаційні системи, 2013. – 420 с.
 4. Атоєв К.Л., Білоус М.В., Галба Є.Ф., Голодніков О.М., Горбачук В.М., Дейнека В.С., Железняк М.Й., Кирилюк В.С., Кнопов П.С., Пепеляєва Т.В., Руденко Ю.Ф., Сергієнко І.В., Шестопалов В.М. Математичні проблеми управління продовольчими, енергетичними та водними ресурсами в умовах підвищеної невизначеності та ризиків / Комплексне моделювання безпечного управління продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального, економічного і екологічного розвитку. А.Г.Загородній, Ю.М.Єрмольєв (ред.) – К.: НАН України, 2013. – С.15–53.
 5. L., BilousM.V.,DeinekaV.S., GalbaE.F., GolodnikovO.M., GorbachukV.M., KiriljukV.S.,KnopovP.S., PepeljaevaT.V., RudenkoYu.F., SergienkoI.V., ShestopalovV.M., ZheleznyakM.J. Mathematical modelling of food, energy and water resourcesmanagement under increased uncertaintiesand risks /Integrated modeling of food, energy and water securitymanagement for sustainable social, economic and environmental developments A.G.Zagorodny, Yu.M.Ermoliev (eds.) –Kyiv: NAS of Ukraine, – P. 195–228.
 6. Горбачук В.М., Коробєйнікова А.С. Аналіз динаміки відсоткових ставок і дефлятора ВВП України та сусідніх держав у 1990–2010 рр. / Економіка України: фінансово-економічні проблеми інноваційного розвитку – К.: НДЕІ, 2012. – С. 285–292.
 7. Горбачук В.М., Коробєйнікова А.С. Євроінтеграція та єврозона / Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми та перспективи. – К.: Пульсари, 2012. – С. 47–53.
 8. Горбачук В.М., Пепеляев В.А. Макромодель энергетики и экономического роста / Стохастическое программирование и его приложения в энергетике. – Иркутск: ИСЭ СО РАН, 2012. – С. 278–306.
 9. Горбачук В.М. Динаміка базових еколого-економічних індикаторів регіонів України протягом 2005–2009 рр. / Формування нової економіки. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 390–404.

 Підручники, навчальні посібники:

 1. Горбачук В.М. Методи індустріальної організації. Кейси та вправи. Економіка та організація виробництва. Економічна кібернетика. Економіка підприємства. – К.: А.С.К., 2010. – 224 с.
 2. Горбачук В. Фінансові рішення. – К.: Альтерпрес, 2003. – 175 с.
 3. Горбачук В. Фінансові методи. – К.: Альтерпрес, 2002. – 175 с.
 4. Горбачук В. Макроекономічні методи: теорії та застосування. – К.: Кий, 2000. – 271 с.
 5. Горбачук В. Макроекономічні методи. – К.: Альтерпрес, 1999. – 263 с.
 6. Вибрана література до книги Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. Principles of corporate finance. 11-th edition. – McGraw-Hill, 2014. – 889 p. Упорядник Горбачук В.М.
 7. Вибрана література до книги Горбачук В. Фінансові рішення. – К.: Альтерпрес, 2003. – 175 с. Розділи 4–5. Упорядник Горбачук В.М.
 8. Вибрана література до книги Горбачук В. Фінансові рішення. – К.: Альтерпрес, 2003. – 175 с. Розділи 2–4. Упорядник Горбачук В.М.
 9. Публікації з фінансів випускників НаУКМА – докторів наук. Упорядник Горбачук В.М.
 10. Вибрана література до книг R.A.Brealey, S.C.Myers, A.J.Marcus. Fundamentals of corporate finance. 1-st edition. – McGraw-Hill, 1995. – 679 p.; 2-nd edition. – Irwin / McGraw-Hill, 1999. – 752 p. Упорядник Горбачук В.М.
 11. Вибрана література до книги Горбачук В. Фінансові рішення. – К.: Альтерпрес, 2003. – 175 с. Розділи 1–3. Упорядник Горбачук В.М.
 12. Вибрана література до книги Горбачук В. Фінансові рішення. – К.: Альтерпрес, 2003. – 175 с. Розділи 3–7. Упорядник Горбачук В.М.
 13. Вибрана література до книги Горбачук В. Фінансові рішення. – К.: Альтерпрес, 2003. – 175 с. Розділи 5–8. Упорядник Горбачук В.М.
 14. Вибрана література до книги Горбачук В. Фінансові методи. – К.: Альтерпрес, 2002. – 175 с. Розділи 2–8. Упорядник Горбачук В.М.
 15. Вибрана література до книги Горбачук В. Фінансові методи. – К.: Альтерпрес, 2002. – 175 с. Розділи 5–9. Упорядник Горбачук В.М.
 16. Вибрана література до книги Горбачук В. Фінансові методи. – К.: Альтерпрес, 2002. – 175 с. Розділи 7–11. Упорядник Горбачук В.М.
 17. Хрестоматія. Статті Нобелівських лауреатів з економіки із списку рекомендованої літератури до підручника Боди З., Мертон Р. Финансы. – Вильямс, 2000. – 584 с. Упорядник Горбачук В.М.
 18. Горбачук В. Задачі з економіки. – К.: ФТФ НТУУ КПІ, 1998. – 23 с.

 Хобі: спорт

Ви тут:Головна Навчання Викладачі Горбачук Василь Михайлович