Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Фінансово-ексономічні аспекти бізнесу - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Запис на вибіркові дисципліни

Фінансово-ексономічні аспекти бізнесу

Викладач: асистент Лещенко П.А.

3 кред. ЄКТS, 4 год./тижд., 2д. семестр, залік (забезпечує кафедра фінансів)

Мета курсу – оволодіння теоретичними і практичними знаннями щодо загальної структурно-логічної концепції фінансово-економічної складової у бізнес-середовищі, суті та місці фінансів, економічного аналізу, маркетингу та менеджменту в системі ведення бізнесу (підприємницької діяльності) та їх взаємодія з бізнес-середовищем і зовнішніми факторами.  

Механізми взаємодії таких компонентів як фінанси, економічний аналіз, менеджмент і маркетинг є невід'ємною частиною ефективного та успішного створення та управління бізнес-одиницею. Бізнес-моделі як суб'єкти економіки складають фундамент економічної системи країни, стимулюють і забезпечують ринкове господарювання та охоплюють такі сфери як створення ВВП, розрахунково-платіжні відносини, банківській сектор, інвестиційна діяльність, фондові та валютні ринки, системи страхування та ін. Крім того, розвиток бізнес сектору напряму пов'язаний з багатьма процесами також і в соціальній та політичній площинах функціонування держави.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими теоретичними та прикладними дисциплінами: фінанси, економічна теорія, мікроекономіка, банківська справа, фінансові ринки, маркетинг тощо.