Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/finance/public_html/plugins/system/settings/settings.php:34) in /home/finance/public_html/plugins/system/jat3/jat3/core/parameter.php on line 107
Кафедра фінансів НаУКМА — Вступ до методології наукових досліджень у фінансах - Кафедра фінансів НаУКМА
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Запис на вибіркові дисципліни

Вступ до методології наукових досліджень у фінансах

Викладач: проф. Горбачук В.М.

3 кред. ЄКТS, 2 год./тижд., 5 семестр, залік (забезпечує кафедра фінансів)

Мета вивчення курсу – виробити навички та вміння наукової роботи, презентації, обговорення та публікації досліджень з елементами фінансів, а також створити мотивацію до суспільно ефективної фінансової діяльності. Завдання курсу – ознайомлення з базовими поняттями та припущеннями фінансової науки, ілюстрованими практичними прикладами, а також надання знань про фінансові інтереси, які є рушійною силою вчинків усіх сторін, здатних впливати на корпорацію, – власників, менеджерів, кредиторів, конкурентів, урядовців.

Предмет курсу – систематичне вивчення статей з фінансів найвідоміших авторів у найрейтинговіших журналах світу (статті доступні через http://www.library.ukma.edu.ua/, Послуги та сервіси, Матеріали до курсів за прізвищем викладача) і лекцій Massachussetts Institute of Technology (MIT) OpenCourseWare, адаптація світового досвіду організації власних розробок у галузі фінансів. Основні цілі навчальних завдань – спрямувати творчу ініціативу студентів при самостійному вивченні фінансів на моделювання поведінки всіх сторін, здатних впливати на корпорацію, та на розуміння їхніх цілей та стратегічних взаємодій.