Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Горбачук Василь Михайлович

Доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Сфера інтересів: дворівневе програмування та координація децентралізованих рішень рівноваги Неша, Курно, Штакельберга, Бертрана у високотехнологічних галузях, математичне та програмне забезпечення прикладних рівноважних задач.
Викладає курси: вступ до методології наукових досліджень у фінансах.

Досвід роботи:

1975–1981 студент факультету управління та прикладної математики (ФУПМ) Московського фізико-технічного інституту (МФТІ)

1981–1984 аспірант ФУПМ МФТІ

1984– інженер, старший інженер, провідний математик, науковий співробітник, старший науковий співробітник Спеціального конструкторсько-технологічного бюро програмного забезпечення та Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

1993–1994 аспірант факультету економіки Michigan State University

1995– радник Українського союзу промисловців і підприємців

1997– доцент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

1999 – доцент Національного університету України “Києво-Могилянська академія”

2000 запрошений дослідник University of Mississippi

2000 запрошений дослідник Princeton University

2006– старший науковий співробітник Фізико-технічного навчально-наукового центру НАН України

2007– старший науковий співробітник Навчально-методичного центру Державної служби фінансового моніторингу

2010– завідувач відділу Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки Мінекономіки та НАН України

2012– старший науковий співробітник Інноваційного центру НАН України

Публікації:

Книги:

Горбачук В. М. Макроекономічні методи. – К.: Альтерпрес, 1999. – 263 с.

Горбачук В. М. Макроекономічні методи: теорії та застосування. – К.: Кий, 2000. – 271 с.

Електроенергетика України: стратегія ефективності. І. Р. Юхновський (гол. ред.), В. Г. Бар'яхтар, В. М. Горбачук, В. А. Копилов, М. М. Кулик, В. Т. Меркушов, Г. Г. Півняк, С. Б. Тулуб (ред.) – К.: Міжвідомча аналітично-консультативна рада з питань розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, 2001. – 88 с.

Горбачук В. М. Фінансові методи. – К.: Альтерпрес, 2002. – 175 с.

Горбачук В. М. Фінансові рішення. – К.: Альтерпрес, 2003. – 175 с.

Фактори економічного зростання в Україні та сусідніх державах. В. Горбачук, В. Зеленюк (ред.) – Київ: American Councils; Альтерпрес, 2004. – 200 с.

Горбачук В. М. Методи індустріальної організації. Кейси та вправи. Економіка та організація виробництва. Економічна кібернетика. Економіка підприємства. – К.: А.С.К., 2010. – 224 с.

Chikrii A., Denisova N., Gorbachuk V., Gromaszek K., Krivonos Y., Lytvynenko V., Matychyn I., Osypenko V., Smailova S., Wojcik W. Current problems in information and computational technologies. V. 2. W. Wojcik, J. Sikora (eds.) – Lublin: Politechnika Lubelska, 2012. – 196 p.

Атоєв К. Л., Білоус М. В., Галба Є. Ф., Голодніков О. М., Горбачук В. М. та ін. Математичні проблеми управління продовольчими, енергетичними та водними ресурсами в умовах підвищеної невизначеності та ризиків / Комплексне моделювання безпечного управління продовольчих, водних і енергетичних ресурсів з метою сталого соціального, економічного і  екологічного розвитку. А. Г. Загородній, Ю. М. Єрмольєв (ред.) – К.: НАН України, 2013. – С.15–53.

Довгий С. О., Сергієнко І. В., Авксєнтьєв М. Ю., Бігдан В. Б., Горбачук В. М., Гуляєв К. Д., Гуляницький Л. Ф., Карпець Е. П., Копійка О. В., Лебеда Т. Б., Сембер С. В., Сіверський П. М., Скрипниченко М. І., Соколик М. П., Трофимчук О. М., Чорний Ю. М., Шумська С. С. Інформаційно-аналітичне супроводження бюджетного процесу. – К.: Інформаційні системи, 2013. – 420 с.

