Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Сєміколєнова Світлана Вікторівна - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Сєміколєнова Світлана Вікторівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Сфера інтересів: теорія статистики, страхова статистика, актуарні розрахунки в страхуванні, гендерні дослідження в Україні, робота з людьми, маркетинг, менеджмент, мікроекономіка, теорія ігор, фінанси, інформаційна економіка.
Хобі: belly-dancing, читання, гра на фортепіано, скрипці та з кішкою, малювання, збирання репродукцій часу імпресіонізму та пост-імпрессіонізму, подорожування, колекціонування пробок від шампанського брют.
Викладає курси: статистика, страхові послуги, менеджмент персоналу.

Освіта:

К.е.н., доцент кафедри фінансів, Факультет економічних наук, Національний університет «Києво-Могилянська академія», викладач, Київ, жовтень 2003 р. – по тепер.

Диплом Спеціаліста з економіки (спеціальність «Економічна теорія»), 2003 Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ, 2003 р.

Диплом спеціаліста з відзнакою (спеціальність «Економічна кебірнетика»), Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2003 р., Сімферополь

Диплом бакалавра з відзнакою з економіки Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2002 р., Сімферополь

Досвід роботи:

Доцент кафедри фінансів, Факультет економічних наук, Національний університет «Києво-Могилянська академія», викладач, Київ, вересень 2008 р. – по тепер.

Курси, що викладаються:

-  Статистика (для бакалаврів 2 р.н.)
-  Страхові послуги ( для бакалаврів 4 р.н.)
-  Менеджмент персоналу (для магістрів 1 р.н.)

Старший тренер міжнародної програми розвитку ООН «Тренер з рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні» 21 січня – 5 лютого 2010 р., м. Яремче

Старший викладач кафедри фінансів, Факультет економічних наук, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Жовтень

Старший тренер інноваційної освітньої програми «Уповноважена освіта», підтриманий міжнародним фондом «Відродження», 1999-2004, Сімферополь – Київ.

Викладач соціальних та гендерних уроків в школах для 6-9 класів, школа №8, Сімферополь

Діяльність та відзнаки:

- Міжнародний сертифікат Програми розвитку ООН «Тренер з рівних прав та можливостей людей в Україні», 2010 р.

- Наково-дослідний грант НаУКМА «Дослідження стану та розвитку готельного господарства України», 2009 р.

- Захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Статистика», 2008 р.

- Стипендія Школи економічних досліджень для аспірантів Національного університету «Києво-Могилянська академія», 2005 р.

- Підвищення кваліфікації у США, програма Open World «Жінка – лідер України», Вашингтон, ДС, 2003 р.

- Активна участь у розвитку інноваційної освітньої програми «Уповноважена освіта», підтримана міжнародним фондом «Відродження», 1999-2004, Сімферополь, Київ, Ужгород. В рамках цієї програми: старший тренер програм «Практичне право», «Успішні комунікації», «Діалог різноманіття», 1999-2004 рр.

- Координатор програм інфорамаційно-консультативного жіночого центру, 2002 р., Київ

- Виконавчий директор центру «Жіноча ініціатива», 2001-2003 рр., Сімферополь

Досвід академічних досліджень:

Публікації у фахових  виданнях:

 1. Сєміколенова С.В. Проблеми моделювання в стратегічному управлінні // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Економічні науки. – Том 30. –2004. – С.82- 85 (0,4 д.а.).
 2. Сєміколенова С.В. Strategic planning of hotel sector development in Ukraine //  Культура народов Причерноморья. – 2004. №54. – С. 101-103 (0,4 д.а.).
 3. Сєміколенова С.В. Місце готельного господарства в розвитку міжнародних комунікацій: ретроспектива та сучасний стан. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. – Том 18 (57). – 2005. – С. 123-127 (0,7 д.а.).
 4. Сєміколенова С.В. Особливості класифікації та групувань готельних підприємств в Україні та інших країнах світу  // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Економічні науки. – Том 44. – 2005. – С.97-101 (0,5 д.а.).
 5. Cєміколенова С.В. Методичні підходи до формування системи статистичних показників діяльності готельних підприємств // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Економічні науки. – Том 56. – 2006. – С.75 – 80 (0,6 д.а.).
 6. Галицька Е.В., Сєміколенова С.В. Статистичне забезпечення управління діяльністю підприємств готельного господарства. // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. –  Том 3. – Дніпропетровськ, 2006.- С.98-103 (0,4 д.а.) (особисто автору належить 0,25 д.а.,
 7. Галицька Е.В., Сєміколенова С.В.  Оцінка інвестиційної привабливості готельного господарства регіонів України. // Культура народов Причерноморья. –  2006. –  №80.- С.133-136 (0,5 д.а.) (особисто автору належить 0,3 д.а.
 8. Галицька Е.В. Сєміколенова С.В. Статистичне забезпечення проведення вибіркових обстежень на підприємствах готельного господарства // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. –  Державний комітет статистики УКраїни, Державна академія статистики обліку та аудиту. –  Випуск 3. – Київ, 2008. – С. 268 – 277.
 9. Сєміколенова С.В. «Застосування методів експертного опитування в аналізі стану та розвитку готельного господарства» // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Економічні науки. – Том 94. –2009. – С.82- 85 (0,4 д.а.).
 10. Сєміколенова С.В., Луніна В.В. Особливості проведення кластерного аналізу в дослідженні підприємств готельного господарства / С.В. Сєміколенова, В.В. Луніна // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Економічні науки. – Том 107. –2010. – С.72-77 (0,4 д.а.).

