Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Оголошено набір статей до журналу

«Наукові записки НаУКМА. Економічні науки» - наукове фахове видання, що публікує статті в галузі економіки. Цей журнал є рецензованим журналом відкритого доступу. Статті до розгляду приймаються до 30 квітня 2017 року.

З цього року матеріали до збірника можуть бути подані у електронному вигляді через сайт: http://journals.ukma.edu.ua/spne

Матеріали до збірників подаються у одному з форматів на вибір:

І. У роздрукованому вигляді та комп’ютерному наборі на диску.

Назви електронних файлів варто розпочинати прізвищем автора латинськими літерами (Наприклад Ivanenko_stattya.doc). Ідентичність текстів в електронному файлі та роздрукованому на папері обов’язкова. Для подання статті на розгляд редакційної колегії необхідно у встановлений строк (до 30 квітня 2017 року) надати:

  1. Повний текст статті з назвою, ім’ям автора (авторів), усіма структурними елементами та стиском літератури оформленими згідно з вимогами. (у електронному (на диску) та друкованому вигляді!)
  2. Графічний матеріал, який використано у статті, у файлі того формату, в якому його було створено. (у електронному вигляді!)
  3. Анкету для кожного автора, яка містить таку інформацію: ПІБ автора, повністю, без скорочень, вчене звання, вчена ступінь, точна назва посади та місця роботи (повна назва кафедри або іншого структурного підрозділу, без абревіатур), робоча та домашня поштові адреси з індексами, електронна адреса, робочий, домашній та мобільний номери телефонів. (у електронному вигляді!)

Матеріали необхідно надавати за однією з адрес: Київ, вул. Волоська 5/8, корпус 6:

ауд. 208 – кафедра економічної теорії;

ауд. 309 – кафедра маркетингу;

ауд. 409 – кафедра фінансів.

ІІ. Через сайт журналу: http://journals.ukma.edu.ua/spne

Детальне керівництво для подачі матеріалів доступне через опцію Меню/Подати. 

Ви тут: Головна Життя кафедри Важливі події Оголошено набір статей до журналу