Інші вибрані публікації:

Gorbachuk V. M. Dynamics of capital, discount rate and output according to the levels of taxation and budget overbalance // Journal of Automation and Information Sciences. – 1999. – № 11. – P. 118–121.

http://www.dl.begellhouse.com/journals/2b6239406278e43e,654b8d464f972a81,1eaa87e46f941bb3.html

Gorbachuk V. M. The laws of optimal fiscal and monetary policy in a macroeconomic IS-LM model // Journal of Automation and Information Sciences. – 2000. – № 2. – P. 110–114.

http://www.dl.begellhouse.com/journals/2b6239406278e43e,346b1c46688c4848,10f7648c56a5f5ba.html

Горбачук В. М. Порівняльний аналіз впливу монетарної політики на ВВП в Україні та сусідніх державах // Наукові записки НаУКМА. Спец. випуск. – 2001. – Т. 19. – Ч. II. – С. 351–356.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NaUKMA/Spec/2001_19-2/15_gorbachyk_vm.pdf

Горбачук В. М. Проблеми оцінки фінансових ризиків // Наукові записки НаУКМА. – 2001. – Т. 19. – С. 51–55.

http://www.library.ukma.kiev.ua/e-lib/NZ/NZV19_2001_economy/12_gorbachuk_vm.pdf

Горбачук В. М., Шкурупій К. До питань боргової поведінки // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2002. – Т. 20. – С. 45–50.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Econ/2002_20/08_gorbachyk_vm.pdf

Горбачук В. Залежність економічного результату від послідовності рішень // Наукові записки НаУКМА. – 2005. – Т. 44. – С. 7–10.

http://www.library.ukma.kiev.ua/e-lib/NZ/NZV44_2005_economy/02_gorbachuk_vm.pdf

Gorbachuk V. Generalized Cournot–Stackelebrg–Nash equilibrium // Cybernetics and systems analysis. – 2006. – V. 42. – № 1. № 1. – P. 25–33.

http://www.springerlink.com/content/v27727787w6j2624/

Горбачук В. М., Гасанов А., Гузік О. М. Інформаційні технології та методи оцінки значень параметрів грошово-кредитної політики України // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі. – Луганськ: ЛНПУ; ДонДТУ, 2005. – С. 42–44.

http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/62/1/Gorbachuk_2005.pdf

Горбачук В. М., Ненахова С. Г. Пошук прийнятних рівнів інфляції і бюджетного дефіциту через рівноваги Штакельберга // Системний аналіз та інформаційні технології. – К.: ІПСА НТУУ „КПІ”, 2005. – С. 112.

http://sait.kpi.ua/books/sait2005.ebook.pdf#page=112

Gorbachuk V. To solving a problem of natural gas supply and transit / Applied optimization and metaheuristic innovations. International conference in honor of the 70-th birthday of academician I.V. Sergienko. – Kyiv: V.M. Glushkov Institute of Cybernetics; Texas A&M University, 2006. – P. 26–27.

http://ise.tamu.edu/people/faculty/butenko/yalta/program.pdf

Горбачук В. М. Взаємодія рівнів управління бюджетної системи держави // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2006. – Т. 56. – С. 8–11.

http://www.library.ukma.kiev.ua/e-lib/NZ/NZV56_2006/02_horbachuk_v.pdf

Gorbachuk V. M. An asymmetric Cournot–Nash equilibrium under uncertainty as a generalized Cournot–Stackelberg–Nash equilibrium // Cybernetics and Systems Analysis. – 2007. – V. 43. – № 4. – P. 471–477.

http://www.springerlink.com/content/p24247127018h063/

Gorbachuk V. M. The mixed strategy of cooperation and generalized leadership for outputs of symmetric duopoly // Journal of Automation and Information Sciences. – 2007. – V. 39. - № 7. – P. 68–74.

http://www.dl.begellhouse.com/references/2b6239406278e43e,7571f71a4a064eac,2a8a8edd59e78f0d.html

Горбачук В. М., Руренко О. Г. Порівняльний аналіз загальних бюджетних витрат за державними функціями для України та сусідніх держав / Україна – ЄС – Європа: нові виклики та модернізація відносин (18 квітня 2007 р., Київ). – К.: УАЗТ, 2007. – С. 384–387.

http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/uazt/2007-1ks.pdf

Gorbachuk V. Simple descent algorithm without subproblems for a class of nonsmooth bilevel programming / Discrete and global optimization. International conference in honor of 50-th anniversary of Glushkov Institute of Cybernetics. – Kyiv: V.M. Glushkov Institute of Cybernetics; Texas A&M University; University of Florida, 2008. – P. 14.

http://ise.tamu.edu/people/faculty/butenko/yalta2008/abstracts.pdf

Gorbachuk V. M. The Cournot–Nash equilibrium under mutual uncertainty // Journal of Automation and Information Sciences. – 2008. – V. 40. – № 7. – P. 59–72.

http://www.begellhouse.com/journals/2b6239406278e43e,0fccc3df1c867427,607eb4865df582bf.html

Gorbachuk V. M. The cartel optimum and the reasonable Cournot–Nash equilibrium for fractional objective functions // Journal of Automation and Information Sciences. – 2008. – V. 40. – № 12. – P. 61–69.

http://www.dl.begellhouse.com/references/2b6239406278e43e,1ae0ba961c262c1a,3783db272737c2bd.html

Бігдан В. Б., Горбачук В. М., Чорний Ю. М. Програмні засоби прийняття рішень в задачах аналізу динаміки економічної ситуації регіонів // Проблемы программирования. – 2008. – № 1–2. – С. 742–748.

http://eprints.isofts.kiev.ua/451/1/%231_D65-c742.pdf

Горбачук В. М., Менчинський Д. В., Омельчук М. В. Динаміка відношення імпорту до експорту України основних товарів за 2003–2007 рр. / Транснаціоналізація міжнародної економіки та пошук шляхів інноваційної співпраці. – К.: УДУФМТ, 2008. – С. 137–140.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/uazt/2008_1ks.pdf

Горбачук В. М., Гудима А. В., Русанов І. А. Динаміка відношення імпорту до експорту України послугами за 2003–2007 рр. / Моделі забезпечення сталого розвитку світового господарства: економіка, фінанси, право. – К.: УДУФМТ, 2008. – С. 53–56.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/uazt/2008_1k.pdf

Горбачук В. М., Гасанов А. С. К регулированию и расчету объемов поддержки АПК в производстве биотоплив / 4-я международная конференция “Энергия из биомассы”. – К.: НАН Украины, 2008.

http://www.csrjournal.com/main/1332-chetvertaja-mezhdunarodnaja-konferencija.html

Горбачук В. М., Бігдан В. Б., Чорний Ю. М. Методи аналізу та засоби підтримки регіональних взаємозв’язків фіскальної і монетарної політики // Системний аналіз та інформаційні технології. – К.: ІПСА НТУУ „КПІ”, 2009. – С. 289.

http://sait.kpi.ua/books/sait2009.ebook.pdf

Горбачук В. М., Русанов І. А., Тімошик Н. В. Динаміка зовнішнього боргу, його обслуговування, ВВП, прямих іноземних інвестицій, експорту, бюджетного дефіциту України та сусідніх держав під час циклу 1997–2008 рр. // Світова фінансово-економічна криза: стратегії протидії та мінімізації наслідків (економіка, фінанси та право). – К.: УДУФМТ, 2009. – С. 238–241.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/uazt/2009_1k.pdf

Горбачук В. Аналіз залежності кількості народжених, шлюбів і введення в експлуатацію житла для регіонів України у 2003–2008 роках // Агора. – 2009. – 9. – С. 112–121.

http://kennan.org.ua/kkp/content/publications/Agora9.pdf

Горбачук В. М. Єдиний податок на особисті доходи як логарифмічна функція // Культура народов Причерноморья. – 2009. – 163. – С. 45–49.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/163/knp163_45-49.pdf

Горбачук В. М. Обмежена зверху єдина логарифмічна функція доходу для визначення податкової ставки на доходи фізичних осіб // Наукові записки НаУКМА. – 2009. – Т. 94. – С. 23–27.

