Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Ділова етика - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Запис на вибіркові дисципліни

Ділова етика

Викладач: проф. Галицька Е.В.

2 кред. ЄКТS, 1 год./тижд., 2 семестр (забезпечує кафедра фінансів)

Мета дисципліни полягає в тому, щоб підготувати студентів  до самостійної  майбутньої практичної діяльності, а також є запорукою їх успіху у навчанні, оскільки сприяє набуттю навичок коректної ділової поведінки та вдосконаленню міжособистісного спілкування. У процесі вивчення дисципліни у студентів формується система знань, правил та норм ділового спілкування.

Завдання курсу: оволодіння сукупністю ділових етичних правил, які визначені законами та нормативами; ознайомлення з незаперечними етичними установками; набуття навичок організації та проведення ділових зустрічей та прийомів; оволодіння засобами міжособистісного спілкування; набуття навичок культури спілкування та ділового стилю: ознайомлення з природою конфліктів та оволодіння прийомами їх розв’язання тощо.