Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Лук'яненко Ірина Григорівна

Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, завідувач кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія", керівник магістерської програми, керівник PhD програми „Фінанси”, керівник науково-дослідної лабораторії фінансово-економічних досліджень, професор Київської школи економіки (до 2010 р.).

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

адреса в НаУКМА: вул.Волоська, 8/5, к. 6-410; телефон: 425-60-42, факс: 425-77-37

Кредо: Боротись та шукати, знайти та не здаватись!!

Сфера інтересів: Фінансовий ризик-менеджмент,  монетарна та фіскальна політика, макро та мікроекономічне моделювання, проблеми застосування сучасних економетричних методів у фінансах, проблеми фінансової стійкості,  моделі економічного зростання, економічне зростання регіонів, моделювання складних економічних систем та системної динаміки, методи діагностування кризових явищ, невизначенність та ризик в економіці, аналіз та моделювання міграційних процесів, корпоративні фінанси, аналіз часових рядів (Time Series Analysis). 

Викладає курси:

  • Фінансовий менеджмент (магістерська програма)
  • Фінансова економетрика (магістерська програма)
  • Науковий семінар (для PhD студентів та аспірантів)

Детальніше...

Базилінська Олена Яківна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Сфера інтересів:макроекономічне прогнозування, монетарна та фіскальна політика, макроекономічний аналіз та моделювання регіональної економіки, фінансовий аналіз, фінансовий менеджмент
Викладає курси: фінансова діяльність господарюючих суб’єктів, фінансовий аналіз, мікроекономіка, макроекономіка.

Детальніше...

Бридун Євгеній Володимирович

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету Києво-Могилянська Академія
Професійна діяльність: голова правління страхової компанії “ПРЕСТИЖ”.
Сфера інтересів: розвиток страхового ринку та окремих його сегментів, антикризове управління підприємствами, стратегічне та бізнес планування, бюджетування, економіко-математичне моделювання, машинобудування.
Хобі: волейбол
Викладає курс: соціальне страхування, страховий менеджмент.

Детальніше...

Буй Тетяна Григорівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Кредо: Єдиний шлях до успіху — це дія!
Сфера інтересів: фінансовий ринок, податкова система, макроекономічне регулювання, фінансовий інжиніринг, сталий розвиток.
Викладає курси: Бюджетна система, Податкова система, Податковий менеджмент, Національна економіка

Детальніше...

Віт Айра Девід

PhD у галузі системної динаміки, професор фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Сфера наукових інтересів: макро та регіональне економічне моделювання, моделювання впровадження політик, економічна освіта. 

Викладає курси:  Методи системної динаміки у фінансах

Детальніше...

Галицька Елеонора Вікторівна

Кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Наукові інтереси: Оцінка соціально-економічних явищ та процесів, історія зародження та розвитку статистичної науки, методологія наукових досліджень, правила та норми ділового етикету.

Викладає курси: статистика, ділова етика, методологія наукових досліджень, методика викладання фінансово-економічних дисциплін.

Детальніше...

Глущенко Світлана Василівна


Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
 
Кредо: Будь активним! 

Сфера інтересів: Фінансові ринки,  фінансовий менеджмент на підприємствах, державне регулювання економіки

Викладає курси: гроші та кредит, управління фінансовою санацією підприємств.

Детальніше...

Горбачук Василь Михайлович

Доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Сфера інтересів: дворівневе програмування та координація децентралізованих рішень рівноваги Неша, Курно, Штакельберга, Бертрана у високотехнологічних галузях, математичне та програмне забезпечення прикладних рівноважних задач.
Викладає курси: вступ до методології наукових досліджень у фінансах.

Детальніше...

Дадашова Первін Акіфівна

Кандидат економічних наук, PhD у галузі фінансів, старший викладач кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Професійна діяльність: Начальник відділу макрострес-тестування та розроблення модельного інструментарію Управління макропруденційної політики Департаменту фінансової стабільності НБУ

Сфера наукових інтересів: економіко-математичне моделювання, системна динаміка, фіскальна політика, монетарна політика.

Викладає курси:  Економіко-математичне моделювання – 2 (Економетрика), Історія фінансової думки України

Детальніше...

Дяковський Дмитро Анатолійович

Кандидат економічних наук, Старший викладач кафедри фінансів, Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

Наукові інтереси: Інвестиційна діяльність, інноваційний розвиток, економіко-правові аспекти євроінтеграції, людський капітал, розвиток галузі ВПК, обороноздатність України.

Викладає курси: Фінансове право, Інвестування, Соціальна відповідальність та інтелектуальна власність, Охорона праці в галузі. 

Детальніше...

Жук Василь Михайлович

Старший викладач кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Професійна діяльність: Відповідальний за розробку онлайн-системи документообігу в докторській школі НаУКМА в рамках проекту TEMPUS.
Сфера інтересів: динамічні моделі у фінансах, нейронні мережі і нечітка логіка, макро- та мікроекономічне моделювання, аналіз часових рядів, використання програмних методів у фінансових дослідженнях.
Викладає курси: моделювання динамічних систем, фінансове моделювання

Детальніше...

