Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Лабораторія фінансово-економічних досліджень

Керівник лабораторії фінансово-економічних досліджень, професор, доктор економ. наук  Лук’яненко Ірина Григорівна.

Лабораторія фінансово-економічних досліджень діє з 2002 року і є науково-навчальним підрозділом кафедри фінансів факультету економічних наук Національного університету “Києво-Могилянська Академія”.

Метою діяльності Лабораторії є розробка наукових підходів до аналізу фінансово-економічної політики держави на макро та мікро рівнях; розробка методичних рекомендацій, зокрема в сфері бюджетної та кредитно-грошової політики, фінансового менеджменту, міжнародних фінансів; розробка нових сучасних економіко-математичних методів аналізу фінансово-економічних проблем; технічного, інформаційного та методичного забезпечення навчальних курсів кафедри фінансів НаУКМА та наукової роботи викладачів та студентів факультету економічних наук в галузі теоретичних та прикладних фінансово-економічних досліджень, а також проведення наукових семінарів, круглих столів,конференцій.

В рамках Лабораторії створені та успішно працюють Міжнародні дослідницькі групи.

Наукові дослідження

2014-2016 рр. Фундаментальна наукова тема: «Теоретико-методологічне забезпечення та розробка сучасного математичного інструментарію формування взаємоузгодженої фінансово-бюджетної та монетарної політики в умовах макроекономічної нестабільності» (номер державної реєстрації 0114U001671). Керівник проекту Лук’яненко Ірина Григорівна, доктор економ. наук, проф., зав. кафедри фінансів

2011-2013 рр. Фундаментальна наукова тема: «Методи оцінки стабільності фінансової системи та проблеми залучення інвестицій в умовах реформування економіки». (№ держ. реєстрації 0111U000743). Керівник проекту Лук’яненко Ірина Григорівна, доктор економ. наук, проф., зав. кафедри фінансів

2011-2012 рр. Науково-дослідний проект. Замовник: ЗАМОВНИК ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ НАУКМА.” «Розробка методів і моделей аналізу фінансово-економічних параметрів та показників суб’єктів господарювання України»ю. Керівник проекту: д е.н., проф. Івахненків С.В.

2010 р. Наукова тема : Замовник Національний банк України. Тема науково-дослідної роботи: «Аналіз передумов різкої девальвації обмінного курсу національних валют країн світу в умовах світової економічної кризи та оцінки оптимального обсягу резервів для України в умовах економічної нестабільності».(Договір № К-4424). Керівник проекту: зав.кафедри фінансів, керівник лабораторії фінансово-економічних досліджень, професор, доктор економ. наук  Лук’яненко Ірина Григорівна.

2009р. Науково-дослідний проект молодих науковців. Замовник: ЗАМОВНИК ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ НАУКМА. Наукова тема :” Дослідження фінансового стану та розвитку готельного господарства України”. Керівник проекту:  к.е.н., доц. Сєміколенова С.В.
2008-2009 рр. Грант на написання навчального посібника «Кредитний ринок: інститути та інструменти».Керівник проекту: к. економ. н., доцент Глущенко С.В.

 

2008-2010 рр. Фундаментальна наукова тема: «Розвиток сучасних методів прийняття фінансових рішень» (№ держ. реєстрації 0108U004086). Керівник проекту Лук’яненко Ірина Григорівна, доктор економ. наук, проф., зав. кафедрою фінансів.

2008 р. Наукова тема : Замовник Національний банк України. Тема науково-дослідної роботи: «Взаємозв’язок між обмінним курсом гривні та показниками зовнішньоторговельної діяльності; основні чинники впливу на надходження ПІІ та середньострокових кредитів в Україну”.(Договір № К-3837)  Керівник проекту: зав.кафедри фінансів, керівник лабораторії фінансово-економічних досліджень, професор, доктор економ. наук  Лук’яненко Ірина Григорівна.

2004-2006 рр. Прикладна наукова тема: ”Розробка методології моделювання процесів державного регулювання трансформаційної економіки” ( № держреєстрації 0104U000540). Керівник проекту Лук’яненко Ірина Григорівна, доктор економ. наук, проф., зав. кафедрою фінансів.

2004 р. Наукова тема: Замовник Міністерство фінансів України. Тема дослідження: „Зелена та Біла книга Концепція розвитку та реструктуризації системи урядового фінансового контролю та аудиту в Україні”( Договір #DG/CQ_1/3/2004 , Підготовка другої програмної системної позики для Міністерства економіки та  з питань Європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України в рамках Голландського гранту №TF050270 від Міжнародного Банку Реконструкції і Розвитку.) Керівник проекту Лук’яненко Ірина Григорівна, доктор економ. наук, проф., зав. кафедрою фінансів.