Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Фінансове право - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Запис на вибіркові дисципліни

Фінансове право

Викладач: ст. викл., к.е.н. Дяковський Д.А.

3 кредит. ЄКТS, 4 год./тижд., 6д семестр, залік (забезпечує кафедра фінансів)

Розкривається сутність фінансового права як публічної галузі права, категорій та понять фінансового права, зміст окремих правових інститутів на базі сучасного фінансового законодавства України. Метою курсу є формування системи теоретико-методичних знань та практичних навичок в галузі фінансового права як окремої ланки права. Завданнями курсу є: вивчення теорії фінансового права, набуття навичок аналізу практики застосування фінансового законодавства, законодавчого регулювання захисту прав громадян, підприємств, держави та інших суб’єктів фінансових правовідносин, з'ясування сутності та значення фінансової діяльності держави, принципів і методів і правових основ її; ознайомлення з джерелами фінансового права; вивчення інститутів фінансового права (бюджетне право, податкове право).