Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Лабораторія фінансово-економічних досліджень

Керівник лабораторії фінансово-економічних досліджень, професор, доктор економ. наук  Лук’яненко Ірина Григорівна.

Лабораторія фінансово-економічних досліджень діє з 2002 року і є науково-навчальним підрозділом кафедри фінансів факультету економічних наук Національного університету “Києво-Могилянська Академія”.

Метою діяльності Лабораторії є розробка наукових підходів до аналізу фінансово-економічної політики держави на макро та мікро рівнях; розробка методичних рекомендацій, зокрема в сфері бюджетної та кредитно-грошової політики, фінансового менеджменту, міжнародних фінансів; розробка нових сучасних економіко-математичних методів аналізу фінансово-економічних проблем; технічного, інформаційного та методичного забезпечення навчальних курсів кафедри фінансів НаУКМА та наукової роботи викладачів та студентів факультету економічних наук в галузі теоретичних та прикладних фінансово-економічних досліджень, а також проведення наукових семінарів, круглих столів,конференцій.

В рамках Лабораторії створені та успішно працюють Міжнародні дослідницькі групи.

Захищені кандидатські та докторські дисертації

Результатами активної наукової роботи, яка проводиться Лабораторією можуть слугувати успішні захисти дисертацій:

Захист кандидатських дисертацій:

  1. Сєміколенова С.В. «Статистичне оцінювання стану та розвитку готельного господарства»: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю. 08.00.10 - Статистика (на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ; захист 14 ­березня 2008 р.)
  2. Токарчук Т.В. «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю. 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ; захист 30 травня 2008 р.)
  3. Подвисоцька  Т. О. Комплексна  оцінка здоров’я населення та його вплив на економічне зростання: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика ( на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.247.01 Інституту демографії та соціальної політики НАН України, захист 29 квітня 2009 р)
  4. Подвисоцький Ю.А. Фінансові інвестиції як інструмент економічного розвитку країни: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.03 у Київському національному  торговельно-економічному університеті, захист 25 червня 2012 р.)
  5. Грозава К.С., Моделювання кризових явищ в діяльності страхових компаній України:  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ; захист 15 жовтня 2009 р.)
  6. Маруженко Д.С. Перестрахування як складова забезпечення фінансової стійкості страховика: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.( на засіданні спеціалізованої вченої ради Д  26.853.01 Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Міністерства фінансів України, захист 30 квітня 2010 р.)
  7. Прімєрова О.К. Розвиток банківської системи України в умовах фінансової глобалізації: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. (на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12 Киіївського національного університету імені Тараса Шевченка; захист 21 квітня 2010 р.)
  8. Буй Т.Г. Боргові цінні папери у фінансуванні корпорацій: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. (на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12 Киіївського національного університету імені Тараса Шевченка; захист 19 травня 2010 р.)
  9. Бєленька Г.В. «Математичні методи діагностування фінансової стабільності банківського сектору України». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ; захист 17 червня 2011 р.)
  10. Сидорович Марія Ярославівна успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему « Бюджетно-податкова політика в умовах трансформації економіки України». Захист відбувся 26 червня 2013 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.055.03 у Київському національному торговельно-економічному університеті.
  11. Семко Роман Богданович Моделювання монетарних процесів в умовах збурень на фондовому ринку. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»)

 

Захист докторських дисертацій:

1. Лук'яненко І.Г. Системне моделювання механізму бюджетного регулювання. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. (на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.01 у Київському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України; захист відбувся 16 травня 2005 р.)

2. Івахненков С.В. Інформаційні технології в аудиті та внутрішньогосподарському контролі: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). (на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ; захист 25 березня 2011 р.)

Ви тут: Головна Фінансово-економічна лабораторія Захищені кандидатські та докторські дисертації