Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Застосування методів системної динаміки у фінансах - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Запис на вибіркові дисципліни

Застосування методів системної динаміки у фінансах

Викладач: ст. викл.  Новік А.Ю.

3 кред., ЄКТS, 2 год./тиж., 8 семестр, залік (забезпечує кафедра фінансів)

Метою курсу  є формування теоретичних знань та практичних навичок з оволодіння та застосування сучасних методів імітаційного моделювання та аналізу взаємозв’язків елементів складних економічних та фінансових систем в динаміці. Завданням курсу є розвиток у студентів вміння ідентифікації, формулювання та розв’язання динамічних проблем на мікро- та макрорівні; отримання практичних навичок структурного представлення та ілюстрації взаємозв’язків між елементами систем на рівні окремих проектів, підприємств, регіонів, країн та світу в цілому за допомогою  програмного забезпечення IThink; вивчення проведення поглибленого аналізу за допомогою віртуального відтворення в часі процесів, що виникають між всіма ланками складних систем з метою пошуку оптимальних та ефективних методів управління та регулювання для застосування їх в реальності.  Предметом курсу є теоретико-методологічні засади застосування системної динаміки для моделювання складних соціально-економічних систем.