Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Прімєрова Олена Костянтинівна


Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Сфера інтересів: питання розвитку фінансової системи, глобалізаційні процеси, фінансовий інжиніринг, гендерна рівність та її зв'язок з економічним розвитком країни, гендерний розподіл праці в суспільстві
Хобі: мистецтво та література.
Викладає курси: фінанси, фінансовий ринок.

Освіта

жовтень 2007 – квітень 2010 - Інститут післядипломної освіти при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Спеціалізація «Психологія». Диплом спеціаліста з відзнакою.

жовтень 2006 – жовтень 2009 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Навчання в аспірантурі на економічному факультеті. Диплом кандидата економічних наук.

вересень 2000 – червень 2006 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Диплом магістра з відзнакою.

Досвід роботи

жовтень 2006 – до теперНаціональний університет «Києво-Могилянська академія». Доцент кафедри фінанси.

листопад 2013 – січень 2014 - Проект USAID АгроІнвест «Впровадження гендерних аспектів до процесів розвитку села». Тренерка.

жовтень 2010 – жовтень 2011 - Програма ПРООН з підвищення гендерної обізнаності та гендерної чутливості вчителів. Тренерка.

червень – вересень 2006 - Благодійний фонд «Міжнародний жіночий фонд». Керівник проекту.

Монографії:

1) Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку: Монографія / за ред. І.О. Лютий. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с. (особистий внесок 38 с.).

2) І.Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні: Монографія / за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2009. – 862 с. (особистий внесок 7 с.).

Підручники:

1) Теорія статистики: підручник / Ковтун Н.В., Галицька Е.В. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008 – 336 с. (особистий внесок 20 с.)

Публікації у фахових виданнях:

1) Ковтун Н. В. Проблеми гармонізації Української та міжнародної класифікацій у статистиці державних фінансів / Ковтун Н. В., Прімєрова О. М. — К. : Вид. дім “КМ Академія”, 2002. — Т. 20. — Ч. ІІ. — 2002. — С. 418-421. – (особистий внесок 2 с.).

2) Ковтун Н.В. Проблеми та перспективи розвитку процесу іноземного інвестування в Україні / Ковтун Н.В., Прімєрова О.К. // Наукові праці НДФІ. – К.: НДФІ. – 2003. – Випуск 4 (23). – С. 110-115. – (особистий внесок 2 с.)

3) Прімєрова О.К. Проблеми та перспективи євроінтеграції фінансового ринку України / О. К. Прімєрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2005. – Випуск 77-78. – С. 95-97.

4) Прімєрова О.К. Функціонування національних банківських систем в умовах глобалізації / О. К. Прімєрова // Видавничий дім “Києво-Могилянська академія ”. – 2007. – Т. 68. – C. 70-73.

5) Прімєрова О.К. Напрями забезпечення ефективності інтеграції банківської системи України до світового фінансового простору / О. К. Прімєрова // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: видавництво «Національний університет «Острозька академія». – 2007. – вип. 9. – ч. 4. – C. 350-357.

6) Прімєрова О.К. Переваги та недоліки функціонування філій іноземних банків в Україні / О. К. Прімєрова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007 р. – №2. – С. 212-214.

7) Прімєрова О.К. Особливості діяльності банків з іноземним капіталом / О. К. Прімєрова // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Випуск 3 (70). – 2007. – С. 40-43.

8) Primierova O. Foreign capital in the Ukrainian banking system / O. Primierova // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 99 – С. 92-94.

9) Прімєрова О.К. Інтеграція банківських систем як організаційна інновація і потреба розвитку світового фінансового ринку / О. К. Прімєрова // Проблеми науки. – 2008. – № 5. – C. 31-37.

10) Прімєрова О.К. Об’єктивні передумови формування системи банківського нагляду на міжнародному рівні / О. К. Прімєрова // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2008. – Випуск 241: В 5 т. – Т.1. – С. 146-151.

