Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Галицька Елеонора Вікторівна - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Галицька Елеонора Вікторівна

Кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Наукові інтереси: Оцінка соціально-економічних явищ та процесів, історія зародження та розвитку статистичної науки, методологія наукових досліджень, правила та норми ділового етикету.

Викладає курси: статистика, ділова етика, методологія наукових досліджень, методика викладання фінансово-економічних дисциплін.

 

Досвід педагогічної роботи

 

 

1.09.2006 – до тепер

Професор кафедри фінансів факультету економічних наукНаціонального університету «Києво-Могилянська академія».

01.02.1994 - 30.06.2008

Доцент кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

12.05.1975 - 30.09.1991

Асистент, старший викладач, доцент кафедри економіки, організації і планування Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів комунального господарства УРСР

 

Освіта

 

 

1972

Закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка за спеціальністю економіст.

1984

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у спеціалізованій раді Київського інституту народного господарства ім. Д. С. Коротченка.

1989

Отримала вчене звання доцента кафедри економіки.

2011

Отримала вчене звання професора кафедри фінансів.

Публікації

Загальний список наукових і навчально-методичних праць налічує більше 100 одиниць, в т.ч.:

1) монографії:

1. Є.Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності / За ред. В.Д.Базилевича. Монографія / за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Товариство «Знання». – 2007. – с.919.

2. І.Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні: Монографія / за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2009. – 862 с.

2) підручники:

1. Фінансова статистика: Навчальний посібник. / Е. В. Галицька, Н. В. Ковтун. – К.: Кондор – 2008. – 440 с. Гриф МОН України. Лист №14/18 1 – 2128/1 від 09.12.07

2. Теорія статистики: підручник. / Н. В. Ковтун, Е. В. Галицька. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2008. – 336 с. Гриф МОН України. Лист №14/18 Г – 748 від 01.04.08.

3) статті, в т.ч.:

1. Роль політичних арифметиків у зародженні та формуванні статистики // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2008. – Том 81 – С. 11–18.

2. Чупров Олександр Іванович: до сторіччя з дня смерті (1842–1908 рр.) // К.: Статистика України. – 2008. – №4 – С. 107–108.

3. Оцінка стану та розвитку страхової діяльності в Україні // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2009. – Том 94 – С. 14–17.

4. Роль ділової етики у формуванні особистості студента // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2009. – Том 94 – С. 10–13.

5. Природа конфліктів у вищих навчальних закладах та шляхи їх розв’язання // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2010. – Том. 107. – С. 3–6.

6. Журавський  Дмитро Петрович: до 200-річчя з дня народження

(1810–1856 рр.) // К.: Статистика України. – 2010. – № 4. – С.93-94.

7. Янсон Юлій Едуардович: до 175-річчя з дня народження

(1835–1893 рр.) // К.: Статистика України. – 2010. – № 4. – С.95-96.

8. Життєвий шлях і наукова спадщина І.В.Вернадського  // К.: Статистика України. – 2011. –  №2 – С. 79-84.

9. Імідж ділової людини та чинники впливу на його формування // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2011. – Том. 120. – с. 12-16.

10. Ринок нерухомості в Україні:  проблеми та особливості // Проблеми Науки. – 2012. – №1. – С. 40-47.

11. Галицкая Э.В. Этапы формирования и развития статистики как науки в Украине и киевском университете / Э.В. Галицкая, Н.В. Ковтун // Вопросы статистики. – 2014. – № 11. – С. 81-85.

Членство у спецрадах та інших наукових і методичних радах і комісіях

з 2009 р. член Навчально-методичної комісії НаУКМА

з 2011 р. член Вченої ради НаУКМА.

 

Ви тут:Головна Навчання Викладачі Галицька Елеонора Вікторівна