http://www.library.ukma.kiev.ua/e-lib/NZ/NZV94_2009_ekonomy/06_gorbachuk_vm.pdf

Горбачук В. М., Шевчук В. О. Питання прогнозування та застосування відсоткової ставки як інструмента грошово-кредитної політики України у 2008 році // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. – 2009. – Вип. XV. – № 2. – C. 75–86.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvse/2009_2.pdf

Горбачук В. М., Гаркуша Н. І. Багаторівневі моделі та методи обчислюваної загальної рівноваги // Вісник  Київського унівеpситету. Сеpія: фізико-математичні науки. – 2009. – № 3. – C. 121–126.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/VKNU_fiz_mat/2009_3/p_121_126.pdf

Горбачук В. М., Гаркуша Н. І. Рівень людського капіталу в залежності від взаємодії між громадськістю та урядом // Вісник  Київського унівеpситету. Сеpія: фізико-математичні науки. – 2009. – № 4. – С. 85–88.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/VKNU_fiz_mat/2009_4/p_085_088.pdf

Горбачук В. М, Вашуленко С. С., Морозов О. О. Піврічні та двопіврічні валові продукти та основні бюджетні доходи регіонів України у 2006–2009 рр. / Проблемы формирования новой экономики XXI века. – Дніпропетровськ: ДНУ ім. О. Гончара; Біла К.О., 2009. – С. 8–16.

http://www.confcontact.com/2009new/4-gorbachuk.php

Горбачук В.М. Сравнительный анализ равновесий Курно–Нэша и Бертрана–Нэша для дифференцированных продуктов // Теорія оптимальних рішень. – 2009. – № 8. – С. 120–126.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Tor/2009/Gorbachu.pdf

Горбачук В. М., Кудашев В. Х. Ставки ОВДП, депозитів і кредитів в Україні у 2009 р. // Перспективы развития и пути совершенствования фондового рынка. – Сімферополь: ТНУ ім. В. Вернадського, 2009. – С. 12–14.

http://www.tnu.crimea.ua/new/2009/22_12_2009.html

Gorbachuk V. Cournot–Nash equilibria and Bertrand–Nash equilibria for a heterogenous duopoly of differentiated products // Cybernetics and systems analysis. – 2010. – V. 46. – № 1. – P. 25–33.

http://www.springerlink.com/content/dg12137607677237/

Горбачук В. М., Горощук Н. Порівняльний аналіз рейтингів університетів і динаміки наукової продукції України та сусідніх держав у 2003–2008 рр. / Економічна безпека України і виклики сьогодення. Ч. II. – К.: УДУФМТ, 2010. – С. 113–115.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/uazt/2010_2k.pdf

Горбачук В. М., Гаркуша Н. І. Необхідні умови першого порядку для задач дворівневої оптимізації // Вісник  Київського унівеpситету. Сеpія: фізико-математичні науки. – 2010. – № 2.

http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Natural/VKNU/Fiz_mat/2010_2/p_116_119.pdf

Горбачук В. М., Гаркуша Н. І. Парадокс Браесса й умови його врегулювання / PDMU-2010 (Новий Світ, 4–8 жовтня 2010 р.) – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – С. 52–53.

http://www.pdmu.univ.kiev.ua/PDMU_2010W/Abstracts.pdf

Горбачук В. М., Русанов И. А. О преимуществе меньшей неопределенности // VI Московская международная конференция по исследованию операций. – М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2010. – С. 27–29.

http://io.cs.msu.su/ORM2010_abstracts.pdf

Горбачук В. М., Омельянчик Д. А. Динаміка ВДВ галузей, експорту товарів і послуг регіонів України протягом 2007–2010 рр. / Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: вплив на національну економіку та окремий бізнес. Т. 2. – Дніпропетровськ: Біла О. К., 2010. – С. 28–35.

http://www.confcontact.com/20101008/2_gorbach.htm

Горбачук В. М. Галузева продуктивність та капіталоозброєність праці регіонів України у 2007 р. / Наука в інформаційному просторі. Т. 4. – Дніпропетровськ: Біла О. К., 2010. – С. 47–53.