11) Прімєрова О.К. Оцінка участі іноземного капіталу у банківській системі України/ О. К. Прімєрова // Статистика України. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2008. – №4. – С. 54-59.

12)  Прімєрова О.К. Проблеми конкурентоспроможності української банківської системи на сучасному етапі / О. К. Прімєрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка – 2009. – № 110. – С. 46-50.

13) Прімєрова О.К. Оцінювання впливу фінансової інтеграції на економічний розвиток країни / О.К.Прімєрова // Банківська справа. – 2009. – №5. – С.40-50.

14) Прімєрова О.К. Надійність та стійкість комерційного банку: теоретичний аспект / О.К. Прімєрова, Я.В.Білозір // Науковий журнал «Культура народов Причерноморья». – 2010. – №183. – С. 29-32.

15) Прімєрова О.К. Концентрація капіталу як фактор підвищення конкурентоспроможності банківської системи України / О.К Прімєрова // Проблеми науки. – 2011 – №7. – С. 26-33.

16) Галицька Е.В. Життєвий шлях і наукова спадщина І.В.Вернадського / Е.В. Галицька, О.К. Прімєрова // Статистика України. – 2011. – №2 (53). – С. 79-84.

17) Прімєрова О.К. Перспективи переходу банківських установ на нові стандарти «Базель ІІІ» / О.К.Прімєрова // Наукові записки НаУКМА. – Том 10. – 2011. – С.65-69.

18) Primierova O.К. Stability of the Ukrainian banking system in current conditions / O.K. Primierova // Магістеріум. Економічні студії. – 2011. – Випуск. 44. – С.15-20.

Участь у міжнародних конференціях та стажуваннях:

1) International Student Conference “Education in New Europe” Warsaw School of Economics, Poland 2-6 December 2003.

2) Міжнародні літні курси німецької мови у м. Кіль (Німеччина), 28 липня-22 серпня 2008 р.

3) Літній шведський університет для молодих викладачів. Програма «Довготривала освіта», м. Лунд (Швеція), 14-26 липня 2008 р.

4) 11th American Studies Summer Institute “Change in America: Perspectives on the Obama Administration” June 7-11, 2010, Yevpatoriya.

5) Участь у навчальній програмі по підготовці тренерів «Програма тренерів з підвищення гендерної обізнаності та гендерної чутливості вчителів». Отримано сертифікат, що засвідчує кваліфікацію тренера програми рівних можливостей та прав жінок в Україні від 8 березня 2010 р.

6) Участь у Програмі Парламентського стажування «Помічник Голови Комітету Верховної Ради України 2010-2011». Стажування у Комітеті Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

7) Підвищення кваліфікації у Державному інституті розвитку сімї та молоді. Свідоцтво АБ № 298853, видане Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Державним інститутом розвитку сімї та молоді 9 вересня 2011 р.

8) Підвищення кваліфікації в Державному інституті сімейної та молодіжної політики за програмою підготовки тренерів. Свідоцтво № 12СПК 812362, видане Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 20 вересня 2011 р.

9) Європейський регіональний семінар «Створення мережі та можливостей для впровадження програм гендеризації макроекономіки та міжнародної економіки» Knowledge Networking and Capacity Building Program on En-gendering Macroeconomics and International Economics») Турція, Технічний університет Стамбулу (GEM-Turkey), 9 – 17 жовтня 2011.

10) Регіональний семінар по підвищенню навичок викладання «Промисловий розвиток у країнах з перехідною економікою» («Industrial Development in Post-Transition Countries»). Грузія, Міжнародна школа економіки при Тбіліському державному університеті (International School of Economics at Tbilisi State University). 2-9 лютого 2012; 9-21 липня 2012.

11) Підвищення кваліфікації за категорією: керівники (резерв керівників) навчальних закладів з питань гендерної освіти. Свідоцтво № 12СПК 847270, видане Національною академією педагогічних наук України 19 листопада 2011 р.

 
Ви тут: Головна Навчання Викладачі Прімєрова Олена Костянтинівна