Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Інвестуй у своє майбутнє разом з Магістеріумом з фінансів Києво-Могилянської Академії!

Магістеріум з фінансів НаУКМА - це унікальне для України поєднання ґрунтовної академічної освіти та актуального досвіду від українських і європейських фахівців. Незалежно від того, як Ви бачите своє майбутнє: у науковій сфері, чи у провідних світових, або вітчизняних роботодавців, наша магістерська програма дасть Вам впевненість у власних силах, а Ваші керівники чи роботодавці будуть приємно здивовані рівнем Вашої підготовки та компетентності.

Ми не даємо всіх готових відповідей, але даємо Вам змогу самим здійснити власні відкриття, в дружній атмосфері вдосконалити власні лідерські та професійні навички. Ми не вчимо вас як думати, ми покажемо як перетворити знання та досвід на успіх.

Соціальна відповідальність та інтелектуальна власність

Викладає: ст. викл., к.е.н. Дяковський Д. А.

Мета дисципліни: формування у студентів фундаментальних знань теорії та практики соціальної відповідальності і відповідних професійних компетенцій. Ознайомлення студентів з основами інтелектуальної власності і спрямування їх на оволодіння знаннями і вміннями щодо оформлення прав власності, їх захисту, комерціалізації, оцінювання та управління.

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних положень і практики взаємодії держави, бізнесу, суспільства та людину сфері соціальної відповідальності як умови стійкого розвитку суспільства. Забезпечення інтелектуального і соціального розвитку особистості через вивчення основ правових та економічних аспектів інтелектуальної власності.

Знати:

  • сутність, види, категорії, концепції. Моделі та рівні соціальної відповідальності;
  • особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів суспільного розвитку;
  • нормативно-правові засади розвитку соціальної відповідальності;
  • особливості вияву соціальної відповідальності бізнесу в умовах українських реаліях;
  • екологічні аспекти соціальної відповідальності та їх нормативно-правове регулювання;
  • сутність, структуру, вимоги та особливості міжнародних стандартів соціальної звітності.
  • поняття інтелектуальної власності в умовах ринкової економіки;
  • державну та міжнародну систему інтелектуальної власності;
  • економічну сутність об’єктів права інтелектуальної власності;
  • механізм захисту прав інтелектуальної власності.

 Уміти:

-   формувати  механізм управління корпоративною соціальною відповідальністю;

-  формувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на засадах соціальної відповідальності;

-  здійснювати моніторинг корпоративної соціальної відповідальності;

-  розвивати корпоративну соціальну відповідальність як чинник підвищення конкурентоспроможності;

- визначати поняття інтелектуальної власності і класифікувати її об'єкти;

- користуватись різними формами набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Ви тут: Головна Навчання Магістратура Соціальна відповідальність та інтелектуальна власність