Зварич Ольга Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Сфера інтересів: прогнозування макроекономічних індикаторів, доходи та видатки бюджету, єдиний казначейський рахунок.

Основна тема наукового дослідження: прогнозування доходів бюджету

Викладає курси: Актуальні проблеми економіки, Основи прогнозування та планування бюджету

Детальніше...

Івахненков Сергій Володимирович

Доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Професійна діяльність: співзасновник компанії "Івахненков & Катьонов Аудит".
Сфера інтересів: теоретичні та мето­дологічні проблеми моделювання фінансової звітності та облікової політики, автоматизація господар­ського контролю та аудиту.
Викладає курси: вступ до аудиту фінансової звітності, інформаційні системи і технології у фінансах, управління інформаційними системами в аудиті, фінансовий контролінг.

Детальніше...

Камінський Андрій Борисович

Доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Сфера інтересів: Теорія економічного ризику, моделі кредитного ризику, управління інвестиційним портфелем, консалтинг в області фінансового ризик-менеджменту.
Викладає курс: фінансовий ризик-менеджмент.

Детальніше...

Литвин Антон Валерійович

Кандидат економічних наук, PhD у галузі фінансів, старший викладач кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Професійна діяльність: бізнес аналітик, OLX

Сфера наукових інтересів: Економіко-математичне моделювання, бізнес-аналітика, страхова справа.

Викладає курси: Фінанси підриємств, Фінансовий менеджмент

Детальніше...

Мертенс Олександр Володимирович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія".
Сфера інтересів: корпоративні фінанси і корпоративне управління в перехідних економіках, прямі інвестиції і венчурний капітал, оцінка бізнесу, розвиток фінансових ринків в перехідних економіках, оптимізаційні моделі управління активами і зобов'язаннями, стохастичні моделі прийняття рішень і управління фінансовими ризиками.
Викладає курси: інвестиційний менеджмент.

Детальніше...

Неживенко Оксана Валентинівна

Асистент кафедри фінанси, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Основна тема наукових досліджень: неформальна трудова зайнятість

Сфера наукових інтересів: економіка розвитку, тіньова економіка, трудова зайнятість

Викладає курси: Мікроекономіка

Детальніше...

Подвисоцька Тамара Олександрівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Професійна діяльність: економіст Аналітичного центру "Бюро економічних і соцільних технологій", SCM.
Сфера інтересів: вплив здоров'я населення на економічне зростання, оцінка людського капіталу.
Викладає курс: економетрика.

Детальніше...

Прімєрова Олена Костянтинівна


Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Сфера інтересів: питання розвитку фінансової системи, глобалізаційні процеси, фінансовий інжиніринг, гендерна рівність та її зв'язок з економічним розвитком країни, гендерний розподіл праці в суспільстві
Хобі: мистецтво та література.
Викладає курси: фінанси, фінансовий ринок.

Детальніше...

Семко Роман Богданович

Кандидат економічних наук. Старший викладач кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Професійна діяльність: дослідник Київського економічного інституту при Київській школі економіки.

Сфера інтересів: динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги, поведінкові фінанси на прикладі країн, що розвиваються, управління портфелем цінних паперів, ризик менеджмент (кредитний ризик).

Викладає курси: економетрика ІІ, динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги у фінансах, поведінкові фінанси

Детальніше...

Сєміколєнова Світлана Вікторівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Сфера інтересів: теорія статистики, страхова статистика, актуарні розрахунки в страхуванні, гендерні дослідження в Україні, робота з людьми, маркетинг, менеджмент, мікроекономіка, теорія ігор, фінанси, інформаційна економіка.
Хобі: belly-dancing, читання, гра на фортепіано, скрипці та з кішкою, малювання, збирання репродукцій часу імпресіонізму та пост-імпрессіонізму, подорожування, колекціонування пробок від шампанського брют.
Викладає курси: статистика, страхові послуги, менеджмент персоналу.

Детальніше...

Фарина Олександр Іванович

Кандидат економічних наук, PhD у галузі фінансів, старший викладач кафедри фінансів, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Професійна діяльність: Головний фахівець Відділу досліджень Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ

Сфера наукових інтересів: Макроекономіка, монетарна політика, інфляція, інфляційне таргетування, системна динаміка, економетрика, моделювання.

Викладає курси: Застосування методів системної динаміки у фінансах, Міжнародні фінанси

Детальніше...

Шпортюк Володимир Григорович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Викладає курси: Економіко-математичне моделювання (Дослідження операцій), Елементи теорії ймовірностей та випадкових процесів, Фінансова математика.

Детальніше...

Шумська Світлана Степанівна

Кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Професійна діяльність: провідний науковий співробітник відділу моделювання економічного розвитку ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України”.
Сфера інтересів: економіко-математичні моделі та методи, макроекономічне прогнозування, фінанси, гроші та монетарна політика, капіталізація економіки, ЄС та європейське право.
Хобі: мистецтво, література, подорожі.
Викладає курси: макроекономічне прогнозування.

Детальніше...