Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Міжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ»

Кафедра фінансів, Лабораторія фінансово-економічних досліджень Національного університету «Києво-Могилянська академія» виступила організатором Міжвузівської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих науковців «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ»

Конференція відбулась 14 січня 2014 року в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (м. Київ, вул. Волоська, 10), ауд. 401, корп. 6.

Метою конференції було обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної фінансово-економічної науки, а також обмін дослідницьким досвідом. Основними темами, що обговорювались на конференції були:

  • Сучасні проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку суспільства.
  • Особливості стану та розвитку фінансового сектору в сучасних умовах: ринок кредитних послуг, ринок інвестиційних послуг, банківська діяльність, страхові послуги, фондовий ринок, валютний ринок FOREX тощо.
  • Соціальна складова сучасного економічного світового розвитку .
  • Фінансування та управління капіталом підприємств.
  • Політика державного регулювання фінансово-економічних та соціальних процесів в різних країнах.

Учасниками конференції стали студенти, аспіранти та молоді науковці, представники різних ВНЗ України, зокрема: Білоруського державного університету; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Державного економіко-технологічного університету транспорту; ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України; ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук»; Житомирського національного агроекологічного університету; Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Національного університету біоресурсів та природокористування; Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Відзначено високий рівень підготовки учасників конференції, актуальність обраних тем дослідження, інформативність виступів та презентаційного матеріалу учасників. З метою стимулювання подальшої наукової діяльності студентів, аспірантів та молодих науковців, ухвалено рішення щодо опублікування наукових статей учасників даної конференції.

Оргкомітет:

Зав. кафедри фінансів, д.е.н., професор І.Г. Лук'яненко
Доцент кафедри фінансів, к.е.н., доцент С.В. Глущенко
Доцент кафедри фінансів, к.е.н., доцент О.К.Прімєрова

Ви тут: Головна Життя кафедри Важливі події Міжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ»