Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Інвестування - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Запис на вибіркові дисципліни

Інвестування

Викладач: ст. викл., к.е.н. Дяковський Д.А.

3 кредит. ЄКТS, 2 год./тижд., 5 семестр, залік (забезпечує кафедра фінансів)

Метою курсу є надання теоретичних знань щодо сутності механізму функціо­нування інвестиційного процесу, сучасних методів оцінки цінних паперів та управління інвестиціями, принципів функціонування фінансових ринків. Вивчення курсу повинно надати студенту можливість: розуміти зміст, цілі та методи управління інвестиціями; знати основні принципи та особливості фун­кціонування фінансових ринків в сучасній економіці; мати знання та розумін­ня основних інструментів інвестування; знати та вміти користуватись сучас­ними методами оцінки цінних паперів; знати та вміти використовувати методи управління інвестиційним портфелем.