Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Дадашова Первін Акіфівна

Кандидат економічних наук, PhD у галузі фінансів, старший викладач кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Професійна діяльність: Начальник відділу макрострес-тестування та розроблення модельного інструментарію Управління макропруденційної політики Департаменту фінансової стабільності НБУ

Сфера наукових інтересів: економіко-математичне моделювання, системна динаміка, фіскальна політика, монетарна політика.

Викладає курси:  Економіко-математичне моделювання – 2 (Економетрика), Історія фінансової думки України

Освіта:

2014 – 2017 – аспірантка (PhD студентка) кафедри фінансів, Національний університет «Києво-Могилянська академія»;

2012–2014 – Національний університет «Києво-Могилянська академія», магістр з фінансів;

2008–2012 – Національний університет «Києво-Могилянська академія», бакалавр з фінансів.

Публікації:.

 1. Дадашова П. А. Процентний та кредитний канали трансмісійного механізму в макроекономічному середовищі України / П. А. Дадашова // Економіка і прогнозування (RePEc, EconLit, Index Copernicus, РІНЦ, EBSCO). — 2016. — Т. 3. — 119–137. 
 2. Дадашова П. А. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку України [Електронний ресурс] / П. А. Дадашова, М. П. Кладова // Ефективна економіка (Index Copernicus International, Scientific Indexing Services). — 2016. — № 11. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5271
 3. Lukianenko I. H., Dadashova P. A. Monetary and Fiscal Policies Interaction in Ukraine / I. H. Lukianenko, P. A. Dadashova // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – Т. 5. – 275–307.
 4. Фарина, О. І. Сучасні підходи до оцінки стабільності фінансової системи країни [Текст] / Олександр Іванович Фарина, Первін Акіфівна Дадашова // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет, 2015. – Том 20. – С. 210-217.
 5. Дадашова П. А. Розробка моделі оцінки впливу податкового навантаження на стан бюджету Європейських країн / П. А. Дадашова // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 172. – С. 25-29.
 6. Дадашова П.А. Напрями взаємоузгодження монетарної та фіскальної політики для досягнення макроекономічної стабільності / П. А. Дадашова // Економічний візник університету. – 2014. – №23/1. – С. 128-134
 7. Дадашова, П. А. Моделювання взаємозалежності між показниками монетарної та фіскальної політики /Первін Акіфівна Дадашова // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет, 2014. – Том 18. – № 1. – С. 147-155.

Монографія:

Фарина О. І. Концептуальні підходи до побудови макромоделі економіки України методами системної динаміки / О. І. Фарина, П. А. Дадашова. – К. : НаУКМА, 2015. – 64 с.

Участь у конференціях:

 1. Dadashova P. A. Modeling of Interaction Between Monetary and Fiscal Policy Indicators Through Exchange Rate Channel / P. A. Dadashova // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародне економічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність», Київ. – 2014. – С.88-91.
 2. Dadashova P. A. Role of Government Debt in Monetary Transmission Mechanism / P. A. Dadashova // Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна стратегія і тактика фінансово-економічного розвитку суб’єктів національного господарства», Чернівці. – 2014. – С.187-191.
 3. Дадашова П. А. Незалежність Національного банку України в контексті взаємоузгодження монетарної та фіскальної політики / Дадашова П. А. // Конкурентний розвиток економіки: сучасні виклики та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ. – 2015. – С. 31-33.
 4. Dadashova P. A. Evaluation of Exchange Rate Impact on the Government Debt / P. A. Dadashova // Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих учених «Соціально-економічні та правові основи сучасної держави в контексті глобалізації», Київ. – 2015. – С.105-107.
 5. Дадашова П. А. Інституційні особливості проведення монетарної та фіскальної політик в розрізі їхньої взаємозалежності / П. А. Дадашова // Збірник тез доповідей V Науково-практичної конференції «Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України», Київ. – 2015. – С.22-23.
 6. Anton Lytvyn, Pervin Dadashova A System Dynamics Approach to Modelling Business Activities of Ukrainian General Insurers. Thirty-third International System Dynamics Conference, Cambridge, MA, USA July 19–23, 2015. – 2015. – P. 1–28. ­– Available at: http://www.systemdynamics.org/conferences/2015/proceed/index.html
 7. Dadashova P. A. Systematic Approach to Monetary Sector Modelling In the Case of Ukraine. IV International Scientific Conference of Young Researchers Devoted to the 93-th Anniversary of Azerbaijani National Leader Heydar Aliyev, Baku, Azerbaijan, 29-30 April, 2016.
 8. Дадашова П. А. Монетарна та фіскальна політика в контексті економічного зростання. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи», Київ, 20 травня 2016 року.
 9. Dadashova Pervin, Ganina Kateryna, I. David Wheat. System Dynamics Modeling in a Ukrainian Secondary school. Creative Learning Exchange, Boston, MA, USA, 24-26 June, 2016. – – P. 1–9. – Available at: http://static.clexchange.org/ftp/conference/CLE_2016/CO2016_SD%20Modeling%20in%20a%20Ukrainian%20Secondary%20School_Wheat.pdf
 10. Dadashova Pervin. Monetary and Fiscal Policies: A System Dynamics Model. 28th European Conference on Operational Research, Poznan, Poland, 3-6 July, 2016.
Ви тут: Головна Навчання Викладачі Дадашова Первін Акіфівна