http://www.confcontact.com/20100916/ek_gorbach.htm

Gorbachuk V., Chumakov B. The analytic approach to city traffic network control / Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. – Chisinau: Evrica, 2010. – P. 94–99.

http://www.aticmd.md/wp-content/uploads/2011/05/Mater_Conf_MMOTI_2010.pdf

Горбачук В. М., Гаркуша Н. І. Необхідні умови першого порядку для задач дворівневої оптимізації // Вісник  Київського унівеpситету. Сеpія: фізико-математичні науки. – 2010. – № 2.

http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Natural/VKNU/Fiz_mat/2010_2/p_116_119.pdf

Горбачук В. М., Дунаєвський М. С. Аналіз і застосування прикладної загальної рівноваги // Наукові записки НаУКМА. – 2010. – Т. 107. – С. 96–100.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/Econ/2010_107/17_gorbachuk_vm.pdf

Горбачук В. М., Гаркуша Н. І. Парадокс Браесса й умови його врегулювання / PDMU-2010 (Новий Світ, 4–8 жовтня 2010 р.) – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – С. 52–53.

http://www.pdmu.univ.kiev.ua/PDMU_2010W/Abstracts.pdf

Горбачук В. М. Динаміка базових еколого-економічних індикаторів регіонів України протягом 2005–2009 рр. / Формування нової економіки. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 390–404.

http://ir.kneu.kiev.ua:8080/bitstream/2010/1497/1/Gorbachuk.pdf

Горбачук В. М., Русанов И. А. О преимуществе меньшей неопределенности // VI Московская международная конференция по исследованию операций. – М.: МГУ им. М. В.Ломоносова, 2010. – С. 27–29.

http://io.cs.msu.su/ORM2010_abstracts.pdf

Горбачук В. М., Омельянчик Д. А. Динаміка ВДВ галузей, експорту товарів і послуг регіонів України протягом 2007–2010 рр. / Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: вплив на національну економіку та окремий бізнес. Т. 2. – Дніпропетровськ: Біла О. К., 2010. – С. 28–35.

http://www.confcontact.com/20101008/2_gorbach.htm

Горбачук В. М. Галузева продуктивність та капіталоозброєність праці регіонів України у 2007 р. / Наука в інформаційному просторі. Т. 4. – Дніпропетровськ: Біла О. К., 2010. – С. 47–53.

http://www.confcontact.com/20100916/ek_gorbach.htm

Руренко О. Г., Горбачук В. М. Митна безпека України в умовах глобалізації // Митна безпека. Серія: економіка. – 2010. – № 1. – С. 55–57.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mbez/econ/2010_1/Ryrenko_Gorbachuk.pdf

Горбачук В. М., Гаркуша Н. І. Підходи до бюджетного прогнозування // Вісник  Київського унівеpситету. Сеpія: фізико-математичні науки. – 2010. – № 4. – С. 105–112.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/VKNU_fiz_mat/2010_4/p_105_112.pdf

Горбачук В. М., Бойко В. В., Русанов И. А. Проектирование контрактов в условиях риска // Теория оптимальных решений. – 2011. – № 10. – С. 116–122.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/tor/2011/GorBoRus.pdf

Горбачук В. М., Помазан В. Є. Динаміка експорту та імпорту озброєнь, військових витрат України та сусідніх держав у 1992–2008 рр. / Спецпроект: аналіз наукових досліджень. Т. 7. Економіка в деталях. – Дніпропетровськ: Академія муніципального управління, 2011. – С. 34–42.

http://www.confcontact.com/20110531/ek2_gorbach.htm

Горбачук В. М., Стецюк П. І., Єгоров Ю. Розрахунок транзитних обсягів і ставок / Математическое моделирование, оптимизация и управление потокораспределением в инженерных сетях. – Харьков: Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 2011. – С. 29–30.

http://gritsunov.ru/Common/Education/Publications/Conferences/Yalta2011_Files/Abstracts.pdf

