Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Лабораторія фінансово-економічних досліджень

Керівник лабораторії фінансово-економічних досліджень, професор, доктор економ. наук  Лук’яненко Ірина Григорівна.

Лабораторія фінансово-економічних досліджень діє з 2002 року і є науково-навчальним підрозділом кафедри фінансів факультету економічних наук Національного університету “Києво-Могилянська Академія”.

Метою діяльності Лабораторії є розробка наукових підходів до аналізу фінансово-економічної політики держави на макро та мікро рівнях; розробка методичних рекомендацій, зокрема в сфері бюджетної та кредитно-грошової політики, фінансового менеджменту, міжнародних фінансів; розробка нових сучасних економіко-математичних методів аналізу фінансово-економічних проблем; технічного, інформаційного та методичного забезпечення навчальних курсів кафедри фінансів НаУКМА та наукової роботи викладачів та студентів факультету економічних наук в галузі теоретичних та прикладних фінансово-економічних досліджень, а також проведення наукових семінарів, круглих столів,конференцій.

В рамках Лабораторії створені та успішно працюють Міжнародні дослідницькі групи.

Наукові школи

У рамках наукових напрямів досліджень, які проводяться в Лабораторії формуються такі наукові школи:

  • Математичні методи та моделі в дослідженні фінансово-економічних процесів (засновник д. економ. н., проф. Лук’яненко І.Г );
  • Аналіз бюджетної і податкової політики України (засновник Заслужений діяч науки і техніки д. економ. н., проф. Чугунов І.Я.);
  • Аналіз та моделювання соціально-економічних процесів (засновник к. ек. н.,  проф. Краснікова Л.І.);
  • Інформаційні технології в фінансах (засновник: д.е.н., про. Івахненків С.В.)
  • Актуальні проблеми інвестиційної політики ( засновник к.е.н, проф. Мертенс О.В.)