Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Інвестуй у своє майбутнє разом з Магістеріумом з фінансів Києво-Могилянської Академії!

Магістеріум з фінансів НаУКМА - це унікальне для України поєднання ґрунтовної академічної освіти та актуального досвіду від українських і європейських фахівців. Незалежно від того, як Ви бачите своє майбутнє: у науковій сфері, чи у провідних світових, або вітчизняних роботодавців, наша магістерська програма дасть Вам впевненість у власних силах, а Ваші керівники чи роботодавці будуть приємно здивовані рівнем Вашої підготовки та компетентності.

Ми не даємо всіх готових відповідей, але даємо Вам змогу самим здійснити власні відкриття, в дружній атмосфері вдосконалити власні лідерські та професійні навички. Ми не вчимо вас як думати, ми покажемо як перетворити знання та досвід на успіх.

Елементи теорії ймовірностей та випадкових процесів

Викладає к.ф.-м. н., доц. Шпортюк В.Г.

Метою дисципліни є оволодіння студентами методами теорії ймовірностей, на яких базуються статистичні методи аналізу та обробки експериментальних даних, які необхідні для розв’язування практичних задач. Щоб освоїти матеріал студентам, необхідно володіти знаннями математичного аналізу, лінійної алгебри, дискретної математики та інформатики в обсязі, передбаченому навчальними планами із цих предметів.

Розглядаються поняття теорії ймовірностей;  методи обчислення ймовірностей випадкових подій і випадкових величин;  закони розподілу та числові характеристики дискретних і неперервних випадкових величин;   граничні теореми теорії ймовірностей та їх застосування в математичній статистиці;  основні ймовірнісні процеси; методи опрацювання емпіричних даних та отримання спроможних статистичних оцінок невідомих параметрів;

Ви тут: Головна Навчання Магістратура Елементи теорії ймовірностей та випадкових процесів