Горбачук В. М. Стратегія технологічного лідерства за ендогенного входу в ринок / Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем. – Симферополь: ТНУ имени В. Вернадского, 2011. – С. 85–91.

http://www.den.crimea.edu/docs/annotations-amur-11.pdf

Горбачук В. М. Прибутки конкуруючих енергогенеруючих фірм / Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти. Т. 1. – Дніпропетровськ: ДНУ ім. О. Гончара, 2011. – С. 63–65.

http://www.confcontact.com/20110629/3_gorach.htm

Горбачук В. М. Організація неповних поєднаних енергоринків // Вісник Дніпропетровського університету. Економіка. – 2011. – № 3. – С. 223–227.

http://www.vestnikdnu.com.ua/archive/201153/223-227.pdf

Горбачук В. М., Гаркуша Н. І. Перерозподіл за централізації і децентралізації // Вісник  Київського унівеpситету. Сеpія: фізико-математичні науки. – 2011. – № 3.

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/fiz_mat_3_2011.pdf

Горбачук В. М., Морозов О. О. Механізми переговорів і посередництва для угод / Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди, 2011. – С. 39–41.

http://conferences.neasmo.org.ua/node/357

Горбачук В. М., Кетрушка Н. І., Лещинська Л. В. Параметри функції Кобба–Дугласа для галузі освіти України 2008–2009 рр. / Інформаційні технології в економіці, менеджменті та бізнесі. – К.: Європейський університет, 2011. – С. 10–13.

http://conference.e-u.in.ua/conference.php

Gorbachuk V., Chumakov B. Local Cournot–Nash equilibria for duopoly and triopoly with linear and quadratic costs / Transport systems and logistics. – Chisinau: Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii, 2011.

http://www.aticmd.md/wp-content/uploads/2011/12/PROG_Conf_ATIC_STL_2011.pdf

Горбачук В. М., Тесленко А. О. Параметри функції Кобба–Дугласа України у 2005–2009 рр. на основі регіональних даних / Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті. – Львів: Львівська філія Європейського університету, 2011. – С. 105–109.

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/6//3992/3992655_stem_broshyura_2011.pdf

Горбачук В. М., Гирич А. П. Чи є природний газ і вугілля диференційованими продуктами на щомісячних даних України 2010 року? / Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки. Ч. 2. – Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет, 2011. – С. 318–322.

http://sophus.at.ua/_ld/0/4__2011_11_15-16_.pdf#page=318

Горбачук В. М., Сирніков П. В. Чи є бензин і дизпальне диференційованими продуктами на щомісячних даних України 2010 року? / Наукові дослідження: шлях від теоретичного пошуку до практичної реалізації. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – С. 32–34.

http://www.konferenciaonline.org.ua/arhiv-konferenciy/30-11-2011

Горбачук В. М., Кетрушка Н. І., Лещинська Л. В. Параметри функції Кобба–Дугласа для галузей промисловості та будівництва України у 2007–2009 рр. / Значення сучасної науки для динамічного розвитку України. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011.

http://www.konferenciaonline.org.ua/arhiv-konferenciy/30-12-2011

Горбачук В. М., Лещинська Л. В. Динаміка експорту та імпорту товарів і послуг України з основними торговельними партнерами у 2004–2010 рр. / Місце та роль міждисциплінарних зв’язків при проведенні наукових досліджень. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С. 34–38.

http://www.konferenciaonline.org.ua/arhiv-konferenciy/31-01-2012

Горбачук В. М., Лещинська Л. В. Динаміка імпорту послуг основними торговельними партнерами України у 2004–2010 рр. у галузях транспорту, подорожей, комунікацій, будівництва, страхування, фінансів, комп’ютерів та інформації, роялті та ліцензій / Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації. Т. 3. – Дніпропетровськ: ДНУ імені О. Гончара, 2012. – С. 70–74.

http://www.confcontact.com/2012_02_17/2012_strategy3.pdf

Горбачук В. М., Коробєйнікова А. С. Аналіз динаміки відсоткових ставок і дефлятора ВВП України та сусідніх держав у 1990–2010 рр. / Економіка України: фінансово-економічні проблеми інноваційного розвитку – К.: НДЕІ, 2012. – С. 285–292.

