Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Страхові послуги - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Запис на вибіркові дисципліни

Страхові послуги

Викладач: доцент Іванова Т.М.

3 кредит. ЄКТS, 2 год./тижд., 7 семестр, залік (забезпечує кафедра фінансів)

Метою курсу  є формування теоретичних знань та практичних навичок з оволодіння механізму організації роботи страховиків щодо забезпечення потреб юридичних і фізичних  осіб у страхових послугах, визначення умов надання страхових послуг, особливостей страхових взаємовідносин,  вивчення різних форм  прояву ризиків у страховій справі тощо.

Завданням курсу є розвиток у студентів вміння ідентифікації страхових послуг, що надаються юридичним та фізичним особам, визначення механізму організації роботи страхової компанії щодо реалізації страхових послуг, формулювання та вивчення умов надання страхових послуг за об’єктами страхування. Предметом курсу є теоретико-методологічні засади організації роботи страхових компаній щодо забезпечення та реалізації потреб у страхових послугах юридичних осіб та громадян.