Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Фінансовий менеджмент - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Інвестуй у своє майбутнє разом з Магістеріумом з фінансів, банківської справи та страхування Києво-Могилянської Академії!

Магістеріум з фінансів, банківської справи та страхування НаУКМА - це унікальне для України поєднання ґрунтовної академічної освіти та актуального досвіду від українських і європейських фахівців. Незалежно від того, як Ви бачите своє майбутнє: у науковій сфері, чи у провідних світових, або вітчизняних роботодавців, наша магістерська програма дасть Вам впевненість у власних силах, а Ваші керівники чи роботодавці будуть приємно здивовані рівнем Вашої підготовки та компетентності.

Ми не даємо всіх готових відповідей, але даємо Вам змогу самим здійснити власні відкриття, в дружній атмосфері вдосконалити власні лідерські та професійні навички. Ми не вчимо вас як думати, ми покажемо як перетворити знання та досвід на успіх.

Фінансовий менеджмент

Викладає д.е.н.,  проф. Лук’яненко І.Г.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії і тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання, формування вміння управляти операційною та інвестиційною діяльністю, знайдення правильних фінансових рішень.

Головні завдання курсу полягають в тому, щоб:

- довести до студентів сутність, цілі і задачі фінансового менеджменту;

- навчити студентів методів оцінки ефективного функціонування фірми, тенденцій розвитку фінансового положення і прибутковості підприємства, кредитних взаємовідносин, ефективності використання капіталу, фінансової гнучкості і стійкості;

- ознайомити з основами визначення вартості підприємства, капіталу, аналізу фінансових альтернатив фірми.

По закінченню вивчення дисципліни фахівець повинен:

знати:

 • основні положення законодавчої та нормативної бази з фінансового менеджменту;
 • понятійно-термінологічний апарат з питань організації управління фінансами;
 • основні  категорії активів і джерел фондів як сфери прийняття управлінських рішень;
 • економічний зміст коефіцієнтів оцінки ефективності функціонування  підприємства;
 • методи максимізації прибутку підприємства;
 • критеріїв оцінки рішень по капіталовкладенням;
 • основні показники вартості і структури капіталу;
 • методи аналізу фінансових альтернатив ведення бізнесу.

вміти:

 • проводити аналіз змін фондових потоків фірми  під впливом управлінських рішень;
 • самостійно проводити оцінку і аналіз активів фірми як сфери інвестиційних рішень;
 • оцінювати і аналізувати пасиви підприємства як сферу прийняття  рішень по фінансуванню;
 • оцінювати результати основної діяльності як сфери ефективного використання вже інвестованих фондів;
 • вирішувати питання організації роботи з основних напрямків фінансової діяльності;
 • самостійно проводити та організовувати виконання операцій щодо підготовки управлінських рішень в сфері операційної, інвестиційної і фінансової діяльності суб’єктів господарювання;
 • виконувати оцінку ефективності операцій, що проводяться підприємством, та знаходити оптимальні фінансові рішення;
 • виявляти, оцінювати та управляти ризиками в діяльності підприємства;
 • удосконалювати існуючі методи та розробляти сучасні схеми управління фінансами.
Ви тут:Головна Навчання Магістратура Фінансовий менеджмент