http://udpu1805.mybb3.net/viewtopic.php?t=9

Горбачук В., Толубко І. Моделювання передбачення викидів і аналізу політики / Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди, 2012. – С. 74–76.

http://conferences.neasmo.org.ua/node/984

Gorbachuk V., Chumakov B. Iterative methods for generalized Nash equilibria search / Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. – Chisinau: Academia de transporturi, informatica si comunicatii, 2012. – P. 38–47.

http://www.aticmd.md/wp-content/uploads/2012/03/A_05_Gorbachuk.pdf

Горбачук В. М., Коробєйнікова А. С. Євроінтеграція грошей та сусідніх держав / Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи. – К.: НаУКМА, 2012. – С. 10–12.

http://jmce.ukma.kiev.ua/sites/default/files/confer_program_may2012_ua.pdf

Горбачук В. М. Питання фінансування загальнодержавних програм України підготовки бакалаврів, магістрів, докторів наук / Фінансовий механізм вирішення глобальних проблем: попередження економічних криз. Ч. 1. – Дніпропетровськ: ДНУ імені О. Гончара, 2012. – С. 71–76.

http://www.confcontact.com/20120322/5_gorbachuk.php

Gorbachuk V., Gasanov A.  Regression analysis of time series vs cross section data / Problems of cybernetics and informatics. – Baku: Institute of Information Technologies of ANAS, 2012. – P. 182–184.

http://www.pci2012.science.az/6/13.pdf

Горбачук В., Толубко І. Моделювання передбачення викидів і аналізу політики / Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД. Секція: математика. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди, 2012. – С. 74–76.

http://conferences.neasmo.org.ua/node/984

Горбачук В. М., Толубко І. Є. До перевірки моделей загальної рівноваги / Сучасна наука ХХІ століття. – К.: ТК Меганом, 2012. – С. 27–35.

http://intkonf.org/k-f-m-n-gorbachuk-v-m-tolubko-i-e-do-perevirki-modeley-zagalnoyi-rivnovagi/

Горбачук В. М., Пепеляев В. А. Макромодель энергетики и экономического роста / Стохастическое программирование и его приложения в энергетике. – Иркутск: ИСЭ СО РАН, 2012. – С. 278–306.

http://www.sei.irk.ru/upload/iblock/49a/49a2566a4d219289d61099b296a7b4ed.pdf

Горбачук В. М., Гаркуша Н. І. Моделі взаємозалежності енергії, води й продовольства / Сучасна наука в мережі Internet. Ч. 2. – К.: ТК Меганом, 2012. – С. 40–48.

http://intkonf.org/k-f-m-n-gorbachuk-v-m-k-e-n-garkusha-n-i-modeli-vzaemozalezhnosti-energiyi-vodi-y-prodovolstva/

Горбачук В. М., Гаркуша Н. І., Толубко І. Є. Модель оптимізації лісового та сільського господарства / Сучасний соціокультурний простір. Ч. 1. – К.: ТК Меганом, 2012. – С. 71–79.

http://intkonf.org/k-f-m-n-gorbachuk-v-m-k-e-n-garkusha-n-i-tolubko-i-e-model-optimizatsiyi-lisovogo-ta-silskogo-gospodarstva/

Горбачук В., Толубко І., Гаркуша Н. Технологічні й ресурсні обмеження моделі EUFASOM / Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД. Секція: економіка. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди, 2012. – С. 40–43.

http://conferences.neasmo.org.ua/node/1197

Горбачук В. М. Умови Гаусса–Маркова для множинної регресії / Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем. – Дніпропетровськ: ДНУ імені О. Гончара, 2012. – С. 73–74.

http://mpzis.dp.ua/upload/file/Программа MPZIS-2012.pdf

Горбачук В., Пелехов С., Толубко І. База даних проекту аналізу глобальної торгівлі / Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД. Секція: економіка. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди, 2012. – С. 29–31.

http://conferences.neasmo.org.ua/node/1425

Горбачук В. М. Роль факторів сільськогосподарського виробництва США, України та її суміжних держав // Вісник Одеського національного університету. Серія: економіка. – 2013. – Випуск 4. – С. 113–117.

