Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Інвестуй у своє майбутнє разом з Магістеріумом з фінансів Києво-Могилянської Академії!

Магістеріум з фінансів НаУКМА - це унікальне для України поєднання ґрунтовної академічної освіти та актуального досвіду від українських і європейських фахівців. Незалежно від того, як Ви бачите своє майбутнє: у науковій сфері, чи у провідних світових, або вітчизняних роботодавців, наша магістерська програма дасть Вам впевненість у власних силах, а Ваші керівники чи роботодавці будуть приємно здивовані рівнем Вашої підготовки та компетентності.

Ми не даємо всіх готових відповідей, але даємо Вам змогу самим здійснити власні відкриття, в дружній атмосфері вдосконалити власні лідерські та професійні навички. Ми не вчимо вас як думати, ми покажемо як перетворити знання та досвід на успіх.

Ринок фінансових послуг

Викладає к.е.н., доц. Прімєрова О. К.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами базовими знаннями з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг.

Предметом дисципліни є відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються спеціалізованими фінансовим інститутами.

Основні завдання вивчення дисципліни полягають в:

-          ознайомленні студентів із сутністю та теоретичними основами ринку фінансових послуг,  потребами споживача та можливостей їх задоволення різними фінансовими інститутами, основними напрямками державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, які виникають на ринку фінансових послуг;

-          набутті ними вмінь порівняльного аналізу в галузі фінансових послу та визначенні конкурентних переваг і вад окремих видів послуг.

У результаті вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» студент має отримати глибокі знання у сфері відносин між всіма учасниками ринку фінансових послуг, навички самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних фінансових рішень, що забезпечують зростання прибутку та капіталу.

Ви тут: Головна Навчання Магістратура Ринок фінансових послуг