Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Інвестуй у своє майбутнє разом з Магістеріумом з фінансів Києво-Могилянської Академії!

Магістеріум з фінансів НаУКМА - це унікальне для України поєднання ґрунтовної академічної освіти та актуального досвіду від українських і європейських фахівців. Незалежно від того, як Ви бачите своє майбутнє: у науковій сфері, чи у провідних світових, або вітчизняних роботодавців, наша магістерська програма дасть Вам впевненість у власних силах, а Ваші керівники чи роботодавці будуть приємно здивовані рівнем Вашої підготовки та компетентності.

Ми не даємо всіх готових відповідей, але даємо Вам змогу самим здійснити власні відкриття, в дружній атмосфері вдосконалити власні лідерські та професійні навички. Ми не вчимо вас як думати, ми покажемо як перетворити знання та досвід на успіх.

Фінансова математика

Викладає к.ф.-м. н, доц. Шпортюк В.Г.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами знаннями з теорії і практики управління інвестиційною діяльністю, знайдення правильних фінансових рішень на основі застосування сучасних математичних методів.

Предметом дисципліни є фінансові ресурси, їх потоки, фінансові відносини, що пов’язані з функціонуванням фінансового ринку.

Основні завдання вивчення дисципліни полягають в ознайомленні студентів із суттю та теоретичними основами фінансового менеджменту;  правильному застосуванню сучасних математичних методів до управління фінансовими активами; виробленні навичок управління грошовими потоками; застосовуванні системного підходу до управління інвестиціями та активами; обґрунтуванні необхідності та методики визначення вартості капіталу, оптимізації його структури; правильному оцінюванні фінансових ризиків та застосуванні інструментів антикризового управління.

Вивчення дисципліни «Фінансова математика» базується на фундаментальній підготовці студентів з таких дисциплін: «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий ринок», «Страхування», «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання», «Фінансовий менеджмент»

знати:

  • понятійно-термінологічний апарат фінансового аналізу;
  • економічний зміст показників оцінки ефективності виробничих і фінансових інвестицій;
  • критерії оцінки рішень по капіталовкладенням;
  • методи аналізу фінансових альтернатив.

вміти:

  • розраховувати прибутковість фінансової операції
  • проводити оцінку і аналіз ефективності виробничих і фінансових інвестицій в умовах визначеності.
  • виявляти, оцінювати та управляти ризиками в інвестиційній діяльності;
Ви тут: Головна Навчання Магістратура Фінансова математика