Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Банківські операції - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Запис на вибіркові дисципліни

Банківські операції

Викладач: доц. Гладких Д.М.

4  кред., ЄКТS, 3 год./тиж., 8 семестр, залік (забезпечує кафедра фінансів)

Мета вивчення дисципліни – отримання студентами базових знань про місце і роль банків в економічній системи суспільства, про організацію роботи комерційного банку та технології здійснення основних банківських операцій та надання банківських послуг.

Завдання курсу – ознайомлення з діяльністю банків та банківської системи в умовах ринкової економіки, вивчення структури і методів проведення банківських операцій та надання банківських послуг, набуття загальної уяви щодо змісту основних банківських операцій.

Предмет курсу – діяльність комерційних банків, спрямована на організацію здійснення операцій та надання послуг юридичним та фізичним особам. Для досягнення вказаної мети при проходженні курсу студенти зобов’язані відпрацювати такі основні завдання: вивчення ролі і місця банків та банківської системи в сучасному економічному житті суспільства; розуміння принципів побудови і діяльності комерційного банку; знання основних видів банківських операцій (пасивних і активних, безресурсних тощо); оволодіння методами і прийомами здійснення окремих банківських операцій; здобуття навичок у визначенні потреб суб’єктів економічного життя в різних банківських продуктах. Курс “Банківські операції” тісно пов’язаний з дисциплінами фахового спрямування, а саме: “Фінанси підприємств”,  “Фінансовий ринок” та іншими.