Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Історія фінансової думки України - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Запис на вибіркові дисципліни

Історія фінансової думки України

Викладач: ст. викл. , к.е.н. Дадашова П.А.

4  кред., ЄКТS, 3 год./тиж., 8 семестр, залік (забезпечує кафедра фінансів)

Метою курсу є формування у студентів комплексного розуміння процесу розвитку та формування фінансової наукової думки в Україні. Досягнення даної мети передбачає систематизацію знань студентів щодо основ економіки, демонстрацію зв’язку між економічними явищами та їх відображенням у створенні теоретичних положень науки, роз’яснення основних законів розвитку фінансових відносин.

Вивчення цієї дисципліни дасть змогу студентам набути навичок аналітичного мислення, сприятиме розширенню їхнього світогляду, дозволить опанувати підвищити рівень економічної та фінансової грамотності. Крім того опанування суті еволюції фінансової думки та усвідомлення її закономірностей забезпечить глибше розуміння сучасних економічних проблем та культуру економічної поведінки.