 

у інших виданнях:

 1. Сєміколенова С.В. Аналіз підходів до застосування прогнозування в системі стратегічного управління // Теорія та практика економіки та підприємництва : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.-Сімферополь, 2004. – С.77-81 (0,2 д.а.).
 2. Сєміколенова С.В. Стратегії розвитку готельного господарства у м.Києві // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Сімферополь, 2004. – С.63-66 (0,2 д.а.).
 3. Сєміколенова С.В     Аналіз стану та напрямки розвитку готельного господарства України // «Інтеграція країн із перехідною економікою»: Матеріали Міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції . – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. - С.326-327 (0,1 д.а.).
 4. Сєміколенова С.В. Соціально-економічні основи та організація готельного господарства // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги. – Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченко. – К.: Логос. – 2005. – С. 203-205 (0,2 д.а.).
 5. Сєміколенова С.В. Региональные особенности развития гостиничного хозяйства в Украине // Ломоносов 2006. Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, МГУ им. М.В. Ломоносова, 12-15 апреля 2006 г. Сборник тезисов. Том ІІ / Гл. ред. В.Н. Сидоренко. – М.: Издательство МГУ, 2006. – С. 900-901. (0,1 д.а.).
 6. Сєміколенова С.В. Використання статистичних методів в дослідженні діяльності підприємств готельного господарства // Передові наукові розробки – 2006: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Том 4. – Дніпропетровськ, 2006. – С.408-500 (0,2 д.а.).
 7. Галицька Е.В. Сєміколенова С.В. Особливості проведення вибіркових обстежень на підприємствах готельного господарства // Система державної статистики України: сучасний стан, проблеми, перспективи: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівника статистики. – Державний комітет статистики УКраїни, Державна академія статистики обліку та аудиту. –  Київ, 2008. – С. 78-80.
 8. Сєміколенова С.В. Інформаційне забезпечення аналізу стану та розвитку готельного господарства // Шевченківська весна: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченко. – Частина 3. – Том 2. -К.: ВГЛ «Обрій». – 2008. – С. 199-201 (0,2 д.а.).
 9. Сєміколенова С.В.,  Використання методу кластерного аналізу в дослідженні діяльності підприємств готельного господарства України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Новини наукової думки – 2009». Економічні науки. – Том 5. – Прага. - 2009. – С.26-29.

Конференції та круглі столи

 1. Міжвузівська науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих науковців «Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України» (24 квітня 2008, м.Київ, НаУКМА)
 2. VI Науково-практична конференція з нагоди дня працівників статистики «Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи» (5 грудня, м.Київ, Державна академія статистики обліку та аудиту)
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Новини наукової думки – 2009» (27 жовтня-5 листопада 2009 р., м. Прага, Чехія).
 4. Круглий стіл «Прийняття фінансових рішень в умовах ринкової економіки:особливості, інструменти та головні пріоритети» (21 січня 2009, м. Київ, НаУКМА).
 5. І-а сесія навчального семінару «Програма рівних прав та можливостей», який було організовано Європейським Союзом, Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, Шведським агентством з питань міжнародної співпраці та Програмою розвитку ООН (17 вересня – 2 жовтня, 2009 р., м.Судак). Доповідь: «Робота зі статистичними даними».
 1. ІІ-а сесія навчального семінару «Програма рівних прав та можливостей», який було організовано Європейським Союзом, Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, Шведським агентством з питань міжнародної співпраці та Програмою розвитку ООН (29 жовтня – 11 грудня, 2009 р., м. Кам’янець-Подільський).
 2. ІІІ-а сесія навчального семінару «Програма рівних прав та можливостей», який було організовано Євпропейським Союзом, Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, Шведським агентством з питань міжнародної співпраці та Програмою розвитку ООН (21 січня – 5 лютого 2010 р., м. Яремче, Карпати).
 3. Круглий стіл: «Реализация Закона «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» в Крыму. На примере  реализации равных прав и возможностей  мужчин» Доповідь-презентація: «Менеджмент персоналу: гендерний компонент» (9 грудня 2010 р., м. Сімферополь)

ІI Міжнародна науково-практична конференція  «Перспективні наукові дослідження  – 2011» (17.02 – 25.02.2011 м. Софія, Болгарія) .

Комп'ютерні навички: MS Word, MS Excel, E-views, Stata, Statistica-5 -7, Power Point, MS Access, Internet Explorer

Мови: Англійська (вільно), Українська (рідна), Російська (рідна)

Ви тут:Головна Навчання Викладачі Сєміколєнова Світлана Вікторівна