Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 корпус 6, кім. 410, тел.(044)425-60-42, 425-77-37 (факс)

Доктор економічних наук, доцент НаУКМА

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

моб.: (050)445-60-63

Викладає курси: Банківські операції

Основна тема досліджень: банкінг

Сфера наукових інтересів: інформаційна та цифрова економіка, безготівкова економіка, криптовалюти, інфляція, форми і методи цінового регулювання на рівні держави, фінансова безпека держави у банківській сфері, кредитна діяльність банків та небанківських установ, аналіз фінансової стійкості банків, механізм залучення ресурсів банками, тенденції розвитку кредитного та депозитного ринків, проблеми залучення іноземних інвестицій у банківську систему, умови конкуренції на банківському ринку, аналіз доходів і витрат на рівні банківської системи та окремих банків, аналіз діяльності та мотивація банківських підрозділів, ціноутворення на ринку кредитних ресурсів, трансфертне ціноутворення на рівні банківських підрозділів та окремих продуктів, бізнес-планування та бюджетування на рівні банків та підрозділів, контролінг у банку, статистична та управлінська звітність.

Доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає курси: гроші та кредит

Основна тема наукових досліджень: проблеми розвитку фінансового менеджменту у корпоративному секторі економіки.

Сфера наукових інтересів: економічні та організаційні аспекти формування та розвитку системи корпоративних відносин в Україні; методологія формування національної моделі корпоративної соціальної відповідальності; проблеми функціонування ринку фінансових послуг, стратегічні аспекти підвищення конкурентоспроможності банків України в умовах інтеграції до ЄС.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів НаУКМА, факультет економічних наук.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кредо: Мета – це шлях у часі. Чітка мета – перший крок до будь-якого досягнення. Щастя полягає у радості досягнень та у гостроті відчуття творчих зусиль.

Викладає курси: Фінанси-1

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає курси: ринок фінансових послуг, фінанси підприємств, вступ до інституціональної економіки

Основна тема наукових досліджень: «Зовнішні державні запозичення в забезпеченні конкурентоспроможності економіки країни»  

Сфера наукових інтересів: державний борг, міжнародні фінанси

Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, завідувач кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія", керівник магістерської програми, керівник PhD програми „Фінанси”, керівник науково-дослідної лабораторії фінансово-економічних досліджень, професор Київської школи економіки (до 2010 р.).

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

адреса в НаУКМА: вул.Волоська, 8/5, к. 6-410; телефон: 425-60-42, факс: 425-77-37

Кредо: Боротись та шукати, знайти та не здаватись!

Сфера інтересів: Фінансовий ризик-менеджмент,  монетарна та фіскальна політика, макро та мікроекономічне моделювання, проблеми застосування сучасних економетричних методів у фінансах, проблеми фінансової стійкості,  моделі економічного зростання, економічне зростання регіонів, моделювання складних економічних систем та системної динаміки, методи діагностування кризових явищ, невизначеність та ризик в економіці, аналіз та моделювання міграційних процесів, корпоративні фінанси, аналіз часових рядів (Time Series Analysis). 

Доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".

Професійна діяльність: експерт з ІТ аудиту та Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Сфера інтересів: інформаційні технології обліку та аудиту, антикорупційні практики та методи, фінансовий аналіз та методологія досліджень у фінансах, обліку та аудиті.

Викладає курси: основи бухгалтерського обліку; інформаційні системи і технології у фінансах; вступ до аудиту фінансової звітності, фінансовий та управлінський облік згідно міжнародних стандартів.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Сфера інтересів: макроекономічне прогнозування, монетарна та фіскальна політика, макроекономічний аналіз та моделювання регіональної економіки, фінансовий аналіз.
Викладає курси:  фінансовий аналіз, мікроекономіка.
 
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Основна тема наукових досліджень: Підвищення ефективності функціонування та розвитку транспортної системи регіону

 

Кандидат економічних наук, доцент; доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".

Професійна діяльність: Засновник та Голова правління страхової компанії “ПРЕСТИЖ”, Засновник ТОВ “Інститут фінансових рішень”. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти – член галузевої експертної ради за галуззю знань “07 Управління та адміністрування” від роботодавців.

