Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Інвестуй у своє майбутнє разом з Магістеріумом з фінансів Києво-Могилянської Академії!

Магістеріум з фінансів НаУКМА - це унікальне для України поєднання ґрунтовної академічної освіти та актуального досвіду від українських і європейських фахівців. Незалежно від того, як Ви бачите своє майбутнє: у науковій сфері, чи у провідних світових, або вітчизняних роботодавців, наша магістерська програма дасть Вам впевненість у власних силах, а Ваші керівники чи роботодавці будуть приємно здивовані рівнем Вашої підготовки та компетентності.

Ми не даємо всіх готових відповідей, але даємо Вам змогу самим здійснити власні відкриття, в дружній атмосфері вдосконалити власні лідерські та професійні навички. Ми не вчимо вас як думати, ми покажемо як перетворити знання та досвід на успіх.

Управління фінансовою санацією підприємства

Викладає к.е.н., доц. Глущенко С.В.

Метою викладання дисципліни є надання студентам базових знань з питань управління фінансовим оздоровленням (санацією), реструктуризацією та ліквідацією суб’єктів господарювання.

У процесі вивчення дисципліни вирішуються такі основні завдання:

– вивчення сутності фінансової санації, її економічного змісту та порядку проведення;

– з’ясування необхідності та змісту організації контролінгу на підприємстві;

– набуття навичок складання плану санації;

– оволодіння прийомами та методикою проведення санаційного аудиту;

– освоєння методів, правил та умов фінансування санації;

– вивчення механізмів проведення санаційної реструктуризації та реорганізації суб’єктів господарювання;

– з’ясування економіко-правових аспектів санації, банкрутства та ліквідації підприємств;

– оволодіння методики оцінювання вартості майна підприємств;

– ознайомлення з формами та методами державної фінансової підтримки санації суб’єктів господарювання.

Вивчення дисципліни базується на чинних законодавчих актах, нормативно-правових документах, вказівках і методичних рекомендаціях, передбачає ознайомлення зі світовим досвідом управління фінансовою санацією

Ви тут: Головна Навчання Магістратура Управління фінансовою санацією підприємства