Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Бакалаврська програма "Фінанси і Кредит"

Кафедра фінансів готує бакалаврів за  спеціальністю “Фінанси і кредит”. Основний наголос робиться на підготовці фінансистів-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи на високо конкурентному ринку праці. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які авторами підручників, навчальних посібників, монографій, методичних матеріалів, керівниками та виконавцями наукових проектів та грантів, пройшли стажування або працювали у західних університетах. Для викладання професійно-орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують  наукову роботу з практикою, що надає студентам можливість отримання  науково-практичних знань та навичок. Кафедра також підтримує щільні зв’язки з провідними західними університетами, що дозволяє студентам бакалаврату проходити стажування за кордоном в рамках міжнародних  обмінних програм.

Загалом на бакалаврській програмі працює 13 штатних викладачів та  6 сумісників,  в т.ч. 5 докторів наук та 13 кандидатів наук.

Працедавцями наших бакалаврів стали – престижні українські установи та зарубіжні представництва, банки, інвестиційні, консалтингові та страхові компанії, урядові структури та науково-дослідні установи  тощо, зокрема: Національний банк України; ВАТ КУА "КІНТО"; Deloitte and Tousche; Renaissance Development Україна; ТОВ "ФТН-Монитор Украина"; PricewaterhouseCoopers; Ernst and Yang; KPMG; Dragon Capital; страхова компанія „Еталон”; Міністерство фінансів України та інші

За версією журналу „Фокус” бакалаврська програма визнана однієюз найкращих бізнес-орієнтованих програм в Україні.Найкращі випускники бакалаврської програми можуть продовжити своє навчання на магістерській програмі за спеціальністю „Фінанси”.

Мікроекономіка

Викладає:  доц. Базілінська О. Я. / асист. Неживенко О. В.

5 кред. ЄКТS, 4 год./тижд., 3 семестр, екзамен

Метою вивчення дисципліни  є ознайомлення  студентів  з базовими положеннями мікроекономічної теорії, набуття навичок використання сучасного інструментарію мікроекономічного аналізу.

Викладення курсу  "Мікроекономіка" спрямовано на формування системи знань з теорії поведінки споживача, теорії виробництва та ринкових структур, виявлення та  розв’язання найгостріших соціальних та економічних проблем в умовах ризику та невизначеності, набуття навичок застосування теорії суспільного вибору для визначення оптимальної кількості суспільних благ.

У результаті вивчення дисципліни «Мікроекономіка» студенти  отримають навички самостійного творчого мислення, вміння здійснювати зв’язок сучасних течій із традиційним ученням, комплексно аналізувати сучасні економічні  проблеми  в умовах обмеженості ресурсів.