Сфера наукових інтересів: аналіз розвитку страхового ринку та окремих його сегментів, стратегічне та бізнес планування, фінансове управління компаніями, бюджетування, корпоративне управління, машинобудування, антикризове управління, менеджмент, економіко-математичне моделювання.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".

Кредо: Єдиний шлях до успіху — це дія!
Сфера інтересів: податкова система, бюджетна система, фінансова децентралізація, макроекономічне регулювання, сталий економічний розвиток. 
Викладає курси: Бюджетна система (бакалаврська програма), Податкова система (бакалаврська програма), Податковий менеджмент (магістерська програма)

PhD у галузі системної динаміки, професор фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Сфера наукових інтересів: макро та регіональне економічне моделювання, моделювання впровадження політик, економічна освіта. 

Викладає курси:  Методи системної динаміки у фінансах

Кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Наукові інтереси: Оцінка соціально-економічних явищ та процесів, історія зародження та розвитку статистичної науки, методологія наукових досліджень, правила та норми ділового етикету.

Викладає курси: статистика, ділова етика, методологія наукових досліджень, методика викладання фінансово-економічних дисциплін.

 Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".

 Викладає курси: гроші та кредит, управління фінансовою санацією підприємств.

 e-mails: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 тел.: 8-067-753-00-98 

Доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник. Професор, кафедри фінансів, факультет економічних наук, Національний університет України «Києво-Могилянська академія»

Сфера інтересів: економіка мережевих галузей, координація децентралізованих рішень рівноваги Неша, Курно, Штакельберга, Бертрана у високотехнологічних галузях, математичне та програмне забезпечення прикладних рівноважних задач, послуги хмарних технологій генерації та обробки великих даних.

Кандидат економічних наук, PhD у галузі фінансів, старший викладач кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Професійна діяльність: Начальник управління макропруденційної політики та досліджень Департаменту фінансової стабільності НБУ

Сфера наукових інтересів: мікро- та макроекономічне моделювання, аналіз фінансових ризиків, макропруденційна політика, економіко-математичне моделювання, системна динаміка, фіскальна політика, монетарна політика.

Основна тема наукових досліджень: моделювання впливу взаємоузгодженсті монетарної та фіскальної політики на макроекономічну стабільність

Викладає курси:  Економіко-математичне моделювання – ІІ (Економетрика) (бакалаврська програма, 3 р.н.), Історія фінансової думки України (бакалаврська програма, 4 р.н.), Мікро- та макропруденційне регулювання банків (магістерська програма, 2 р.н.)

Кандидат економічних наук, Старший викладач кафедри фінансів, Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

Наукові інтереси: Інвестиційна діяльність, інноваційний розвиток, економіко-правові аспекти євроінтеграції, людський капітал, розвиток галузі ВПК, обороноздатність України.

Викладає курси: Фінансове право, Інвестування, Соціальна відповідальність та інтелектуальна власність, Охорона праці в галузі. 

Кандидат економічних наук, PhD у галузі фінансів, старший викладач кафедри фінансів, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Професійна діяльність: Головний фахівець Відділу досліджень Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ

Сфера наукових інтересів: Макроекономіка, монетарна політика, інфляція, інфляційне таргетування, системна динаміка, економетрика, моделювання.

Викладає курси: Застосування методів системної динаміки у фінансах, Міжнародні фінанси

Старший викладач кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Професійна діяльність: Відповідальний за розробку онлайн-системи документообігу в докторській школі НаУКМА в рамках проекту TEMPUS.
Сфера інтересів: динамічні моделі у фінансах, нейронні мережі і нечітка логіка, макро- та мікроекономічне моделювання, аналіз часових рядів, використання програмних методів у фінансових дослідженнях.
Викладає курси: моделювання динамічних систем, фінансове моделювання

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Сфера інтересів: прогнозування макроекономічних індикаторів, доходи та видатки бюджету, єдиний казначейський рахунок.

Основна тема наукового дослідження: прогнозування доходів бюджету

Викладає курси: Актуальні проблеми економіки, Основи прогнозування та планування бюджету

Доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Сфера інтересів: Теорія економічного ризику, моделі кредитного ризику, управління інвестиційним портфелем, консалтинг в області фінансового ризик-менеджменту.
Викладає курс: фінансовий ризик-менеджмент.

