Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Інвестуй у своє майбутнє разом з Магістеріумом з фінансів Києво-Могилянської Академії!

Магістеріум з фінансів НаУКМА - це унікальне для України поєднання ґрунтовної академічної освіти та актуального досвіду від українських і європейських фахівців. Незалежно від того, як Ви бачите своє майбутнє: у науковій сфері, чи у провідних світових, або вітчизняних роботодавців, наша магістерська програма дасть Вам впевненість у власних силах, а Ваші керівники чи роботодавці будуть приємно здивовані рівнем Вашої підготовки та компетентності.

Ми не даємо всіх готових відповідей, але даємо Вам змогу самим здійснити власні відкриття, в дружній атмосфері вдосконалити власні лідерські та професійні навички. Ми не вчимо вас як думати, ми покажемо як перетворити знання та досвід на успіх.

Страховий менеджмент

Викладає: доц., к.е.н. Бридун Є. В. (Голова правління СК "Престиж")

За сучасних умов глобалізації курс України на європейську інтеграцію є необхідною умовою, що дозволить посісти гідне місце у міжнародному поділі праці та сприятиме економічному розвитку країни та збільшенню добробуту населення. Одним із найважливіших аспектів євроінтеграції є інтеграція української економіки у європейський економічний простір. Саме в даному контексті перебування України на шляху євроінтеграції основним напрямом державного регулювання страхового ринку має бути регулювання платоспроможності та фінансової стійкості страхових компаній.

Мета вивчення дисципліни — здобути теоретичні та практичні знання з питань теорії створення та практичного застосування конкретних механізмів управління страхуванням, перестрахуванням та формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

Вивчення дисципліни спрямоване на підготовку майбутніх фахівців до практичної фінансової діяльності на підприємствах та в страхових компаніях України.

Завдання дисципліни:

  1. Вивчення сутності, ролі і механізму управління страховою діяльністю для успішного застосовування в галузі страхування та використання можливості страхового захисту в роботі та особистому житті.
  2. Вивчення засобів організації та розвитку страхової компанії й регулювання страхової діяльності.
  3. Опанування основних напрямків управління страховою діяльністю з позицій здобутків вітчизняного та зарубіжного досвіду.
  4. Набуття практичних навичок планування та прийняття управлінських рішень при здійсненні страхування, перестрахування та інвестиційної діяльності страхових компаній.

Наявність глибоких знань з дисципліни “Страховий менеджмент” є обов’язковою для завершення навчання за програмами підготовки магістра.

Предметом дисципліни є відносини, що виникають у процесі управління формуванням, розподілом та використанням фондів страхових компаній при наданні страхових послуг суб’єктам ринкової економіки.

Дисципліна „ Cтраховий менеджмент (актуальні проблеми страхування)” має тісний зв’язок з дисциплінами, що вже вивчалися: “Страхування”, Страхові послуги”, “Соціальне страхування”, “Інвестування”, “Фінансова діяльність підприємств”, “Фінансовий менеджмент”, “Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності” та інші.

Ви тут: Головна Навчання Магістратура Страховий менеджмент