Горбачук В. М. Визначення критичної маси поширення мережевих продуктів // Науково-технічна інформація. – 2013. – 4. 

Горбачук В. М. Економіка оборони // Вісник Одеського національного університету. Серія: економіка. – 2014. – Т. 19. – Випуск 1.

Горбачук В. М., Ткачев И. И. Стратегическая роль экономической информатики в успешном развития Евразии // Вестник Таджикского национального университета. – 2012. – 2/9. – С. 68–80.

Горбачук В. М. Механізми форвардів, ф’ючерсів і свопів // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 3. – С. 687–692.

http://global-national.in.ua/archive/3-2015/142.pdf

Горбачук В. М. Моделювання впливу державної політики на міжнародну торгівлю // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. – 2015. – Вип. 10. Ч. 2. – С. 187–193.

http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_10/96.pdf

Горбачук В. М. Торговельні засоби розвитку високотехнологічної галузі // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2015. – Т. 20. – Вип. 1/1. – С. 162–170.

http://visnyk-onu.od.ua/journal/2015_20_1_1/38.pdf

Горбачук В. М. Торговельні засоби захисту галузі // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. – 2015. – Вип. 12. Ч. 1. – С. 216–221.

http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_12/54.pdf

Горбачук В. М. Децентралізація е-уряду та зростання // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. – 2015. – Вип. 11. – С. 161–167.

http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_11/39.pdf

Горбачук В. М. Часткова децентралізація як елемент системної стійкості // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 11. – С. 317–321.

http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/11-2015/11-2015.pdf#page=318

Горбачук В. М. Метод Банаха–Кнастера–Штейнгауза розвязання задачі чесного поділу / Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики (24–25 вересня 2015 р., Львів). – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 124–127.

http://apamcs.lnu.edu.ua/tmp/Conference2015AllArticles.pdf

Горбачук В. М. Про метод Банаха–Кнастера–Штейнгауза пошуку рівноважних децентралізованих рішень / Обчислювальна та прикладна математика (8–9 жовтня 2015 р., Київ). – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. – С. 41–43.

http://om.univ.kiev.ua/upload/file/abstractscam2015.pdf

Atoyev K.L., Gorbachuk V.M., Knopov P.S. The mathematical modeling of uncertainty and risk impact on complex systems instability // Systems Analysis 2015. – Laxenburg, Austria: International Institute for Applied Systems Analysis, 2015. – P. 62.

https://sa2015.iiasa.ac.at/posters/entry/1/104/

Ermolieva T.Yu., Ermoliev Yu.M., Atoyev K.L., Golodnikov O.M., Gorbachuk V.M., Kiriljuk V.S., Knopov P.S. Development of robust land use decisions in Eastern Europe under technology, climate, and system change: the case of Ukraine // Systems Analysis 2015. – Laxenburg, Austria: International Institute for Applied Systems Analysis, 2015. – P. 46–47.

https://sa2015.iiasa.ac.at/posters/entry/1/256/

Gorbachuk V. M. Futures hedging / Probability, reliability and stochastic optimization. – Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2015. – P. 64.

 http://probability.univ.kiev.ua/prestoconf/var/PRESTO_2015_main.pdf#page=64

Сторінка у Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55646075900

Сторінка у Google Academia

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ocoYqfwAAAAJ&hl=uk&oi=ao

Сторінка в Electronic Kyiv-Mohyla Academy Institutional Repository

http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22/discover?filtertype=author&filter_relational_operator=equals&filter=Горбачук%2C+Василь

Навчальні матеріали у бібліотеці НаУКМА: записи 4–8, 700 на сторінці

http://194.44.142.55/F?func=find-b&request=Фінанси&adjacent=N

 

Ви тут: Головна Навчання Викладачі Горбачук Василь Михайлович