Кандидат економічних наук, PhD у галузі фінансів, старший викладач кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Професійна діяльність: начальник відділу бізнес-аналітики, OLX Казахстан  (з квітня 2020 р.); сумісництво – НаУКМА, факультет економічних наук, кафедра фінансів

Сфера наукових інтересів: data science, бізнес-аналітика, фінанси

Викладає курси: Фінанси підприємств (БП-3, економіка, 2013-дотепер), Фінансовий менеджмент (МП-2, фінанси, 2015-2019), Бізнес-аналітика і аналіз даних (планується з 2020 р.).

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія".
Сфера інтересів: корпоративні фінанси і корпоративне управління в перехідних економіках, прямі інвестиції і венчурний капітал, оцінка бізнесу, розвиток фінансових ринків в перехідних економіках, оптимізаційні моделі управління активами і зобов'язаннями, стохастичні моделі прийняття рішень і управління фінансовими ризиками.
Викладає курси: інвестиційний менеджмент.

PhD з економіки, доцент кафедри фінансів, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Сфера наукових інтересів: ринок праці, економіка розвитку, неформальна економіка

Викладає курси: мікроекономіка, Informal Economy and Financial Development (курс англомовний)

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Професійна діяльність: економіст Аналітичного центру "Бюро економічних і соцільних технологій", SCM.
Сфера інтересів: вплив здоров'я населення на економічне зростання, оцінка людського капіталу.
Викладає курс: економетрика.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".

Сфера інтересів: фінансова система, фінансова політика, фінансовий ринок, податки, глобалізація, нерівність, тіньова економіка, соціально-економічний розвиток країни.

Хобі: мистецтво та література.

E-mails: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
Викладає курси: фінанси (бакалаврська програма, з 2006 - до тепер), фінансовий ринок (бакалаврська програма, з 2010 - до тепер), фінанси в наукових дослідженнях (PhD програма, з 2018 - до тепер).

Кандидат економічних наук. Доцент кафедри фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Професійна діяльність: дослідник Київського економічного інституту при Київській школі економіки.

Сфера інтересів: динамічні стохастичні моделі загальної рівноваги, управління портфелем цінних паперів, ризик менеджмент (кредитний ризик), прогнозування.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Facebook: www.facebook.com/rsemko

LinkedIn: www.linkedin.com/in/romansemko

Моб.: 097-167-78-95 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Сфера інтересів: теорія статистики, страхова статистика, актуарні розрахунки в страхуванні, гендерні дослідження в Україні, робота з людьми, маркетинг, менеджмент, мікроекономіка, теорія ігор, фінанси, інформаційна економіка.
Хобі: belly-dancing, читання, гра на фортепіано, скрипці та з кішкою, малювання, збирання репродукцій часу імпресіонізму та пост-імпрессіонізму, подорожування, колекціонування пробок від шампанського брют.
Викладає курси: статистика, страхові послуги, менеджмент персоналу.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів НаУКМА.

Курси, читані в НаУКМА: бухгалтерський облік (БП, 2018-2020 рр), страхові послуги (БП, 2018-2020 рр.)

Основна тема наукових досліджень: організація обліку на підприємствах, управлінський (внутрішньогосподарський) облік, малий бізнес, страхування, рівень життя населення, ринок праці, демографія. 

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Викладає курси: Економіко-математичне моделювання (Дослідження операцій), Елементи теорії ймовірностей та випадкових процесів, Фінансова математика.

Наукові інтереси: випадкові поля з незалежними приростами, моделювання соціально-економічних процесів.

 Інституційна адреса: Національний Університет "Києво-Могилянська Академія"
корпус 6, кім. 302; вул. Сковороди 2, Київ, 01070, Україна

Кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
Професійна діяльність: провідний науковий співробітник відділу моделювання економічного розвитку ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України”.
Сфера інтересів: економіко-математичні моделі та методи, макроекономічне прогнозування, фінанси, гроші та монетарна політика, капіталізація економіки, ЄС та європейське право.
Хобі: мистецтво, література, подорожі.
Викладає курси: макроекономічне прогнозування.