Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Інвестуй у своє майбутнє разом з Магістеріумом з фінансів Києво-Могилянської Академії!

Магістеріум з фінансів НаУКМА - це унікальне для України поєднання ґрунтовної академічної освіти та актуального досвіду від українських і європейських фахівців. Незалежно від того, як Ви бачите своє майбутнє: у науковій сфері, чи у провідних світових, або вітчизняних роботодавців, наша магістерська програма дасть Вам впевненість у власних силах, а Ваші керівники чи роботодавці будуть приємно здивовані рівнем Вашої підготовки та компетентності.

Ми не даємо всіх готових відповідей, але даємо Вам змогу самим здійснити власні відкриття, в дружній атмосфері вдосконалити власні лідерські та професійні навички. Ми не вчимо вас як думати, ми покажемо як перетворити знання та досвід на успіх.

Податковий менеджмент

Викладає: доц., к.е.н. Буй Т. Г.

Курс «Податковий менеджмент» є необхідною складовою частиною вивчення циклу обов’язкових нормативних  дисциплін з підготовки магістрів зі спеціальності “Фінанси і кредит”. Він передбачає вивчення студентами механізму дії податкових органів у країні, опанування методів податкового менеджменту й управління податковими платежами. Курс передбачає ознайомлення з основними видами та особливостями справляння податків в Україні, структурою та функціями податкових органів, механізмом податкового планування і прогнозування, а також розрахунку податкових ризиків, ознайомлення із формами податкової звітності та особливостями їх заповнення. Крім того, до курсу включені основи корпоративного та особистого податкового менеджменту.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами теоретичними та організаційними основами управління податковою діяльністю на рівні держави, підприємтсва та фізичної особи.

Головними завданнями курсу є:

— ознайомлення з податковими законодавством;

— формування уявлення про особливості податкової політики України на сучасному етапі;

  • вивчення основних завдань і обов’язків податкових органів України;

— набуття знань щодо відповідальності за порушення податкового законодавства;

  • вироблення навичок податкової роботи на підприємстві;
  • вивчення особливостей заповнення податкових декларацій та звітів.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Ви тут: Головна Навчання Магістратура Податковий менеджмент