Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Кафедра фінансів ліцензувала PhD програму

Кафедра фінансів НаУКМА у червні 2016 року успішно пройшла ліцензування на проведення освітньої діяльності на третьому рівні освіти та здобула право готувати докторів філософії за спеціальністю фінанси.

Згідно з Законом України «Про освіту» та постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих  навчальних закладах (наукових установах)» починаючи з 2016-2017 навчального року здобуття ступеня на третьому рівні вищої освіти супроводжується не тільки науковою, але і освітньою діяльністю. Тобто усі студенти аспірантури матимуть прослухати набір обов’язкових курсів блоків загальної та професійної підготовки а також обрати за власним бажанням перелік дисциплін для підвищення власних міждисциплінарних компетентностей та навичок в галузі.

У зв’язку з цими змінами протягом весни 2016 року усі навчальні заклади мали подати заявки на ліцензування освітньої складової підготовки докторів філософії. Кафедра фінансів успішно пройшла цю процедуру та згідно з наказом МОН №707 від 23 червня 2016 року отримала ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні в галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування (072)» з вибірковою спеціалізацією «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» із загальним ліцензійний обсягом 7 осіб.

Детальна освітня програма доступна для ознайомлення за посиланням. Робочі тематичні плани професійно орієнтованих дисциплін, що пропонуються аспірантам починаючи з цього року можна знайти на сайті кафедри фінансів.

Ви тут:Головна Життя кафедри Досягнення Кафедра фінансів ліцензувала PhD програму