Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Лабораторія фінансово-економічних досліджень

Керівник лабораторії фінансово-економічних досліджень, професор, доктор економ. наук  Лук’яненко Ірина Григорівна.

Лабораторія фінансово-економічних досліджень діє з 2002 року і є науково-навчальним підрозділом кафедри фінансів факультету економічних наук Національного університету “Києво-Могилянська Академія”.

Метою діяльності Лабораторії є розробка наукових підходів до аналізу фінансово-економічної політики держави на макро та мікро рівнях; розробка методичних рекомендацій, зокрема в сфері бюджетної та кредитно-грошової політики, фінансового менеджменту, міжнародних фінансів; розробка нових сучасних економіко-математичних методів аналізу фінансово-економічних проблем; технічного, інформаційного та методичного забезпечення навчальних курсів кафедри фінансів НаУКМА та наукової роботи викладачів та студентів факультету економічних наук в галузі теоретичних та прикладних фінансово-економічних досліджень, а також проведення наукових семінарів, круглих столів,конференцій.

В рамках Лабораторії створені та успішно працюють Міжнародні дослідницькі групи.

Основні напрями діяльності лабораторії

Розробка сучасного інструментарію аналізу макрофінансової програми України та моделювання наслідків прийняття управлінських рішень в короткострковому та довгостроковому періодах. (сумісно з Університетом м. Берклі, США, Каліфорнія, координатори -  з української сторони – проф. Лук’яненко І.Г., з  американської сторони - проф. Городніченко Ю.).

Розробка макроеконометричних моделей України різного рівня агрегації на основі нових підходів та науково-теоретичних концепцій. ((сумісно з Університетом м. Берклі, США, Каліфорнія, координатори -  з української сторони – проф. Лук’яненко І.Г., з  американської сторони - проф. Городніченко Ю.).

Аналіз бюджетної і податкової політики України (координатор -  Заслужений діяч науки і техніки д. економ.н., проф. Чугунов І.Я,  к.е.н., доц. Буй Т.Г..);

Аналіз та моделювання соціально-економічних процесів (координатор -  к.е.н., проф. Краснікова Л.І., к.е.н., доц. Подвисоцька Т.О.);

Інформаційні системи та технології в фінансових дослідженнях (сумісно з Бентли коледж, США) Координатори д.е.н., проф. кафедри фінансів Івахненков С.В., к.ф.-м.н., доц. Шпортюк В.Г., з американської  – проф. Марк Ніксон).

Актуальні проблеми інвестиційної політики та моделі оцінювання фінансових інвестицій (сумісно з науково-дослідним центром Норвегії ( NUPI, Oslo, Norway, координатори з української сторони: д.е.н., проф. Лук’яненко І.Г., к.е.н. проф. Мертенс О.В., к.е.н. доц. Прімєрова і; з норвецької строни: Prof. Fulvio Castellacci , Department of International Economics, Norwegian Institute of International Affairs (NUPI); Prof. Per Botolf Maurseth: Department of Economics, Norwegian Business School (BI), and Department of International Economics, Norwegian Institute of International Affairs (NUPI))

Грошові теорії та монетарна політика (сумісно з університетом Paris-Est (Франція)( координатори: з української сторони: д.е.н., проф. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І.,к.е.н, проф.Шумська С.С., к.е.н, проф., Михайличенко С.Ю., к.е.н., доц., Глущенко С.В.,  з французької сторони- François Legendre, Professeur d'économie à Paris-Est  (Créteil Professor of economics, Paris-Est Créteil University), Directeur de l'école doctorale Organisations, Marchés, (Institutions Director of the doctoral school “Organisations, Marchés, Institutions”), Boris Najman, Professeur d'économie à Paris-Est Créteil(Créteil Professor of economics, Paris-Est Créteil University)

Фінансовий ризик менеджмент та фінансова математика (координатори: д.е.н., проф. Камінський А.Б., к.ф.-м.н., доц.ШпортюкВ.Г.)

Ви тут: Головна Фінансово-економічна лабораторія Основні напрями діяльності лабораторії