Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Фарина Олександр Іванович - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Фарина Олександр Іванович

Кандидат економічних наук, PhD у галузі фінансів, старший викладач кафедри фінансів, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Професійна діяльність: Головний фахівець Відділу досліджень Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ

Сфера наукових інтересів: Макроекономіка, монетарна політика, інфляція, інфляційне таргетування, системна динаміка, економетрика, моделювання.

Викладає курси: Застосування методів системної динаміки у фінансах, Міжнародні фінанси

Освіта:

Вересень 2012 – Жовтень 2015 – НаУКМА, Київ, Україна, аспірант, програма з математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економіці, PhD у фінансах;

Серпень 2013 - Лютий 2014 – Бергеньский університет, Норвегія, Магістерська програма з системної динаміки (І семестр);

Серпень – Грудень 2012 – Бергеньский університет, Норвегія, Магістерська програма з системної динаміки (І семестр);

Вересень 2010– Червень 2012 – НаУКМА, економічний факультет, магістр з фінансів;

Вересень 2006– Червень 2010 – НаУКМА, економічний факультет, бакалавра з фінансів.

Досвід роботи:

Серпень 2015 - теперішній час - Національний банк України, провідний фахівець Відділу досліджень Департаменту монетарної політики та економічного аналізу;

Січень 2011–теперішній час – Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА), Київ, Україна, асистент, науковий співробітник кафедри фінансів;

Серпень 2012 – Грудень 2012 – Бергенський університет, Берген, Норвегія, асистент викладача, магістерська програма з Системної динаміки;

Березень 2010 – Серпень 2011 – «Студія-35», Київ , Україна, менеджер по проектах;

Липень 2009 – «Комфорт-Сервіс», Київ, Україна, помічник фінансового аналітика;

Жовтень 2006 – Липень 2007 – Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ, Україна, стажер на факультеті економічних наук.

Курси та тренінги

Листопад 2011 – Січень 2012 – Лекційний курс “Ernst& Young University: Transaction Support module” від компанії “Ernst& Young”;

Грудень 2011 – Тренування для лідерів «Зміна крімату, енергетична ефективність та поновлювані види енергії» від Вищої Політичної школи

Грудень 2010 – Семінар з проектного менеджменту «Skills Matter you are better» від AIESEC

Травень 2010 – Жовтень 2010 – Англійські мовні курси “MasterTalk”.

Публікації: 

Монографії:

 1. Девід Віт (David Wheat). Системно-динамічні моделі: основні етапи побудови моделей системної динаміки з використанням програмного пакета iThink 10. Практичний посібник для роботи з системною динамікою в комп’ютерному класі / Девід Віт (David Wheat), Я. В. Стельмашенко, О. І. Фарина. – Київ : НаУКМА, 2013. – 56 с.
 2. Фарина О. І. Концептуальні підходи до побудови макромоделі економіки України методами системної динаміки / О. І. Фарина, П. А. Дадашова. – К. : НаУКМА, 2015. – 64 с.

Статті:

 1. Faryna O. Nonlinear exchange rate pass-through to domestic prices in Ukraine //Visnyk of the National Bank of Ukraine. – 2016. – No. 236. – p. 30-42.
 2. Faryna O. Exchange rate pass-through and cross-country spillovers: Some evidence from Ukraine and Russia // BOFIT Discussion Paper. – 2016. – No. 14/2016.
 3. Фарина О. І. Аналіз індикаторів фінансової стійкості економіки України / О. І. Фарина // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2013. – Том 146. – С. 107-112.
 4. Faryna O. I. Financial System Stability Assessment: the Case of Ukraine / O. I. Faryna // Naukovi zapysky NaUKMA. Ekonomichni nauky. – 2014. – Vol. 159. – P. 14-19.
 5. Фарина О. І. Моделювання монетарного сектору України методами системної динаміки / О. І. Фарина // Економічний візник університету. – 2013. – №23/1. – С. 156-163.
 6. Фарина О. І. Оцінка факторів формування валютного курсу в Україні / О. І. Фарина // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Т. 172. – С. 85-90.
 7. Фарина, О. І. Сучасні підходи до оцінки стабільності фінансової системи країни / Олександр Іванович Фарина, Первін Акіфівна Дадашова // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо- поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 20. – С. 210-217. 

Участь у конференціях:

 • 33 International System Dynamics Conference, July 19 – 23, 2015, Boston, MA, USA. Topic: “The Danger of Float: The Case of Ukraine”
 • Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова євро інтеграційна політика України: теорія, практика, перспективи», 12 березня 2015 р. Тема: «Передумови запровадження політики інфляційного таргетування за умов плаваючого валютного курсу»
 • 32nd International System Dynamics Conference, July 20 – 24, 2014, Delft, Netherlands. Topic: “A System Dynamics Model of Ukrainian Economy”
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Системний аналіз фінансових процесів в умовах макроекономічної нестабільності», 24 січня 2014 р. Тема: «Моделювання монетарних процесів методами системної динаміки»
 • Міжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців «Фінансово-економічний та соціальний розвиток країн: теоретичні та практичні аспекти», 14 січна 2014 р. Тема: «Підходи Міжнародного валютного фонду до налізу ризиків банківської системи»
 • Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація економіки: проблеми, шляхи розвитку та перспективи», м. Дніпропетровськ, 13-14 вересня 2013 р. Тема: «Approaches of Financial System Stability Assessment”
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна та фінансова політика в умовах трансформації економіки», 25 січня 2013 р. Тема: «Оцінка фінансової стабільності української економіки методами системної динаміки»
Ви тут:Головна Навчання Викладачі Фарина Олександр Іванович