Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Міжвузівська конференція (16 січня 2013р.)

Кафедра фінансів, Лабораторія фінансово-економічних досліджень Національного університету „Києво-Могилянська академія» виступила організатором Міжвузівської науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих науковців  «Напрями та шляхи забезпечення стабільного економічного розвитку: світова та українська практика».

Конференція відбулась 16 січня 2013 року в Національному університеті „Києво-Могилянська академія” (м. Київ, вул. Волоська, 10), ауд. 401, корп. 6.

Метою конференції було обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної фінансово-економічної науки,  обмін дослідницьким досвідом.

Учасниками конференції стали студенти, аспіранти та молоді науковці, представники різних ВНЗ України, зокрема: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Державний економіко-технологічний університет транспорту; ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України; ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук»; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Львівська комерційна академія; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Національний університет  «Києво-Могилянська Академія».

 

Відзначено високий рівень підготовки учасників конференції, актуальність обраних тем дослідження, інформативність виступів та презентаційного матеріалу учасників. З метою стимулювання подальшої наукової діяльності студентів, аспірантів та молодих науковців, ухвалено рішення щодо опублікування тез виступів учасників даної конференції.

Оргкомітет:

Зав. кафедри фінансів, д.е.н., професор І.Г. Лук’яненко

Доцент кафедри фінансів, к.е.н., доцент С.В. Глущенко

Доцент кафедри фінансів, к.е.н., доцент О.К.Прімєрова

Ви тут: Головна Життя кафедри Важливі події Міжвузівська конференція (16 січня 2013р.)